• Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023   • Agnieszka Statkiewicz - przewodnicząca

    Agnieszka Grund - zastępca

    Tomasz Gajda - skarbnik