• Wychowawcy klas w roku szkolnym 2020/2021:

      Klasa I a - mgr Izabela Mokrzycka

      Klasa I b - mgr Wirginia Itrich

      Klasa II a - mgr Joanna Grędecka

      Klasa II b - mgr Artur Knap

      Klasa II c - mgr Katarzyna Bąk

      Klasa II d - mgr Joanna Łozicka-Szymańska

      Klasa II e - mgr Anna Abramciów

      Klasa II f - mgr Barbara Małachowska-Tkaczyk

      Klasa III a - mgr Elwira Medzińska

      Klasa III b - mgr Joanna Szwed