• Kontakt z administratorem

          • Kontakt z administratorem dziennika elektronicznego możliwy jest poprzez moduł WIADOMOŚCI lub pod adresem e-mail: jerzynowosielski@lobialogard.pl