• Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

   • Anna Król - przewodnicząca

    Tomasz Gajda - zastępca

    Małgorzata Babij - skarbnik

    Konto Rady Rodziców przy LO im. Bogusława X w Białogardzie:

    58 1240 3666 1111 0010 1044 7049