•  

     

    Drodzy Uczniowie i Rodzice 

    jeśli potrzebujecie wsparcia psychologa szkolnego,
    to możecie 

    również napisać na adres

     

    monikawidz@lobialogard.pl

     

    tel. 787 963 906

     

    Dyżur psychologa:

    Poniedziałek 14.30 - 17.00

    Wtorek 8.00 - 11.00

    Środa 8.00 - 10.00, 14.30 - 17.00

    Czwartek 14.30 - 15.30

    Piątek 15.20 - 16.20

    Czym zajmuje się psycholog szkolny?

    Głównym zadaniem psychologa szkolnego jest wspieranie uczniów, nauczycieli oraz rodziców w kontekście rozwoju psychologicznego i edukacyjnego w środowisku szkolnym, tzn.:

    • pomaga uczniom radzić sobie z trudnościami edukacyjnymi i emocjonalnymi, takimi jak stres, lęk czy problemy w relacjach z rówieśnikami;
    • wspiera nauczycieli w identyfikowaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz w dostosowaniu metod nauczania do różnorodności zdolności i stylów uczenia się;
    • oferuje wsparcie psychologiczne uczniom z trudnościami w nauce, uczestnicząc w diagnozie i indywidualnym planowaniu terapii;
    • przeprowadza badania psychologiczne mające na celu ocenę poziomu rozwoju psychoemocjonalnego uczniów oraz wykrywanie ewentualnych problemów;
    • organizuje działania profilaktyczne i warsztaty nastawione na rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów;
    • wspomaga rodziców w rozumieniu i radzeniu sobie z problemami rozwojowymi ich dzieci, dostarczając im specjalistycznej wiedzy i porad;
    • pracuje z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, dziećmi z  niepełnosprawnościami i ponadprzeciętnie uzdolnionymi;
    • monitoruje zachowanie uczniów i współpracuje z zespołami pedagogicznymi w rozwiązywaniu problemów dyscyplinarnych;
    • pomaga w tworzeniu programów profilaktycznych, mających zapobiegać problemom psychologicznym i społecznym w szkole;
    • jest integralną częścią zespołu wspierającego uczniów, nauczycieli i rodziców w budowaniu pozytywnego i bezpiecznego środowiska szkolnego sprzyjającego zdrowemu rozwojowi uczniów.

    Z jakimi trudnościami zgłaszać się do psychologa szkolnego?

    Psycholog szkolny może pomóc uczniom, nauczycielom i rodzicom w różnych trudnościach związanych z życiem szkolnym i edukacją. Oto niektóre z nich, z jakimi można zgłosić się do psychologa szkolnego:

    • trudności w nauce: może pomóc w diagnozie i wsparciu w edukacji;
    • problemy emocjonalne: może dać wsparcie w radzeniu sobie z lękiem, stresem, smutkiem, niską samooceną czy problemami emocjonalnymi wynikającymi ze szkolnych wyzwań;
    • trudności w relacjach społecznych:  może pomóc w budowaniu umiejętności społecznych;
    • doświadczanie odrzucenia przez grupę rówieśniczą, przemocy, hejtu, cyberprzemocy: może być pierwszą osobą, którą uczeń  poprosi o pomoc, podzieli się trudnymi przeżyciami i znajdzie wsparcie;
    • niepełnosprawność lub specjalne potrzeby edukacyjne:  może wspierać uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dostosowując odpowiednio metody nauczania i środowisko szkolne do indywidualnych potrzeb;
    • trudności w przystosowaniu się do szkoły lub zmiany szkoły: może wspierać uczniów, którzy mają trudności z adaptacją do nowego środowiska szkolnego lub przechodzą zmiany, takie jak zmiana szkoły czy nauczyciela;
    • problemy z zachowaniem i dyscypliną: może pomóc w zrozumieniu przyczyn trudnego zachowania ucznia i opracować odpowiednie strategie, które pomogą mu lepiej funkcjonować w szkolnym środowisku;
    • problemy w rodzinie: może wspierać uczniów, którzy mają trudności wynikające z problemów rodzinnych, psycholog szkolny może pomóc w znalezieniu sposobów na radzenie sobie z tymi wyzwaniami.

     

     

 • Aktualności

  • Kontakt

   • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
   • stacjonarny: 94 312-23-31 komórkowy: 519 849 355
   • ul. Grunwaldzka 46 78-200 Białogard Poland
   • Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
   • ePUAP /LO_Bialogard/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych