• Harmonogram Pracy Samorzadu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

   • 04.12.2020 19:46
   • Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
    przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie
    na rok szkolny 2020/2021


     


    Lp. 
             Uroczystość szkolna, impreza          Termin Osoba/y odpowiedzialna/e
    1. Kiermasz używanych podręczników IX 2020r. S. Derewońko
     A. Traczyk
    2. Wybory Samorządu Uczniowskiego X 2020r. S. Derewońko
    M. Niewińska-Sęk
    3. Konkurs na logo SU X 2020r. E. Medzińska
    4. Akcja "Szkoła pamięta" - odwiedziny grobów zmarłych pracowników szkoły XI 2020r. W. Itrich
    5. Konkursy przedmiotowe dla uczniów Szkół Podstawowych organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty XI 2020r.
     S. Derewońko
    K. Bąk

     
    6. VII Kokurs Wiedzy nt. HIV/AIDS XI 2020r.  S. Derewońko
    M. Niewińska-Sęk
    7. Akcja "Szlachetna paczka" XI - XII 2020r. E. Medzińska
    W. Itrich
    8. Ackja "Góra Grosza" XII 2020r. W. Itrich
    9. Mikołajki w szkole XII 2020r. E. Medzińska
    M. Niewińska-Sęk
    10. Tłusty czwartek 11. II 2021r. E. Medzińska
    11. DKMS - Dzień Dawcy szpiku III 2021r. S. Derewońko
    M. Niewińska-Sęk
    12. Dzień wiosny na sportowo III 2021r.  E. Medzińska
     E. Klikowicz
    D. Majewski
    13. Konkurs edukacyjno - fotograficzny "Architektura Białogardu" III 2021r. E. Medzińska
    M. Niewińska-Sęk
    S. Derewońko
    W. Itrich
    14. IV Piknik Młodych Naukowców IV 2021r.  
    Zespół ds. promocji szkoły

     
    15. Dzień autyzmu III - IV 2021r.
    S. Derewońko
     
     
    Białogard, 09.09.2020r.       
                            
     

                                                                                                           Opracowanie:   Elwira Medzińska
     
   •  

   • Wróć do listy artykułów