• HARMONOGRAM PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

    • 25.01.2023 10:38
    • L.p. Uroczystość szkolna, impreza Termin Osoba odpowiedzialna
     1. Kiermasz podręczników i książek 05-06.09.2022 r. S. Derewońko
     A. Traczyk
     2. Wybory Samorządu Uczniowskiego październik 2022r. S. Derewońko
     K. Bąk
     E. Medzińska
     3. Słodkie podziękowania dla nauczycieli z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 14 października 2022 r. E. Medzińska
     4. Konkurs fotograficzno-edukacyjny „Architektura Białogardu – kiedyś i dziś” październik/listopad 2022 r. E. Medzińska
     5. Akcja „Szkoła pamięta” – odwiedziny grobów zmarłych pracowników szkoły listopad 2022 r. W. Itrich
     6. Konkursy  przedmiotowe dla ósmoklasistów zorganizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty listopad 2022 r. S. Derewońko
     K. Bąk
     nauczyciele
     7. Powiatowy Konkurs Wiedzy Profilaktycznej listopad 2022 r. S. Derewońko
     E. Medzińska
     K. Bąk
     8. Akcja „Szlachetna Paczka” listopad/grudzień 2022 r. E. Medzińska
     W. Itrich
     9. Akcja „Góra Grosza” grudzień 2022 r. –maj 2023 r. W. Itrich
     10. Mikołajki w szkole grudzień 2022 r. S. Derewońko
     E. Medzińska
     11. Dzień Łamigłówek i Zagadek styczeń 2023 r. S. Derewońko
     E. Medzińska
     12. Poczta Walentynkowa luty 2023 r. W. Itrich
     A. Traczyk
     13. Tłusty Czwartek (czas ferii zimowych; fotoakcja) 16 lutego 2023 r. S. Derewońko
     E. Medzińska
     14. DKMS – Dzień Dawcy Szpiku marzec 2023 r. S. Derewońko
     E. Medzińska
     15. Dzień wiosny na sportowo 21 marca 2023 r. W. Itrich
     E. Klikowicz
     D. Majewski
     16. IV Piknik Młodych Naukowców kwiecień 2023 r. Zespół ds. promocji szkoły
     17. Dzień Autyzmu kwiecień 2023 r. S. Derewońko
     E. Medzińska
     18. Tydzień tematyczny czerwiec 2023 r. E. Medzińska
     S. Derewońko
     W. Itrich
    • więcej
    • Wybory do Samorządu Uczniowskiego
    • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

    • 15.10.2021 12:00
    • 4 października odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego.

     Największą ilość głosów zdobyła uczennica klasy 2a Zuzanna Winter, która tym samym została Przewodniczącą SU.

     Wszystkim wybranym do SU, oczywiście z Zuzią na czele, gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w działalności samorządowej.
      

      

    • więcej
    • Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

    • 15.10.2021 12:34
    • L.p.

     Uroczystość szkolna, impreza

     Termin

     Osoba odpowiedzialna

     1.

     Kiermasz podręczników i książek

     02-03.09.2021 r.

     S. Derewońko

     A. Traczyk

     2.

     Wybory Samorządu Uczniowskiego

     04.10.2021 r.

     S. Derewońko
     K. Bąk
     E. Medzińska

     3.

     Konkurs fotograficzno-edukacyjny „Architektura Białogardu”

     październik/listopad 2021 r.

     E. Medzińska

     4.

     Akcja „Szkoła pamięta” – odwiedziny grobów zmarłych pracowników szkoły

     listopad 2021 r.

     W. Itrich

     5.

     Konkursy  przedmiotowe dla ósmoklasistów zorganizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

     listopad 2021 r.

     S. Derewońko
     nauczyciele

     6.

     Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS

     listopad 2021 r.

     S. Derewońko

     E. Medzińska

     7.

     Akcja „Szlachetna Paczka”

     listopad/grudzień 2021 r.

     E. Medzińska
     W. Itrich

     8.

     Akcja „Góra Grosza”

     grudzień 2021 r. –maj 2022 r.

     W. Itrich

     9.

     Mikołajki w szkole

     grudzień 2021 r.

     S. Derewońko
     E. Medzińska

     10.

     Poczta Walentynkowa

     luty 2022 r.

     W. Itrich
     A. Traczyk

     11.

     Tłusty Czwartek

     24 lutego 2022 r.

     S. Derewońko
     E. Medzińska

     12.

     DKMS – Dzień Dawcy Szpiku

     marzec 2022 r.

     S. Derewońko
     E. Medzińska

     13.

     Dzień wiosny na sportowo

     21 marca 2022 r.

     W. Itrich
     E. Klikowicz
     D. Majewski

     14.

     IV Piknik Młodych Naukowców

     kwiecień 2022 r.

     Zespół ds. promocji szkoły

     15.

     Dzień Autyzmu

     kwiecień 2022 r.

     S. Derewońko
     E. Medzińska

    • więcej
    • KONKURS FOTOGRAFICZNY "Wokół nas - ludzie, miejsca, sytuacje..."
    • KONKURS FOTOGRAFICZNY "Wokół nas - ludzie, miejsca, sytuacje..."

    • 08.02.2021 10:01
    • Pomorze Zachodnie TO MY
     REGULAMIN VIII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 2020/21
     „Wokół nas – ludzie, miejsca, sytuacje…”

     § 1. Postanowienia ogólne
     1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
     2. Celem konkursu jest:
     a) pogłębienie wiedzy o lokalnym życiu społecznym,
     b) wzmacnianie patriotyzmu regionalnego,
     c) popularyzacja walorów kulturowych województwa zachodniopomorskiego.
     3. Tematem konkursu jest prezentacja ludzi, miejsc i sytuacji związanych z Pomorzem Zachodnim.
     4. Konkurs jest jednoetapowy i mogą w nim brać udział uczniowie wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych.

     § 2. Warunki konkursu
     1. Do konkursu dopuszczone będą prace wydrukowane na papierze fotograficznym (format 25 x 38 lub 30 x 40) i przesłane również w wersji elektronicznej na płycie CD.
     2. Zdjęcie i płytę należy opisać:
     a) imię i nazwisko autora lub autorów,
     b) imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna,
     c) nazwa placówki,
     d) tytuł pracy.
     3. Kartę zgłoszenia (do pobrania na www.cen.edu.pl) oraz tylko jedną pracę danego autora należy przesłać do 26 lutego 2021 r. na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY" ( w naszej szkole zbiorczą kartę zgłoszenia wysyła pedagog szkolny).
     4. Nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych uczestników zostaną opublikowane na www.cen.edu.pl do 31 marca 2021 r.
     5. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone nagrodzonym i wyróżnionym uczniom w CEN w Koszalinie.
     Termin uroczystości będzie opublikowany na www.cen.edu.pl w dniu ogłoszenia wyników. Na naszym Facebooku zamieścimy nagrodzone i wyróżnione zdjęcia oraz ogłosimy konkurs

     § 3. Prawa autorskie Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikowania fotografii konkursowych w celach promocyjnych na stronach internetowych.

     § 4. Postanowienia końcowe
     1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
     2. Prace nie będę odsyłane autorom.

     mgr Sabina Derewońko
    • więcej
    • KONKURS FOTOGRAFICZNY "Zachodniopomorskie Porty na fotografii"

    • 27.10.2020 14:31
    • Samorząd Uczniowski zaprasza do wzięcia udziału w konkursie
     „Zachodniopomorskie Porty na fotografii”

     W związku z przypadającą w 2020 roku 70. rocznicą polskiej administracji w Portach Szczecin i Świnoujście, Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i  Świnoujście SA organizują konkurs pn. „Zachodniopomorskie Porty na fotografii”.

     Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego.

     Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego zachodniopomorskie porty należące do Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

     W naszej szkole istnieją 2 możliwości dostarczenia zdjęć i oświadczeń.

     1. Wykonane prace (podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia w formacie JPG) należy przesłać wraz ze scanem oświadczenia rodzica/opiekuna do dnia 23 listopada 2020 r. na adres samorzad@lobialogard.pl

     2. Wykonane prace (podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia w formacie JPG) należy przesłać do dnia 23 listopada 2020 r. na adres samorzad@lobialogard.pl , a oświadczenie można wrzucić do skrzynki pocztowej, która znajduje się na drzwiach wejściowych naszej szkoły.

     Nagrodzone zdjęcia zostaną wydane w formie kalendarza Kuratorium Oświaty w Szczecinie na rok 2021.

     Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach, podpisanego 24 lutego br., porozumienia pomiędzy Kuratorium a Zarządem Portów.

                                                                          mgr Sabina Derewońko, mgr Monika Niewińska-Sęk


     OŚWIADCZENIE DO WYDRUKU

      

     Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

      

     Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych dziecka

      

      

     1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w konkursie „Zachodniopomorskie Porty na fotografii”

      

     …………………………………………………………………………………………

     (imię i nazwisko ucznia/uczennicy)

      

     1. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się i w pełni akceptuję zapisy Regulaminu organizacji Konkursu, który został opublikowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
     2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, zawartych w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu, do celów związanych z udziałem w Konkursie. Wyrażam również zgodę na podanie ww. danych do publicznej wiadomości.

      

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

      

     • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

     - Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie z siedzibą przy ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin, tel. 91 442 75 00, e-mail: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl

     • Kontakt do inspektora ochrony danych:

     - Zachodniopomorski Kurator Oświaty - e-mail: iod@kuratorium.szczecin.pl

     • Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji naboru uczestników do konkursu „Zachodniopomorskie Porty na fotografii”.
     • Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od zakończenia wymienionego przedsięwzięcia.
     • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia

     sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

     • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
     • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji udziału w wymienionym wyżej przedsięwzięciu.   

      

     • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
     • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
     • Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

     Data: ………………………………            

      

     …………………………………………………………………………….……………

                                                     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

      

      

      

      

    • więcej