• Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

     • Wrzesień:

      • 1 września - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
      • 9 września - Rada Pedagogiczna
      • 16 września - zebranie z rodzicami

       

      Październik:

      • 14 października - Dzień Edukacji Narodowej (obchody w szkole 13 października)

       

      Listopad:

      • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (obchody w szkole 10 listopada)
      • 18 listopada - zebranie z rodzicami

       

      Grudzień:

      • 22 grudnia - wystawienie ocen śródrocznych, koniec pierwszego semestru
      • 23 grudnia - 1 stycznia - przerwa świąteczna
      • 29 grudnia - Rada Pedagogiczna

       

      Styczeń:

      • 1 stycznia - Nowy Rok
      • 4 stycznia - 17 stycznia - ferie zimowe

       

      Kwiecień:

      • 1-6 kwietnia - wiosenna przerwa świąteczna
      • 12 kwietnia - wystawienie ocen proponowanych w klasach trzecich
      • 14 kwietnia - zebranie z rodzicami
      • 19 kwietnia - wystawienie ocen rocznych/końcowych w klasach trzecich
      • 26 kwietnia - Rada Pedagogiczna
      • 30 kwietnia - zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich

       

      Maj:

      • 3 maja - święto Konstytucji 3 maja
      • 4,5,6 maja - dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-II

       

      Czerwiec:

      • 3 czerwca - Boże Ciało
      • 4 czerwca - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
      • 7 czerwca wystawienie ocen proponowanych w klasach I-II
      • 9 czerwca - zebranie z rodzicami
      • 14 czerwca - wystawienie ocen rocznych w klasach I-II
      • 21 czerwca - Rada Pedagogiczna
      • 25 czerwca - zakończenie roku szkolnego dla klas I-II