• Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023



   • Agnieszka Statkiewicz - przewodnicząca

    Agnieszka Grund - zastępca

    Tomasz Gajda - skarbnik

    Konto Rady Rodziców przy LO im. Bogusława X w Białogardzie:

    58 1240 3666 1111 0010 1044 7049