• KONKURS FOTOGRAFICZNY "Wokół nas - ludzie, miejsca, sytuacje..."
   • KONKURS FOTOGRAFICZNY "Wokół nas - ludzie, miejsca, sytuacje..."

   • 08.02.2021 10:01
   • Pomorze Zachodnie TO MY
    REGULAMIN VIII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 2020/21
    „Wokół nas – ludzie, miejsca, sytuacje…”

    § 1. Postanowienia ogólne
    1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
    2. Celem konkursu jest:
    a) pogłębienie wiedzy o lokalnym życiu społecznym,
    b) wzmacnianie patriotyzmu regionalnego,
    c) popularyzacja walorów kulturowych województwa zachodniopomorskiego.
    3. Tematem konkursu jest prezentacja ludzi, miejsc i sytuacji związanych z Pomorzem Zachodnim.
    4. Konkurs jest jednoetapowy i mogą w nim brać udział uczniowie wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych.

    § 2. Warunki konkursu
    1. Do konkursu dopuszczone będą prace wydrukowane na papierze fotograficznym (format 25 x 38 lub 30 x 40) i przesłane również w wersji elektronicznej na płycie CD.
    2. Zdjęcie i płytę należy opisać:
    a) imię i nazwisko autora lub autorów,
    b) imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna,
    c) nazwa placówki,
    d) tytuł pracy.
    3. Kartę zgłoszenia (do pobrania na www.cen.edu.pl) oraz tylko jedną pracę danego autora należy przesłać do 26 lutego 2021 r. na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY" ( w naszej szkole zbiorczą kartę zgłoszenia wysyła pedagog szkolny).
    4. Nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych uczestników zostaną opublikowane na www.cen.edu.pl do 31 marca 2021 r.
    5. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone nagrodzonym i wyróżnionym uczniom w CEN w Koszalinie.
    Termin uroczystości będzie opublikowany na www.cen.edu.pl w dniu ogłoszenia wyników. Na naszym Facebooku zamieścimy nagrodzone i wyróżnione zdjęcia oraz ogłosimy konkurs

    § 3. Prawa autorskie Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikowania fotografii konkursowych w celach promocyjnych na stronach internetowych.

    § 4. Postanowienia końcowe
    1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
    2. Prace nie będę odsyłane autorom.

    mgr Sabina Derewońko
   • Wróć do listy artykułów