• FINAŁ KONKURSU BIBLIOTECZNEGO W RAMACH TYGODNIA BIBLIOTEK 2021
   • FINAŁ KONKURSU BIBLIOTECZNEGO W RAMACH TYGODNIA BIBLIOTEK 2021

   • 28.04.2021 09:27
   • Tegoroczny termin konkursu bibliotecznego zorganizowanego przez szkolnego bibliotekarza w ramach XVIII edycji ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek przebiegającego pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece” uległ przyspieszeniu, a i wydłużeniu z tygodnia do …aż pięciu, co w założeniu miało pozwolić wziąć udział w konkursie także uczniom klas trzecich, którzy lada dzień ukończą naukę.
   • Został on przeprowadzony w formie on – line, co zostało wymuszone przez trudny czas obostrzeń związanych z pandemią. Z propozycją konkursu bibliotekarz dotarł do każdego licealisty dzięki zamieszczeniu jej na internetowej stronie szkoły i w ogłoszeniach w Librusie, gdzie widniał do 25 IV, ostatniego dnia, w którym można było przesłać rozwiązania trzech zadań: I. PÓŁ ŻARTEM: DZIECIĘCE  RYMOWANKI z wierszami Juliana Tuwima w roli głównej; II. PÓŁ  SERIO: TYTUŁY  DZIEŁ  MISTRZA Stefana Żeromskiego, jednego z najwybitniejszych twórców okresu Młodej Polski, pisarza do dziś chętnie czytanego  przez wszystkie pokolenia Polaków; III. I  NA  POWAŻNIE , gdzie uczestnicy współzawodnictwa musieli wykazać się ogólnymi informacjami naszej szkolnej biblioteki.

    Z propozycji wspólnej zabawy połączonej z pewnym wysiłkiem intelektualnym skorzystało 29 osób. Komisja konkursowa po sprawdzeniu wszystkich prac, które napłynęły w oznaczonym terminie, wyłoniła troje laureatów. Są to: OLIWIA GOŁĘBIOWSKA (II f), NINA  MAJEWSKA (I a), DAMIAN  SKINDER (II e). Komisja przyznała także wyróżnienia, którymi zostało uhonorowanych sześć uczennic: GABRIELA  JANKOWSKA (II f), WERONIKA  KAMIŃSKA (III b), ADA  OZIMKOWSKA (I a), NATALIA  WIELOCHA ( I a), ALICJA  BARAN (II a), DOMINIKA  GILICH (II a). Wszystkie wymienione wyżej osoby otrzymają nagrody książkowe zakupione ze środków własnych bibliotekarza, kosmetyki ufundowane przez anonimowego darczyńcę, zakładki do książek przekazane przez p. Daniela Glinkę, Dyrektora LO. Nie zabraknie również dyplomów zaprojektowanych i wydrukowanych przez p. Katarzynę Bąk. Upominki, obecnie zdeponowane u pana dyrektora, zostaną wręczone przy najbliższej okazji.

    Szkolny bibliotekarz dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia konkursu – jego uczestnikom oraz sympatykom, którzy na różny sposób przejawili swoją życzliwość, przede wszystkim p. Katarzynie Bąk, p. Danielowi Glince i p. XYZ. [A.T.]

       

     

   • Wróć do listy artykułów