• ŚWIAT DZIWÓW I TAJEMNIC. Rozwiązanie literackiego turnieju.
     • ŚWIAT DZIWÓW I TAJEMNIC. Rozwiązanie literackiego turnieju.

     •     Propozycja ogłoszonego w ostatnich dniach listopada turnieju literackiego oscylującego wokół „Dziadów cz. II” Adama Mickiewicza skierowanego do wszystkich uczniów naszej szkoły, spotkała się z dość dużym zainteresowaniem, co przełożyło się na 27 odpowiedzi, które wpłynęły na adres szkolnego bibliotekarza. Turniej zainteresował jedynie dziewczęta, przede wszystkim  z klas drugich i trzecich.
    • LITERACKI TURNIEJ Z „DZIADAMI CZ. II” ADAMA MICKIEWICZA W ROLI GŁÓWNEJ
     • LITERACKI TURNIEJ Z „DZIADAMI CZ. II” ADAMA MICKIEWICZA W ROLI GŁÓWNEJ

     • „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,                                                         
      Co to będzie, co to będzie?”

      A to będzie propozycja turnieju literackiego oscylującego wokół „Dziadów cz. II” Adama Mickiewicza skierowanego do wszystkich uczniów naszej szkoły, do którego zaprasza szkolny bibliotekarz. 

    • GODZINA INNA NIŻ POZOSTAŁE 23: SPOTKANIE Z POEZJĄ
     • GODZINA INNA NIŻ POZOSTAŁE 23: SPOTKANIE Z POEZJĄ

     • Udało się zaskoczyć uczniów klasy I c: niespodziewanie dla siebie samych  w środę, 24 XI, zostali zaproszeni na spotkanie z poezją , którą mieli możliwość zaprezentować dla nich lokalni poeci będący członkami Białogardzkiego Klubu Miłośników Poezji „Cztery Pory Roku” , a mianowicie pp. Jadwiga Kulik, Jadwiga Elżbieta Sokołowska i Marian Kwidziński, którym towarzyszyła i zwróciła się ze słowem wstępnym do młodzieży p. Joanna Kowalewska, dobry duch Klubu. Każdy z gości, nim  zaprezentował młodzieży po kilka swoich utworów, krótko opowiedział to i owo o sobie i swoich pasjach.

    • „Żołnierz, poeta, czasu kurz”. Krzysztof Kamil Baczyński.
     • „Żołnierz, poeta, czasu kurz”. Krzysztof Kamil Baczyński.

     •      W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, niepodległości i kultury, w 100 – lecie jego urodzin przypadających 22 I, Sejm ogłosił rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jednego z najwybitniejszych  przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów, pokolenia, które swoje życie poświęciło Ojczyźnie. Od wczesnej młodości wyróżniał się niezwykłym talentem literackim i plastycznym. Był uczniem słynnego Liceum im. Stefana Batorego.

    • Wyjazd do BTD
     • Wyjazd do BTD

     • We wtorek, 23 XI, grupa licząca 44 naszych licealistów [z klas I a, II b (grupa humanistyczna) oraz III c] z przyjemnością obejrzała na deskach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego ciekawy spektakl autorstwa Ireneusza Iredyńskiego zatytułowany „Bajka”, którego premiera miała miejsce 19 XI br. Obsadę stanowili Marcin Borchardt i Wojciech Kowalski, muzykę skomponował Juliusz Kapka, a tekst piosenki napisał Władysław Zaporowski.

    • WYDARZENIA W ZAPRZYJAŻNIONEJ BIBLIOTECE
     • WYDARZENIA W ZAPRZYJAŻNIONEJ BIBLIOTECE

     • **Pierwszy zakup nowości książkowych z dotacji Biblioteki Narodowej. 

      BBP dokonała pierwszego zakupu  nowości książkowych dla swoich czytelników - osób dorosłych i dzieci. Zakup został sfinansowany  ze środków otrzymanych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu m.in. Biblioteki Narodowej, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

    • Zebranie z rodzicami
     • Zebranie z rodzicami

     • Planowane na dzień 17 listopada zebranie z rodzicami nie odbędzie się w formie stacjonarnej. Wychowawcy klas skontaktują się z rodzicami w wybranej przez siebie formie w celu poinformowania o bieżących ocenach, frekwencji i sprawach szkolnych.

       

    • NOWOŚCI W BIBLIOTECE - ZNAJDZIESZ NAS NA PÓŁCE...
     • NOWOŚCI W BIBLIOTECE - ZNAJDZIESZ NAS NA PÓŁCE...

     • Począwszy od początku września br. do chwili obecnej, tj. 16 XI , nasza szkolna biblioteka wzbogaciła się o  105 egzemplarzy. Złożyły się nań książki zakupione ze środków własnych szkoły oraz darowizny. Dzięki zakupowi uzupełnione zostały zestawy lektur przede wszystkim dla klasy trzeciej. Na półkach przybyło: „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego, „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza,  „Innego świata” Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, „Procesu” Franca Kafki,  „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall, „Granicy” Zofii Nałkowskiej, „Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta i „Pożegnania z Marią i innych opowiadań” Tadeusza Borowskiego. W formie darowizny otrzymaliśmy od Spółki „Books” po kilka egzemplarzy „Jądra ciemności” Josepha Conrada i „Glorii victis” Elizy Orzeszkowej.
    • KTO KOCHA – MAŁE MU OGROMNIEJE I LADA PROMYK ZOLBRZYMIA NADZIEJĘ.  Cyprian Kamil Norwid
     • KTO KOCHA – MAŁE MU OGROMNIEJE I LADA PROMYK ZOLBRZYMIA NADZIEJĘ. Cyprian Kamil Norwid

     • Wśród patronów 2021 roku ustanowionych przez Sejm RP znalazł się Cyprian Kamil Norwid. W podjętej przez Sejm uchwale można przeczytać: „Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida”.  Analogiczną uchwałę podjął również Senat RP.
         

    • BUDZENIE ZACIEKAWIENIA POMORZEM ŚRODKOWYM: Z WIZYTĄ W IZBIE TRADYCJI REGIONALNEJ
     • BUDZENIE ZACIEKAWIENIA POMORZEM ŚRODKOWYM: Z WIZYTĄ W IZBIE TRADYCJI REGIONALNEJ

     •          Począwszy od 15 X uczniowie klas pierwszych i drugich mają możliwość obejrzenia w Izbie Tradycji Regionalnej  dwóch stałych wystaw, a mianowicie ekspozycję poświęconą historii miasta Białogard  i regionu oraz kolekcję odznaczeń Aleksandra Kwaśniewskiego, prezydenta RP  od 23 XII 1995 r. do 23 XII 2005 r.                                                                                                                                                                
    • PIERWSZOKLASIŚCI W IZBIE TRADYCJI REGIONALNEJ
     • PIERWSZOKLASIŚCI W IZBIE TRADYCJI REGIONALNEJ

     • Uczniowie wszystkich klas pierwszych w dniach od 7 do 13 X br. mieli możliwość zapoznania się z książkami z prezydenckiej biblioteki Aleksandra Kwaśniewskiego zgromadzonymi w Izbie Tradycji Regionalnej. Trudno w ciągu około czterdziestu minut zaprezentować chociażby te najbardziej unikatowe, najpiękniej wydane czy z dedykacjami znanych osób przede wszystkim ze świata polityki. A jednak zabieg ten udał się p. Patrycji Bazylińskiej i p. Marcinowi Baranowi, pracownikom placówki, którzy w sposób interesujący zaprezentowali księgozbiór zwracając uwagę na egzemplarze szczególnie ważne i cenne oraz umożliwili fizyczny kontakt z większością woluminów. Mimo szczupłości czasu przeznaczonego na pobyt w Izbie, młodzież nie tylko zetknęła się ze zbiorem książek oraz została poinformowana na temat kulturalnych przedsięwzięć czytelniczych organizowanych przez Białogardzką Bibliotekę Publiczną im. Karola Estreichera, ale i obejrzała wystawę prac polskiego artysty malarza Wojciecha Sawilskiego* udostępnioną w podziemiach Izby.

     • Dzień Patrona Szkoły i Dzień Edukacji Narodowej

     •   W dniu 13.10. 2021 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia Patrona Szkoły. Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy tym samym zostali oficjalnie przyjęci w poczet społeczności naszego liceum. 

    • DESZCZ NAGRÓD W JESIENNEJ EDYCJI KONKURSÓW BIBLIOTECZNYCH
     • DESZCZ NAGRÓD W JESIENNEJ EDYCJI KONKURSÓW BIBLIOTECZNYCH

     • We wrześniu  szkolny bibliotekarz zaproponował uczniom klas pierwszych, drugich i trzecich konkursy biblioteczne, które w kolejności były zatytułowane tak: HUMANISTYCZNY „GROCH  Z  KAPUSTĄ”; DUDEKÓWNA  SZŁA  Z  PANEM  PIÓRO;  ZAMEK  W  ZAMKU. Z zaproszenia skorzystało łącznie 211 osób, które na miarę swoich możliwości starały się wykonać jak najlepiej konkursowe zadania.                   
    • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU BIBLIOTECZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH W EDYCJI JESIENNEJ
     • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU BIBLIOTECZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH W EDYCJI JESIENNEJ

     •           Do jesiennego konkursu bibliotecznego dla klas pierwszych zatytułowanego  HUMANISTYCZNY „GROCH   Z  KAPUSTĄ” przystąpiło  75 osób,  które - za wyjątkiem dwu -  pracowały w parach. W ciągu ok. 45 minut należało wykonać  7 różnego typu zadań, np. : napisać, co znaczą podane regionalizmy: świętojanki, cóś, sklep , …, a także przysłowia i powiedzenia: „Nito, ni sio, ni owo. ”, „Fora ze dwora!”, „Przyszła koza do woza.”, … ; wskazać co jest starsze, a więc wynalezione wcześniej, np. telefon czy radio, saksofon czy gramofon, a także kto był starszy, a więc urodził się wcześniej, np. Anna Jagiellonka czy Stefan Batory, Władysław Wygnaniec czy Mieszko Stary; rozpoznać istoty ze „sfer zbliżonych  do Olimpu”: Achillesa, Perseusza, Heraklesa, … ; wyjaśnić podane hasła typu „lansik”, „trybić”, „rules”, … .   
    • ROZSTRZYGNIĘCIE JESIENNEGO KONKURSU BIBLIOTECZNEGO DLA KLAS DRUGICH: „DUDEKÓWNA SZŁA Z PANEM PIÓRO”
     • ROZSTRZYGNIĘCIE JESIENNEGO KONKURSU BIBLIOTECZNEGO DLA KLAS DRUGICH: „DUDEKÓWNA SZŁA Z PANEM PIÓRO”

     • Szkolny bibliotekarz zaproponował uczniom klas drugich jesienny konkurs biblioteczny zatytułowany „Dudekówna szła   z panem Pióro ”. Wzięły w nim udział 44 osoby, które  pracowały   w parach. W ciągu ok. 45 minut należało wykonać 7 różnego typu zadań, np. :  uchwycić różnicę między parami wyrazów i wyobrazić sobie sytuację, w której mogą być one użyte(np. rzewnie - żywnie; status - statut); wskazać środowisko, dla którego charakterystyczne jest używanie przywołanych wyrazów i zwrotów (np. chata, fura, starzy, kolo; docisnąć do dechy, lewy kurs, kicha nawala, wyciągnąć setkę), podać właściwą wskazaną formę rzeczowników i wyrażeń (np. N l. mn. wyrażenia „dobre dziecko”; D l. poj. rzeczownika „siemię”); odnaleźć błędy w zdaniach i tak je przekształcić, by były poprawne(np. Przyjeżdżając w piątek, padał deszcz; Czy można dosypać cukier do cukiernicy?); podać nazwę polskiego miasta, w którym znajdują się np. Dwór Artusa  czy Mysia Wieża. Była też zagadka zilustrowana dziesięcioma laurkami, wśród których jedna była przeznaczona dla Adama Mickiewicza – należało ją wskazać i napisać, dlaczego właśnie ta.                         
    • JESIENNY KONKURS BIBLIOTECZNY DLA KLAS TRZECICH „ZAMEK W ZAMKU” ROZSTRZYGNIĘTY
     • JESIENNY KONKURS BIBLIOTECZNY DLA KLAS TRZECICH „ZAMEK W ZAMKU” ROZSTRZYGNIĘTY

     • Szkolny bibliotekarz zaproponował uczniom klas trzecich konkurs biblioteczny pod hasłem  „Zamek w zamku ”. Przystąpiły do niego  93 osoby, które za wyjątkiem pięciu zespołów , pracowały  w parach. W ciągu ok. 45 minut należało wykonać 10 różnego typu zadań, np. : rozpoznać po twarzach  i przedmiotach trzymanych w rękach/znajdujących się obok,  jacy polscy pisarze/poeci znajdują się  na dziesięciu portretach autorstwa Zbigniewa Lengrena (np. Jan Kochanowski /lipa, Bolesław Prus/lalka, Henryk Sienkiewicz/płonąca pochodnia, miecz) ; uzupełnić związki frazeologiczne (np. podobni do siebie jak …, przeczytać od…, smalić…); podać dwa zupełnie różne znaczenia  wyrazów i form gramatycznych (np. zasada, koło, bal).

    •      „MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ”. NA MARGINESIE 10. NARODOWEGO  CZYTANIA.
     • „MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ”. NA MARGINESIE 10. NARODOWEGO CZYTANIA.

     • W 2012 roku Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zainicjował ogólnopolską czytelniczą akcję, która zapoczątkowała wspólne czytanie największych dzieł polskiej literatury. Tegoroczne, już dziesiąte, miało miejsce 4 IX.  Pod honorowym patronatem pary prezydenckiej, jak Polska długa i szeroka, a i poza jej granicami,  czytany był młodopolski dramat „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

    • Zebranie z rodzicami
     • Zebranie z rodzicami

     •  W dniu 8 września odbędzie się zebranie z rodzicami według harmonogramu:

      - godz. 16.30 spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrektorem szkoły w auli

      - godz. 17.00 spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich z wychowawcami w klasach.

      Zapraszamy