• „Żołnierz, poeta, czasu kurz”. Krzysztof Kamil Baczyński.
   • „Żołnierz, poeta, czasu kurz”. Krzysztof Kamil Baczyński.

   • 25.11.2021 13:00
   •      W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, niepodległości i kultury, w 100 – lecie jego urodzin przypadających 22 I, Sejm ogłosił rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jednego z najwybitniejszych  przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów, pokolenia, które swoje życie poświęciło Ojczyźnie. Od wczesnej młodości wyróżniał się niezwykłym talentem literackim i plastycznym. Był uczniem słynnego Liceum im. Stefana Batorego.

   • Uchwała głosi: "Wartości patriotyczne przekazano mu w domu rodzinnym oraz w słynnej 23 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej +Pomarańczarni+. Krzysztof Kamil Baczyński rozumiał, że okres okupacji niemieckiej jest czasem, w którym młodzież musi czynnie uczestniczyć w działaniach mających na celu odzyskanie niepodległości przez Polskę. Zaangażował się w działalność konspiracyjną. Jako żołnierz Armii Krajowej służył w dwóch harcerskich batalionach, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii Polski: najpierw w batalionie +Zośka+, a następnie w batalionie +Parasol+". Podano: "Poeta śmiertelnie raniony przez niemieckiego snajpera, poległ czwartego dnia Powstania Warszawskiego, na posterunku w pałacu Blanka. W powstaniu, l września 1944 roku, zginęła także jego żona - Barbara Baczyńska z domu Drapczyńska. Poeta został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, a 2 lata temu, na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury."                                                                                                                                 

    W uchwale zacytowane zostały słowa prof. Stanisława Pigonia*, który dowiedziawszy się o decyzji wstąpienia Baczyńskiego do oddziałów dywersyjnych, powiedział: "Cóż, należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga brylantami". W ocenie autorów uchwały "zdanie to, wskazując na dramatyzm losów kultury polskiej, jednoznacznie określa wielkość i geniusz talentu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego". Podkreślono: "Artysta zginął w wieku 23 lat, jednak poezja, którą intensywnie tworzył zaledwie przez kilka lat, jest dowodem jego wybitnego talentu. Poeta w swoich wierszach mówi o sprawach ważnych i ponadczasowych, takich jak wierność, miłość, Ojczyzna, ale też pokazuje tragiczną stronę ludzkiego życia, związaną z koniecznością wyboru, poświęceniem i strachem przed śmiercią." [źródło: Internet].                                                                                                                           

             I jeszcze zaproszenie do biblioteki, gdzie można obejrzeć wyłożone w formie wystawki tomiki poezji K. K. Baczyńskiego wydane przez następujące wydawnictwa - warszawskie „Akant”, „Czytelnik”, „Prószyński i S-ka”, krakowskie „Wydawnictwo Literackie”, wrocławskie „Siedmioróg”, gdańską Oficynę Wydawniczą „Graf”, toruńskie „C&T” : „Autobiografia: wiersze”, „Pół mnie, a pół Bogu”, „Utwory wybrane”, „Utwory zebrane” t. 1 i 2, „Wiersze”, „Wybór wierszy”. Oczywiście, można je wypożyczyć.Do dyspozycji czytelników pozostają także książki na temat samego autora i jego utworów: Wiesław Budzyński. Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila. Wwa: Wydaw. „Split Trading”, 1994; Hanna Kryńska. „Rzeczy niepokój”: o twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Kraków: Inst. Liter. , 2021; Jerzy Święch. Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wwa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1991; Zbigniew Wasilewski [red.]. Żołnierz. Poeta. Czasu kurz …: wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Kraków: Wydaw. Liter., 1970 [A.T.]                                                                                                                              

    *Stanisław Pigoń  (1985-1968) – historyk literatury polskiej, edytor, wychowawca i pedagog, w latach 1926–1928 rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Profesor historii literatury polskiej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, a następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

      

   • Wróć do listy artykułów