• Język polski:

     • mgr Anna Dziwior-Dudek
     • mgr Justyna Wilczyńska
     • mgr Agnieszka Suchecka
     • mgr Joanna Łozicka-Szymańska

     Język angielski:

     • mgr Joanna Szwed
     • mgr Elwira Medzińska
     • mgr Wirginia Itrich
     • mgr Daria Grzyb

     Język niemiecki:

     • mgr Elwira Medzińska

     Język hiszpański:

     • mgr Barbara Małachowska-Tkaczyk

     Biologia:

     • mgr Joanna Grędecka 
     • mgr Anna Abramciów

     Geografia:

     • mgr Izabela Mokrzycka
     • mgr Anna Abramciów

     Edukacja dla bezpieczeństwa:

     • mgr Anna Abramciów

     Chemia:

     •  mgr Marta Glinka

     Fizyka:

     • mgr inż. Daniel Glinka

     Historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie:

     • mgr Katarzyna Bąk
     • mgr Artur Knap
     • mgr Iwona Mystek

     Matematyka:

     • mgr Jolanta Musiał
     • mgr Jerzy Nowosielski
     • mgr Lidia Szczap

     Informatyka:

     • mgr Jerzy Nowosielski
     • mgr Daria Grzyb

     Podstawy przedsiębiorczości:

     • mgr Izabela Mokrzycka

     Filozofia:

     • mgr Iwona Mystek

     Wychowanie fizyczne:

     • mgr Elżbieta Klikowicz
     • mgr Dariusz Majewski
     • mgr Anna Widz

     Religia:

     • ks. Rafał Pernal

     Pedagog szkolny i doradca zawodowy:

     • mgr Sabina Derewońko

     Pedagog specjalny:

     • mgr Sabina Derewońko
     • mgr Barbara Małachowska-Tkaczyk

      Psycholog szkolny:

     • mgr Monika Widz

     Bibliotekarz szkolny:

     • mgr Anna Traczyk