• WYDARZENIA W ZAPRZYJAŻNIONEJ BIBLIOTECE
   • WYDARZENIA W ZAPRZYJAŻNIONEJ BIBLIOTECE

   • 19.11.2021 08:41
   • **Pierwszy zakup nowości książkowych z dotacji Biblioteki Narodowej. 

    BBP dokonała pierwszego zakupu  nowości książkowych dla swoich czytelników - osób dorosłych i dzieci. Zakup został sfinansowany  ze środków otrzymanych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu m.in. Biblioteki Narodowej, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

   •  ** Zaproszenie na spotkanie z Bogusławem Janiczakiem .  

    Izba Tradycji Regionalnej 2 XII br. o godz. 17.00 gościć będzie w swych progach Bogusława Janiczaka - poetę i prozaika marynistę, autora tekstów do piosenek, absolwenta Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, kapitana żeglugi wielkiej, człowieka związanego z Darłowem, członka Krajowego Bractwa Literackiego* oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS**, laureata wielu literackich nagród i wyróżnień. Na jego twórczy dorobek składają się m.in. tomiki poezji „Czas pożegnań”, „Drzewo pełne deszczu”, powieść „Człowiek z wydm”, poemat o Eryku Pomorskim „Słowo o królu z północy”, zbór morskich opowiadań grozy „Okręt umarłych”, … .

    * Krajowe Bractwo Literackie - organizacja skupiająca osoby zajmujące się amatorsko literaturą (pisanie prozy i poezji). Działało początkowo w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina jako klub literacki, a od 1999 r. jako samodzielna organizacja. W roku 2013  zostało zlikwidowane. Obecnie jego dawni członkowie  działają jako klub literacki pod patronatem koszalińskiego Klubu Osiedlowego "Nasz Dom". ** Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (skrót od: Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych) – polska   organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców.

    *** Wykorzystano ogólnie dostępny plakat promujący spotkanie z autorem. [A. T.]

     

     

   • Wróć do listy artykułów