Menu główne

 • Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania i czat internetowy dedykowany młodym ludziom

  Przemoc ze strony rówieśników, dyskryminacja, hejt w szkole i Internecie. Brak zrozumienia przez dorosłych. Odebrana przez epidemię swoboda… Dramaty, które przeżywają młodzi ludzie, narastają błyskawicznie. Na pomoc medyczną trzeba długo czekać, ale wiele problemów można rozwiązać zwykłą rozmową. Od dziś działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 i specjalny czat internetowy – darmowa poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży.

  Uruchomienie całodobowego telefonu zaufania i czatu internetowego jest działaniem wspierającym dzieci i młodzież w obliczu kryzysu systemu psychologicznej opieki zdrowotnej. Dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponosisz żadnych kosztów. Zarówno czat internetowy i telefon zaufania prowadzony jest przez profesjonalnych psychologów.

   

  Czat jest darmowy, nie wymaga logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika.

  Telefon zaufania 800 12 12 12

  Czat internetowy prowadzony na stronie https://brpd.gov.pl/sos-czat/

  17.12.2020 12:45 | więcej »


 • Drodzy Rodzice 

  Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich rodziców. Dla tych, którzy już zetknęli się z używaniem przez dzieci narkotyków, a  także dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej, choć nie mają tego problemu. Publikacja ta kierunkowana jest zarówno na zwiększenie wiedzy jak również zwiększenie umiejętności wychowawczych. Porusza m.in. zagadnienia związane ze zjawiskiem odurzania się lekami, używaniem marihuany, „dopalaczy” oraz przeciwdziałaniu im poprzez nawiązywanie poprawnych relacji z dorastającym dzieckiem.
   

  http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=3208713
   
  23.04.2020 16:48 | więcej »
 •  

  Wykaz telefonów w trudnych sytuacjach

   

  W związku z zaistniałą sytuacją uczniowie i rodzice mogą skorzystać z telefonów, gdy zajdzie taka potrzeba. Rozmowa nie zmieni od razu sytuacji, ale daje szansę na jej rozwiązanie.

   

  Proszę też pamiętać, że specjaliści pracujący w naszej białogardzkiej
  poradni psychologiczno - pedagogicznej oferują swoją pomoc.

  Poradnia jest do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00

   

  CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  tel. 800 080 222

  www.liniadzieciom.pl

   

  BEZPŁATNY KRYZYSOWY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  tel. 116 111

  https://116111.pl/

   

  MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAUFANIA

  tel. 192 88

   

  BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY RZECZNIKA PRAW DZIECKA

  800 12 12 12

   

  TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

  tel. 800 100 100

  https://800100100.pl/

   

  ANONIMOWA POLICYJNA LINIA SPECJALNA – ZATRZYMAĆ PRZEMOC

  tel. 800 120 148

   

  NARKOMANIA – POMOC RODZINIE INFOLINIA TOWARZYSTWA RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH „POWRÓT Z U”

  tel. 800 120 359

   

  POMARAŃCZOWA LINIA – PROGRAM INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW DZIECI PIJĄCYCH ALKOHOL
   I ZAŻYWAJĄCYCH NARKOTYKI

  tel. 801 140 068

   

  INTERNETOWY TELEFON ZAUFANIA „ANONIMOWY PRZYJACIEL”

  tel. 85 92 88

   

  OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”

  tel. 800 120 002

   

  TELEFONICZNA PIERWSZA POMOC PSYCHOLOGICZNA

  tel. 22 425 98 48

   

  ANTYDEPRESYJNY TELEFON FORUM PRZECIW DEPRESJI

  tel. 22 594 91 00

   

  ITAKA – ANTYDEPRESYJNY TELEFON ZAUFANIA

  tel. 22 484 88 01

   

  TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB  DOROSŁYCH W KRYZYSIE EMOCJONALNYM

  tel. 116 123

   

  OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA „UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE”

  tel. 801 889 880

  23.04.2020 16:12 | więcej »

 •         

               INSTYTUCJE WSPARCIA

   

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Białogardzie

   ul. Plac Wolności 1   tel. 094-312-8888

   

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie
    ul. Dworcowa 2

   tel. 094-312-2596


  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie

  ul. Krótka 1

  tel. 723 221 639

   

  Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie

  ul. Kołobrzeska 43

  tel. dyżurny- 094-315-8511

   

  Punkt Konsultacyjny „Teen Challenge”
  ds. Narkomanii w Białogardzie

  Małgorzata Kwiatkowska

  ul. Świdwińska 21e

  tel. 094-312-78-10

   

  Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
  i Współuzależnienia w Białogardzie

  ul. Krótka 1

  tel.  094-312-2100

   

  Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia
  od Alkoholu  i Współuzależnienia

  Stanomino 5

  tel.094-311-06-40
   

  Przychodnia Terapii i Uzależnienia od Alkoholu
   i  Współuzależnienia w Kołobrzegu

  ul. Jagiellońska 11

  tel. 094-352-26-37


  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
   dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

  ul. Grunwaldzka 49 , Białogard

  tel. 094 311 3250

  tel. kom. 667 994 721

   

  Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
  w Koszalinie

  ul. Morska 43

  tel. 094-34-301-99

   

  Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Dla Dzieci i Młodzieży w Białogardzie

  ul. Chopina 29

  tel. rejestr.  094-31- 37-74

  tel. poradnia  094-311-3738

   

  Centrum Psychoterapii  i Leczenia Uzależnień ANON

  Poradnia Uzależnień w Koszalinie

  ul. Monte Casino13

  tel. 094-343-07-48

   

  Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
  oddział w Koszalinie

  Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
  dla Dzieci i Młodzieży

  ul. Zwycięstwa 168

  tel. 094- 34-10-101

   

  Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii

  „Młodzi- Młodym”  w Koszalinie

  ul. Zwycięstwa 168

  tel. 094-34-03-522
   

   „Niebieska Linia”- Ogólnopolskie Pogotowie
   Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

  tel. 800 120 002

  www.niebieskalinia.pl

   

  „Pomarańczowa Linia”- Ogólnopolskie Pogotowie
   dla Rodziców Pijących Nastolatków

  tel. 801-140-068

   

   

  Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania

  „Narkotyki-Narkomania”

  tel. 0-801-199-990

   

  Telefon Zaufania Anonimowych Alkoholików
  w Koszalinie

  tel. 094- 342-40-53

   

  Telefon Zaufania Policyjny w Kołobrzegu

  tel. 094- 354-27-77

   

  Telefon Zaufania Policyjny w Koszalinie

  tel. 94 342 93 33


  Centrum Wsparcia dla osób w stanie

  kryzysu psychicznego

  800 70 22 22
   

   Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

  Rzecznik Praw Dziecka

  800 12 12 12

   

      

   

  01.04.2020 09:36 | więcej »
 •      
  Zasady pedagogiczne obowiązujące pedagoga szkolnego:
   
  1. Zasada dyskretnej opieki, która wynika z prawa dziecka, ucznia do godności osobistej  i szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.

  2. Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każda osoba jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.
   
  3. Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajda wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.

  4. Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że uczeń jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.
   
  5. Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym, jak i najbliższym środowisku.

  Tematyka zajęć prowadzonych przez pedagoga szkolnego:
   
   1. Zajęcia integracyjno - adaptacyjne
   2. Zasady dobrej komunikacji
   3. Budowanie poczucia własnej wartości
   4. Moje wady i zalety
   5. Trening pozytywnego myślenia o sobie, ćwiczenia zmieniające stosunek do samego siebie
   6. Edukacja z zakresu problemów alkoholowych
   7. Sztuka odmawiania: Co to znaczy być asertywnym
   8. Uczenie jak radzić sobie ze stresem
   9. Jak się uczyć szybko i skutecznie?
  10. W życiu jak w tańcu - każdy krok ma znaczenie-profilaktyka HIV/AIDS
  11. Palenie papierosów i jego skutki dla organizmu człowieka
  12. Wpadka - dzieci wychowują dzieci
  13. Zaburzenia odżywiania - anoreksja, bulimia
  14. Piłem  - brałem
  15. Moje zainteresowania
  16. Określenie cech temperamentu
  17. Funkcje i zadania pedagoga szkolnego
  18. Dojrzałość, odpowiedzialność za podejmowane decyzje
  19. Bezpieczeństwo na drodze to nie przypadek
  20 Przyczyny i skutki zachowań agresywnych wśród młodzieży
  21. Tolerancja - czy dlatego, że inny?
  22. Tatuaż - czy warto go robić?
  23. Wyloguj się do życia
  24. Co motywuje mnie do działania?
  25. Czy potrafię się uczyć?
   
   
   

   
  08.10.2017 09:27 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
  ul. Grunwaldzka 46
  78-200 Białogard
  e-mail: sekretariat@lobialogard.pl
 • stacjonarny: 94 312-23-31
  komórkowy: 519 849 355

Galeria zdjęć