• SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

       

      Przewodnicząca  Samorządu Uczniowskiego – Klaudia Kubiak kl. I b

      Zastępca Przewodniczącej – Paulina Jaskulska kl. II d

      Skarbnik – Kornelia Milto, kl. II a

      Mediator – Katarzyna CzapragA kl. II d

      Sekretarz – Julia Grund kl. II c

      Operatorzy systemu nagłośnieniowego – Marta Tomaszewska kl. II b, Marcel Małecki kl. II a,                                                                      Olga Wojcieszczuk kl. II a

      Członkowie – Dominika Gilich kl. II a, Klaudia Szczepańska kl. II c
       

      Opiekunowie:

      mgr Elwira Medzińska

      mgr Sabina Derewońko

      mgr Monika Niewińska-Sęk
      mgr Wirginia Itrich