• Język polski

     • mgr Anna Dziwior-Dudek
     • mgr Joanna Łozicka-Szymańska
     • mgr Edyta Piotrowicz-Juszczak

      

     Język angielski:

     • mgr Joanna Szwed
     • mgr Elwira Medzińska
     • mgr Wirginia Itrich

      

     Język niemiecki:

     • mgr Elwira Medzińska

      

     Język hiszpański:

     • mgr Barbara Małachowska-Tkaczyk

      

     Biologia:

     • mgr Joanna Grędecka 
     • mgr Anna Abramciów

      

     Geografia:

     • mgr Izabela Mokrzycka
     • mgr Anna Abramciów

      

     Edukacja dla bezpieczeństwa:

     • mgr Anna Abramciów

      

     Chemia:

     •  mgr inż. Daniel Glinka

      

     Fizyka:

     • mgr Bernadeta Mamczur

      

     Przyroda:

     • mgr inż. Daniel Glinka
     • mgr Joanna Grędecka 
     • mgr Anna Abramciów
     • mgr Izabela Mokrzycka
      

     Historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie:

     • mgr Katarzyna Bąk
     • mgr Artur Knap

      

     Matematyka:

     • mgr Jolanta Musiał
     • mgr Jerzy Nowosielski
     • mgr Lidia Szczap

      

     Informatyka:

     • mgr Jerzy Nowosielski

      

     Podstawy przedsiębiorczości:

     • mgr Izabela Mokrzycka

      

     Filozofia:

     • mgr Edyta Piotrowicz-Juszczak

      

     Wychowanie fizyczne:

     • mgr Elżbieta Klikowicz
     • mgr Dariusz Majewski

      

     Religia:

     • ks. Tomasz Kędzierski

      

     Pedagog szkolny i doradca zawodowy:

     • mgr Sabina Derewońko

      

     Bibliotekarz szkolny:

     • mgr Anna Traczyk