• SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

      PrzewodniczącaKlaudia Kubiak (kl. III b)

      Zastępca: Jan Niemczyk (kl. II b)
      Skarbnik: Natalia Itrich (kl. I a)
      Mediator: Zuzanna Winter (kl. III a)
      Sekretarz: Szymon Ćmoch (kl. II a)

      Operatorzy systemu nagłośnieniowego: Marta Tomaszewska (kl. IV b)
                                                                              Olga Wojcieszczuk (kl. III a)
                                                                              Marcel Małecki (kl. IV a)

       Członkowie: Hanna Jonko (kl. I e)
                             Anna Marchenko (kl. I f)
                             Bianka Włodno (kl. I f)
                             Alicja Głowacka (kl. II b)
                             Weronika Sołtys (kl. II c)
                             Oliwier Sacewicz (kl. III a)

       

      Opiekunowie:

      mgr Elwira Medzińska

      mgr Sabina Derewońko

      mgr Wirginia Itrich