• 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II
   • 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

   • 18.05.2020 08:49
   • Włączając się w obchody 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II nasza szkolna biblioteka poleca uwadze czytelników szereg  posiadanych na stanie księgozbioru pozycji autorstwa Karola Wojtyły /Jana Pawła II lub o nim samym osób trzecich. Na dość bogaty biblioteczny zbiór składają się m.in. adhortacje apostolskie, encykliki: „Evangelium vitae: o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego”, „Familiaris consortio: o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym”, „Laborem exercens: o pracy ludzkiej”, „Redemptor hominis” i listy: „List do Rodzin”  z okazji Roku Rodziny 1994.

   • Warto wiedzieć, że zasadniczym narzędziem głoszenia nauki przez papieży jest słowo pisane lub drukowane. Inne formy utrwalania treści Magisterium  (oficjalnej nauki Kościoła) nie są obowiązujące. W dodatku to słowo pisane musi być albo osobiście sygnowane przez papieży, jak w wypadku encyklik czy listów, albo wygłoszone.

    Na pólkach nie brakuje homilii: Kościół to nie tylko budynek sakralny, książki  „Przekroczyć próg nadziei: Jan Paweł II odpowiada na pytania młodzieży”, „Testamentu”, „Tryptyku rzymskiego”, „Wiary i kultury: dokumenty, przemówienia, homilie”. Dużą poczytnością cieszą się jego poezja i dramaty. My dysponujemy dramatami  „Brat naszego Boga” i  „Przed sklepem jubilera” oraz „Poezjami wybranymi” i  „Poezjami. Dramatami. Szkicami”. Miłośnicy albumów i pięknych zdjęć  mogą sięgnąć po albumy „Jan Paweł II: papież, który kochał góry” z posłowiem ks. Stanisława Dziwisza i „Błogosławiony”; lubiący biografie  po np. „Jan Paweł II. Dzień po dniu: Ilustrowane Kalendarium Wielkiego Pontyfikatu: 1978 – 2005”, t. 1 i 2 w opracowaniu Gabriela Turowskiego czy „Życie prywatne Ojca Świętego” Caroline Pigozzi; pasjonujący się historią po „Donos na Wojtyłę: Karol Wojtyła w teczkach bezpieki” Marka Lasoty.

    Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się "Elementarz Jana Pawła II: dla wierzącego, wątpiącego i szukającego" w wyborze Krzysztofa Dybciaka oraz  „Nie lękajcie się…: myśli o życiu we współczesnym świecie” w wyborze Alexandrii Hatcher. [A. T.]

     

   • Wróć do listy artykułów