• Historia szkoły

    •      Budynek obecnego Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X wybudowano w latach 1872 - 1873, a następnie rozbudowano go w roku 1926. Przed II wojną światową był siedzibą niemieckiego gimnazjum miejskiego. W dniu 4 września 1945 r. rozpoczęło tu działalność  Państwowe  Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. Jego pierwszym dyrektorem został mgr Władysław Vitek. W pierwszym roku szkolnym utworzono 4 - klasowe gimnazjum, w którym naukę podjęło 211 uczniów, 2 - klasowe liceum, gdzie uczyły się 23 osoby, a także powołano 2 klasy gimnazjalne tzw. przyśpieszone, dla młodzieży opóźnionej wiekiem, której wojna uniemożliwiła naukę w szkole średniej. Już w pierwszym roku funkcjonowania szkoły powstały: koła przedmiotowe, koło PCK, pierwsza biblioteka szkolna, Drużyna Harcerska.  W październiku 1945 r. powołano pierwszy Komitet Rodzicielski oraz Spółdzielnię Uczniowską. 15 marca 1946 r. powołano pierwszy samorząd szkolny, był to samorząd tymczasowy, tzw. organizacyjny. W jego skład weszli przedstawiciele samorządów wszystkich klas. Na zakończenie roku szkolnego 1945/1946 wydano pierwsze świadectwa dojrzałości. Uzyskało je 23 osoby.

             W pierwszych latach funkcjonowania szkoły nauka odbywała się często w warunkach prowizorycznych, brakowało mebli, podręczników, pomocy naukowych. Korzystano z pomocy dydaktycznych, które pozostały po niemieckim gimnazjum. Dostosowywano je do potrzeb szkoły, np. na niemieckich mapach geograficznych nanoszono polskie nazwy, dokonywano flamastrem korekty granic państw po II wojnie światowej. Klasy pod względem liczby uczniów były bardzo duże (niektóre liczyły nawet po 45 uczniów), a także cechowały się szeroką rozpiętością wieku młodzieży.

             W roku szkolnym 1953/1954 dyrektorem szkoły został Jan Jurkowski, funkcję tę pełnił do roku 1959. Przez kolejne dwa lata (1959-1961) funkcję tę pełnił mgr Feliks Szudziński, a następnie kolejno dyrektorami  byli: mgr Andrzej Czarnik w latach 1961-1964, mgr Krystyna Ucińska w latach 1964-1967, mgr Henryk Młynarczyk w latach 1967-1973, mgr Bogusław Nowak w latach 1973-1976, mgr Andrzej Popinigis w latach 1976-1984.

             Sukcesywnie szkoła wzbogacała się o kolejne pomoce naukowe. W roku 1963 liceum posiadało już nowoczesny, jak na owe czasy, sprzęt audiowizualny. Systematycznie rosła także liczba książek dostępnych w bibliotece szkolnej. Coraz lepsza baza dydaktyczna szkoły pozwalała na rozwój pracy pozalekcyjnej i kół zainteresowań. Zorganizowany przy szkole Klub Sportowy "Związkowiec" należał w roku 1948 do wyróżniających się na Pomorzu Zachodnim. Powstała także Spółdzielnia Uczniowska "Żaczek".

            W rocznicę 15-lecia istnienia liceum został zorganizowany I-y Zjazd Profesorów i Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie. Jedną z najważniejszych uroczystości, które przeżywała szkoła, było nadanie jej imienia Bogusława X w dniu 2 marca 1963 r. Tą  uroczystość połączono z drugą, równie ważną i doniosłą, z nadaniem szkole sztandaru.

             W styczniu 1967 r. rozpoczęto kapitalny remont szkoły. Uroczystość otwarcia nowej, odnowionej i powiększonej szkoły, odbyła się 9 marca 1968 roku. W okresie 467 dni remontu dobudowano jedno piętro oraz wybudowano trzykondygnacyjną dobudówkę i sanitariaty. Uzyskano dziesięć dodatkowych pomieszczeń. W marcu 1970 r. udało się zrealizować kolejny cel i jednocześnie przedmiot wieloletnich starań - w liceum uruchomiono świetlicę.

             Równolegle z liceum dziennym istniała szkoła wieczorowa, której wieloletnim dyrektorem był Bolesław Pajączek - nauczyciel języka polskiego. 3 września 1956 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej Liceum dla Pracujących pod przewodnictwem dyrektora Bolesława Pajączka,  na którym po analizie dokumentów,  powołano 3 klasy: VIII, IX i X. Do szkoły zapisano 110 uczniów.

                Od 1 września 1969 roku do roku 1978 funkcję dyrektora Liceum dla Pracujących pełniła Wacława Grawicz. A od roku szkolnego 1978/1979 dyrektorem Liceum dla Pracujących był Andrzej Popinigis. W tym roku nastąpiło połączenie liceum dziennego z wieczorową szkołą i powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących. We wrześniu 1987 r. dokonano ostatniego naboru do Liceum dla Pracujących. W maju 1991 r. po raz ostatni maturzyści szkoły wieczorowej złożyli egzamin dojrzałości. Ze względu na brak naboru Liceum dla Pracujących przestało istnieć.

           Kolejnym ważnym wydarzeniem, wskazującym na ciągły rozwój szkoły, było utworzenie w roku 1973 stanowiska wicedyrektora, którym  została mgr Krystyna Ucińska. Urzędowała na tym stanowisku do roku 1982.

              W okresie od 1984 r. do chwili obecnej funkcję dyrektora szkoły pełnili: mgr Wacława Grawicz w latach 1984-1985, mgr Lidia Barańczuk w latach 1985-1990, mgr Weronika Juszkiewicz w latach 1990-1997, mgr Elwira Marcinkiewicz w latach 1997-2002, mgr Alicja Flis w latach 2002 - 2016. Natomiast funkcję wicedyrektora szkoły pełnili: mgr Weronika Juszkiewicz w latach 1982-1990, mgr Ryszard Czarnecki w latach 1990-1997, mgr Izabela Suckiel w latach 1997-1998, mgr Alicja Flis w latach 1998-2002, mgr Jolanta Alaba 2002 - 2015.

              W 1995 r. szkoła obchodziła swoje 50-lecie istnienia. Zorganizowano z tej okazji, po raz drugi w historii liceum, zjazd absolwentów i nauczycieli. Z okazji jubileuszu wydano m.in. krótką monografię na temat działalności szkoły pt. „50 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie (1945-1995)”.

              Koniec lat 90-ych przyniósł zmiany organizacyjne. Z dniem 31 sierpnia 1998 r. decyzją Kuratora Oświaty w Koszalinie nastąpiło rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Białogardzie. Od 1 września 1998 r. szkoła funkcjonuje jako dzienne Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X. Natomiast od 1 września 2002r., w związku z ostatnią reformą oświaty, liceum zostało przekształcone w 3-letnie liceum ogólnokształcące po gimnazjum oraz 4-letnie liceum ogólnokształcące po szkole podstawowej (do 31 sierpnia 2005 r.).    

               Rok 2005 był przełomowy dla funkcjonowania szkoły pod wieloma względami. W kwietniu tego roku mury szkoły opuścili ostatni absolwenci jeszcze 4-letniego liceum, którzy zdawali w maju, po raz ostatni, egzamin dojrzałości (tzw. "Stara Matura"), a także w kwietniu szkołę ukończyli  pierwsi absolwenci nowego 3-letniego liceum, którzy, z kolei jako pierwsi, przystąpili do zdawania tzw. "Nowej Matury". Ponadto w roku szkolnym 2004/2005, w związku z nadchodzącym jubileuszem 60-lecia liceum, podjęto decyzję o budowie hali sportowo-widowiskowej przy liceum. 4 września 2005 r. minęło 60 lat odkąd zaczęło funkcjonować Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie. Z tej okazji odbył się po raz trzeci w historii placówki zjazd jej absolwentów i nauczycieli, na którym gościem honorowym był były Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

                   24 października 2015 r. odbyły się obchody 70-lecia LO. Była to okazja do zorganizowania kolejnego, czwartego już w historii skoły, zjazdu absolwentów, w którym uczestniczyli byli dyrektorzy szkoły, nauczyciele oraz uczniowie. Obchody z okazji 70-lecia LO były także okazją do podsumowania działalności szkoły, szczególnie w jej 7-dekadzie. Do szczególnych osiągnięć w tym okresie należało: oddanie do użyku hali sportowo-widowiskowej przy LO, udział szkoły w licznych projektach edukacyjncyh, zmiany w profilach nauczania w związku z kolejnymi reformami edukacji, sukcesy naszych uczniów na polu naukowym, sportowym i społecznym, zaangażowanie się szkoły w życie lokalnej społeczności, modernizacja szkoły i jej otoczenia.

      

 • Aktualności

  • Kontakt

   • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
   • stacjonarny: 94 312-23-31 komórkowy: 519 849 355
   • ul. Grunwaldzka 46 78-200 Białogard Poland
   • Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
   • ePUAP /LO_Bialogard/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych