Menu główne

Wspomnienia absolwentów o naszej szkole

Henryk Wilczyński – absolwent
Działania wojenne szczęśliwie ominęły miasto Białogard, które zachowało swój przedwojenny wygląd i mogło się podobać, mimo że, część budynków położonych przy Placu Wolności spłonęła po wyzwoleniu miasta. Zostały  podpalone przez żołnierzy radzieckich.
 

Pierwszych nielicznych mieszkańców, „pionierów”, przywiodła konieczność znalezienia pracy i zamieszkania, a także napływ ludności wysiedlonej z terenów wschodnich jak i z Polski centralnej. Kierowani byli tu  także fachowcy do zakładów pracy.

            Szczególną grupę stanowili ludzie z Armii Krajowej, którzy uciekali przed represjami. Wszystko to spowodowało napływ młodzieży w różnym wieku, co stało się koniecznością zorganizowania szkolnictwa podstawowego i średniego.

            Szczęściem było to, że znaleźli się ludzie światli, którzy potrafili to zorganizować. Wśród tych, którzy przystąpili do organizowania życia w mieście i naszego Państwowego Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcącego w roku 1945 był pierwszy dyrektor Vitek. Nauczycielami, których pamiętam byli: Mordyńska, Majewska, Sietnicka, Jaciubek, Szczeklik, Bielawski i małżeństwo Filus.

            Gimnazjum i Liceum gromadziło młodzież z terenów nie tylko miasta Białogard, ale także z Kołobrzegu, Świdwina, Połczyna Zdroju i okolicznych wiosek.

            Charakterystyczną cechą było zróżnicowanie wiekowe, z czego wynikał różny poziom zaawansowania w nauce.

            W latach 1946- 1948 szkoła borykała się z ogromnymi trudnościami, brak było bowiem podręczników, podstawowych pomocy naukowych, kadry nauczycielskiej z pedagogicznym wykształceniem, przepełnione klasy (ponad 40 osób). Brakowało także podstawowych przyborów szkolnych, pisaliśmy na różnego rodzaju poniemieckich kwitach i drukach. Szkoła nie dysponowała gabinetami specjalistycznymi. Opóźnieni przez wojnę młodzi ludzie musieli odzyskać stracone lata, nadrobić szkolne zaległości. W tym celu zorganizowano tryb przyspieszony, także w jednym roku szkolnym przerabiany materiał obejmujący dwie klasy. W pierwszych latach szkolnych powołano Samorząd szkolny, Z.H.P. oraz P.C.K.

            Wiodącą organizacją był Samorząd Uczniowski, który miał wpływ na opracowanie i uchwalenie pierwszego regulaminu szkolnego. Zgodnie z jego postanowieniami  nie wolno było młodzieży przybywać na ulicach po godzinie 22.00, zakaz spożywania alkoholu,  palenia papierosów, bezwzględny zakaz posiadania broni i materiałów wybuchowych, kolportowania prasy o treści antypaństwowej. Wszelki przejaw oporu przeciwko niechcianej władzy dławiony był przez system stalinowski. Nie ominęły wydarzenia tamtych lat naszej młodzieży, za łamanie regulaminu groziły represje i prześladowania.

            Mimo regulaminu zabraniającego działalności politycznej bardzo szybko w Białogardzie powstała nielegalna organizacja zbrojna składająca się z uczniów naszego Gimnazjum i Liceum, organizacja ta rozpracowana została przez władze, w wyniku czego wszczęto proces pokazowy w Domu Kultury, który miałem okazję oglądać. Pamiętam przygnębiające wrażenie przesłuchiwania bardzo młodych, drobnej budowy chłopców stających przez Sądem Wojskowym.

            Biorąc pod uwagę wyroki trudno oprzeć się wrażeniu, że w tym nieszczęściu mieli oni trochę szczęścia. Gdyby proces odbywał się w późniejszym okresie posypałyby się wyroki śmierci.

                To co przedstawiłem wyżej jest tylko częścią warunków życia w owym czasie. Muszę jednak stwierdzić, że te trudne warunki w pewnym sensie mobilizowały do bardziej wytężonej pracy. Pomoc była organizowana przez grono pedagogiczne przy współudziale Komitetu Rodzicielskiego, Samorządu i Z.H.P. Uczniowie  otrzymywali drugie śniadanie niestety uwarunkowane wypiciem łyżki tranu. Młodzież wówczas jedynej średniej szkoły w powiecie stanowiła elitę Z.H.P. Do niej należała prawie cała młodzież w wieku szkolnym, a gimnazjaliści byli kadrą funkcyjną. Z.H.P. był dobrą szkołą charakterów dyscypliny, cementowało koleżeństwo wśród młodzieży. Choć od tego czasu minęło wiele lat to w pamięci zostało dużo spraw, które dotyczą mojej młodości, a także warunków życia. Mam świadomość, że uczestniczyliśmy w czymś dobrym i pożytecznym. W mojej pamięci pozostają przede wszystkim te dobre wspomnienia, którymi chętnie dzielę się z przyjaciółmi tamtych lat.

Aktualności

Kontakt

  • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
    ul. Grunwaldzka 46
    78-200 Białogard
  • stacjonarny: 94 312-23-31
    komórkowy: 519 849 355

Galeria zdjęć