• Patron szkoły

     •        Bogusław X Wielki był synem Eryka II - księcia wołogoskiego, słupskiego i szczecińskiego oraz Zofii (córka Marii - księżnej mazowieckiej, słupskiej i stargardzkiej). Urodził się 28 maja 1454 r. w Słupsku, zmarł 5 października 1534 r. w Szczecinie. Książe Bogusław X, który panował w latach 1474-1523, był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli rodu piastowskich Gryfitów. Okres jego panowania to czasy rozkwitu gospodarczego, kulturalnego i politycznego Pomorza Zachodniego, które zjednoczył pod swoim berłem w 1478 r. Dążył do uniezależnienia politycznego od margrabiów brandenburskich, co wyraził między innymi odmówieniem złożenia hołdu margrabiemu, a także do ścisłego zespolenia Pomorza Zachodniego z Polską i Jagiellonami, między innymi poprzez małżeństwo z córką Kazimierza Jagiellończyka - Anną. Przez okres 50-letniego panowania pozostał wierny swoim zamierzeniom, wysuwając kilkakrotnie propozycje lennego poddania się Polsce w zamian za udzielenie pomocy na wypadek napaści Brandenburgii. W roku 1513 Bogusław X wystąpił z planem zjednoczenia Polski z Pomorzem, a w roku 1518 złożył projekt wieczystego przymierza z Polską. Plan zjednoczenia nie został zrealizowany, dla ówczesnej polityki Polski sprawy odrzańskie były odległe, Bogusław X, zwany Wielkim, pozostał więc w swojej walce samotny. Taka sytuacja zmusiła księcia do uznania zwierzchnictwa lennego cesarza w roku 1521.Ostatecznie stosunki pomorsko-brandenburskie zostały uregulowane w roku 1529 układem, który przewidywał sukcesję Brandenburgii w razie wygaśnięcia pomorskiej linii książęcej. Mimo to Pomorze kontynuowało politykę współpracy z państwem polskim.

              Bogusław X był także wielkim reformatorem. W Księstwie Zachodniopomorskim przeprowadził reformy finansowe, uporządkował sprawy mennicze, poskramiał rozbójnictwo na drogach i grabieże, przeprowadził  reformę sądownictwa miejskiego, rozwijał kulturę Pomorza Zachodniego poprzez ścisłe  kontakty kulturalne z Polską. Umocnił władzę książęcą przez utworzenie sądu nadwornego, centralnej administracji, kancelarii i urzędu marszałka. Zreformował dwór i zarząd księstwem. Uczynił Szczecin stolicą księstwa i siedzibą instytucji państwowych, skupiając centralne urzędy przy dworze książęcym oraz tworząc książęcą mennicę. Był inicjatorem przebudowy wszystkich książęcych zamków w księstwie. Przeprowadził na Pomorzu Zachodnim reformę skarbu i administracji

                  Zjednoczenie całości Księstwa przez tego władcę, jego zasługi na polu polityki wewnętrznej jak i zewnętrznej, stały się wystarczającym uzasadnieniem do nazwania go "wielkim". Kronikarze okres rządów Bogusława X nazywają "złotym wiekiem". Czynnikiem wpływającym na politykę Bogusława X było wychowanie, jakie odebrał na dworze króla polskiego, Kazimierza Jagiellończyka. Książe Pomorski kształcił się wraz z królewskimi synami na dworze krakowskim pod kierunkiem słynnego historyka Jana Długosza. Nie bez znaczenia pozostał jego wpływ na kształtowanie się poglądów władcy Pomorza. 

       

       

  • Aktualności

   • Kontakt

    • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
    • stacjonarny: 94 312-23-31
     komórkowy: 519 849 355
    • ul. Grunwaldzka 46
     78-200 Białogard
     Poland
    • Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
    • ePUAP /LO_Bialogard/SkrytkaESP
  • Galeria zdjęć

    brak danych