• Światowy Dzień Dzikiej Przyrody z Eco Amici
    • Światowy Dzień Dzikiej Przyrody z Eco Amici

    • 21.03.2023 19:25
    • 3 marca to Światowy Dzień Dzikiej Przyrody. Jest to Międzynarodowy Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby uczcić wszystkie dzikie zwierzęta i rośliny na świecie oraz wkład, jaki wnoszą w nasze życie i zdrowie planety.

    • więcej
    • Spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa Białogard
    • Spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa Białogard

    • 07.02.2023 12:22
    • W dniu 03.02.2023r. odbyło się spotkanie uczniów należących do szkolnego Koła Ekologicznego ECO AMICI wraz z opiekunami z przedstawicielką Nadleśnictwa Białogard Panią Katarzyną Stypułą. Pani wykonująca zawód leśniczego szkółkarza  przypomniała młodym przyrodnikom, jakie formy ochrony przyrody obowiązują w naszym kraju. Opowiedziała także wszystkim słuchaczom , jakie zabiegi ochronne są prowadzone wobec różnych obiektów i miejsc przyrodniczo cennych na lokalnym terenie. Nie zabrakło  ciekawostek i informacji na temat gatunków podlegających ochronie, tj.: żubr, wilk, ryś i orzeł bielik.
     Spotkanie zakończyło się zaproszeniem przez Panią leśnik do  odwiedzin i zwiedzania w najbliższym czasie szkółki leśnej, gdzie odbędzie się wspólne ognisko.

      
    • więcej
    •  Konkurs fotograficzny, pt. „OBLICZA NATURY 2000”
    •  Konkurs fotograficzny, pt. „OBLICZA NATURY 2000”

    • 27.08.2021 12:24
    • W grudniu odbył się konkurs fotograficzny „Oblicza Natury 2000” zorganizowany przez naszą szkołę oraz Nadleśnictwo Białogard. Celem konkursu było uwidocznienie piękna siedlisk przyrodniczych Nadleśnictwa należących do Europejskiej Sieci Ekologicznej obszarów ochrony Natura 2000, rozwijanie pasji i uzdolnień oraz popularyzacja fotografii przyrodniczej.

    • więcej
    • ZAADOPTUJ Z NAMI!
    • ZAADOPTUJ Z NAMI!

    • 27.08.2021 12:20
    • Szkolne koło ekologiczne Eco Amici w lutym 2021 roku zainicjowało i przeprowadziło zbiórkę pieniężną na symboliczną adopcję niedźwiedzia brunatnego wspierając międzynarodową organizację WWF Polska, która od 2009 roku aktywnie wspiera odbudowę populacji tego gatunku w naszym kraju, która liczy obecnie 110 osobników (wg danych WWF) oraz na świecie.
    • więcej
    • Strajk klimatyczny
    • Strajk klimatyczny

    • 17.06.2020 16:36
    • 3 kwietnia uczestnicy projektu z poszczególnych krajów połączyli swoje siły w akcji – STRAJKU KLIMATYCZNYM przeprowadzonym on-line, który wzbudził wiele pozytywnych emocji oraz uświadomił wszystkim, jak ważne jest ratowanie Ziemi przed skutkami zmian klimatu. 
    • więcej