Menu główne


 • GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W SYTUACJACH TRUDNYCH  I KRYZYSOWYCH?  
   

   

  INSTYTUCJE WSPARCIA

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

  ul. Plac Wolności 1

  tel. 94-312-8888


  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białogardzie

  ul. Dworcowa 2

  tel. 94-312-2596


  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie

  ul. Krótka 1

  tel. 94-312-3077


  Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie

  ul. Staromiejska 35

  tel. 94-312-8535


  Punkt Konsultacyjny „Teen Challenge” ds. Narkomanii w Białogardzie

  ul. Świdwińska 21e

  tel. 94-312-7810


  Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Białogardzie

  ul. Krótka 1

  tel. 94-312-2100


  Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnieniaod Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

  Stanomino 5

  tel. 94-311-0644


  Przychodnia Terapii i Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Koszalinie

  ul. Kniewskiego 11

  tel. 94-352-2637


  Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koszalinie

  ul. Morska 43

  Tel. 94-343-0081, 94-343-0199


  Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ANON w Koszalinie

  ul. Monte Casino 13

  tel. 94-343-0748


  Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Szczecinie

  ul. Kaszubska 4 skr. poczt. 150

  tel. 91-484-7342


  Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Koszalinie

  ul. Zwycięstwa 168

  tel. 94-341-0101


  Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi - Młodym” w Koszalinie

  ul. Zwycięstwa 168

  tel. 94-340-3522


  MONAR – Punkt Konsultacyjny w Koszalinie

  ul. Piłsudskiego 11

  tel. 94-346-1624


  „Niebieska Linia”- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy Domowej

  tel. 800-120-002


  „Pomarańczowa Linia”- Ogólnopolskie Pogotowie dla Rodziców Pijących Nastolatków

  tel. 801-140-068


  Młodzieżowy Telefon Zaufania Uzależnień i AIDS

  tel. 22-628-0336


  Instytucje wspierające dla dzieci eksperymentujących z narkotykami

  www.narkomamia.gov.pl


  Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania

  tel. 801-199-990


  Telefon Zaufania Anonimowych Alkoholików w Koszalinie

  tel. 94-342-4053


  Telefon Zaufania Policyjny w Kołobrzegu

  tel. 94-354-2777


  Telefon Zaufania Policyjny w Koszalinie

  tel. 94-988


  Instytucja wsparcia dla uczniów z zespołem ADHD

  www.adhd.info.pl


  Instytucja wsparcia dla dzieci z rozpoznaną dysleksją rozwojową - Polskie Towarzystwo Dysleksji

  www.ptd.edu.pl


   

   

   

   

  08.10.2017 19:11 | więcej »
 •      
  Zasady pedagogiczne obowiązujące pedagoga szkolnego:
   
  1. Zasada dyskretnej opieki, która wynika z prawa dziecka, ucznia do godności osobistej  i szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.

  2. Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każda osoba jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.
   
  3. Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajda wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.

  4. Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że uczeń jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.
   
  5. Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym, jak i najbliższym środowisku.

  Tematyka zajęć prowadzonych przez pedagoga szkolnego:
   
   1. Zajęcia integracyjno - adaptacyjne
   2. Zasady dobrej komunikacji
   3. Budowanie poczucia własnej wartości
   4. Moje wady i zalety
   5. Trening pozytywnego myślenia o sobie, ćwiczenia zmieniające stosunek do samego siebie
   6. Edukacja z zakresu problemów alkoholowych
   7. Sztuka odmawiania: Co to znaczy być asertywnym
   8. Uczenie jak radzić sobie ze stresem
   9. Jak się uczyć szybko i skutecznie?
  10. W życiu jak w tańcu - każdy krok ma znaczenie-profilaktyka HIV/AIDS
  11. Palenie papierosów i jego skutki dla organizmu człowieka
  12. Wpadka - dzieci wychowują dzieci
  13. Zaburzenia odżywiania - anoreksja, bulimia
  14. Piłem  - brałem
  15. Moje zainteresowania
  16. Określenie cech temperamentu
  17. Funkcje i zadania pedagoga szkolnego
  18. Dojrzałość, odpowiedzialność za podejmowane decyzje
  19. Bezpieczeństwo na drodze to nie przypadek
  20 Przyczyny i skutki zachowań agresywnych wśród młodzieży
  21. Tolerancja - czy dlatego, że inny?
  22. Tatuaż - czy warto go robić?
  23. Wyloguj się do życia
  24. Co motywuje mnie do działania?
  25. Czy potrafię się uczyć?
   
   
   

   
  08.10.2017 09:27 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
  ul. Grunwaldzka 46
  78-200 Białogard
 • (+94) 312-23-31

Galeria zdjęć