• Wychowawcy klas w roku szkolnym 2021/2022:

      Klasa I a - mgr Anna Dziwior-Dudek

      Klasa I b - mgr Jolanta Musiał

      Klasa I c - mgr Elwira Medzińska

      Klasa II a - mgr Izabela Mokrzycka

      Klasa II b - mgr Wirginia Itrich

      Klasa III a - mgr Joanna Grędecka

      Klasa III b - mgr Artur Knap

      Klasa III c - mgr Katarzyna Bąk

      Klasa III d - mgr Joanna  Łozicka-Szymańska

      Klasa III e - mgr Anna Abramciów

      Klasa III f - mgr Marbara Małachowska-Tkaczyk