• Język polski

     • mgr Anna Dziwior-Dudek
     • mgr Justyna Wilczyńska
     • mgr Agnieszka Suchecka
     • mgr Edyta Piotrowicz-Juszczak

      

     Język angielski:

     • mgr Joanna Szwed
     • mgr Elwira Medzińska
     • mgr Wirginia Itrich
     • mgr Daria Grzyb

      

     Język niemiecki:

     • mgr Elwira Medzińska

      

     Język hiszpański:

     • mgr Barbara Małachowska-Tkaczyk

      

     Biologia:

     • mgr Joanna Grędecka 
     • mgr Anna Abramciów

      

     Geografia:

     • mgr Izabela Mokrzycka
     • mgr Anna Abramciów

      

     Edukacja dla bezpieczeństwa:

     • mgr Anna Abramciów

      

     Chemia:

     •  mgr inż. Daniel Glinka
     •  mgr Marta Glinka

      

     Fizyka:

     • dr inż. Radosław Patyk

      

     Historia, wiedza o społeczeństwie:

     • mgr Katarzyna Bąk
     • mgr Artur Knap
     • dr Aneta Chmielewska-Szymańska

      

     Historia i teraźniejszość

     • mgr Agnieszka Suchecka

      

     Matematyka:

     • mgr Jolanta Musiał
     • mgr Jerzy Nowosielski
     • mgr Lidia Szczap

      

     Informatyka:

     • mgr Jerzy Nowosielski
     • mgr Daria Grzyb

      

     Podstawy przedsiębiorczości:

     • mgr Aleksandra Kalksztajn-Pucek

      

     Filozofia:

     • mgr Edyta Piotrowicz-Juszczak

      

     Wychowanie fizyczne:

     • mgr Elżbieta Klikowicz
     • mgr Dariusz Majewski

      

     Religia:

     • ks. Rafał Pernal

      

     Pedagog szkolny i doradca zawodowy:

     • mgr Sabina Derewońko

      

     Pedagog specjalny:

     • mgr Sabina Derewońko
     • mgr Barbara Małachowska-Tkaczyk
     • mgr Wirginia Itrich

      

     Bibliotekarz szkolny:

     • mgr Anna Traczyk