• EPAS – Szkoła –Ambasador Parlamentu Europejskiego

   • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiło do programu Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS- European Parliament Ambassador School).

     

    Program ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów o europejskiej demokracji parlamentarnej, europejskich wartościach obywatelskich, procesach demokratycznych, procesach decyzyjnych oraz roli Parlamentu Europejskiego. Program daje uczniom możliwość zrozumienia praw przysługujących im jako europejskim obywatelom oraz uzyskania informacji, jak mogą aktywnie uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii Europejskiej.

     

            Szkoły biorące udział w programie muszą wywiązać się z następujących zadań:

    • Założenie szkolnego Punktu Informacyjnego poświęconego Europie, Unii Europejskiej oraz instytucjom europejskim.
    • Organizacja działań poświęconych bieżącemu ustawodawstwu PE lub innym istotnym kwestiom europejskim.
    • Wykorzystanie otrzymanych scenariuszy lekcji europejskich w czasie zajęć dydaktycznych i podczas spotkań kółek zainteresowań.
    • Organizacja na terenie Szkoły lub poza nią wydarzenia pod hasłem „Dzień Europy” około 9 maja. Celem wydarzenia będzie pogłębienie wiedzy uczniów o integracji europejskiej i roli PE.
    • Utworzenie w mediach społecznościowych profilu poświęconego działaniom szkoły podejmowanym w ramach programu EPAS, regularne aktualizowanie zamieszczanych tam treści oraz udostępnianie za pośrednictwem takiego profilu informacji dotyczących Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej publikowanych w mediach społecznościowych na profilach prowadzonych przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce.
    • W miarę możliwości – oddelegowanie co najmniej jednego przedstawiciela szkoły (Starszego Ambasadora) do udziału w szkoleniu wstępnym organizowanym w Warszawie oraz oddelegowanie uczniów (Młodszych Ambasadorów) do udziału w szkoleniach regionalnych.

     

    Starsi Ambasadorowie, nauczyciele odpowiedzialni za realizację programu w szkole:

    • mgr Barbara Małachowska-Tkaczyk
    • mgr Joanna Szwed
    • mgr Artur Knap

     

    Młodsi Ambasadorowie, uczniowie liceum  realizujący założenia programu:

    Rok szkolny 2021/2022

    • Amelia Didycz
    • Gabriela Jankowska
    • Maciej Krupiński
    • Agata Lewicka
    • Adrian Piotrkowski
    • Marta Tomaszewska
    • Mateusz Trebik

 • Aktualności

  • Kontakt

   • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
   • stacjonarny: 94 312-23-31 komórkowy: 519 849 355
   • ul. Grunwaldzka 46 78-200 Białogard Poland
   • Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
   • ePUAP /LO_Bialogard/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych