• Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 w terminie głównym

    •  

     Część ustna egzaminu maturalnego

     10-23 maja

     język polski

     języki mniejszości narodowych

     języki obce nowożytne

     język łemkowski

     język kaszubski

     Egzamin jest przeprowadzany
     w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

      

      

     Część pisemna egzaminu maturalnego

     Maj

     Godzina 9.00

     Godzina 14.00

     4

     czwartek

     język polski - pp

     -

     5

     piątek

     język angielski - pp

     język francuski - pp

     język hiszpański - pp

     język niemiecki - pp

     język rosyjski - pp

     język włoski – pp

     8

     poniedziałek

     matematyka - pp

     język hiszpański - pr

     9

     wtorek

     język angielski - pr

     filozofia - pr

     10

     środa

     wiedza o społeczeństwie - pr

     język niemiecki - pr

     11

     czwartek

     biologia - pr

     język rosyjski - pr

     12

     piątek

     matematyka - pr

     język francuski - pr

     15

     poniedziałek

     chemia - pr

     historia muzyki - pr

      

     16

     wtorek

     geografia - pr

     język mniejszości narodowych - pp

     17

     środa

     język polski - pr

     języki mniejszości narodowych - pr

     18

     czwartek

     historia - pr

     języki włoski - pr

     19

     piątek

     fizyka - pr

     historia sztuki - pr

     22

     poniedziałek

     informatyka - pr

     język łemkowski - pr

     język kaszubski - pr

     język łaciński i kultura antyczna - pr

      

     pp - poziom podstawowy

     pr - poziom rozszerzony