Menu główne

Wspomnienia byłych dyrektorów LO o naszej szkole

Mgr Andrzej Popinigis - dyrektor szkoły w latach 1976 - 1984
 

                Jubileusz 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie to szczególna okazja do wspomnień z 34-letniego okresu mojej pracy w tej szkole. W tych latach mojej pracy nauczycielskiej szkołę ukończyło ponad 3,5 tysiąca uczniów w tym ponad 1 tysiąc w okresie, gdy pełniłem funkcję dyrektora. W szkole poznałem moją żonę, z którą w tym roku obchodziłem 40-lecie szczęśliwego pożycia małżeńskiego.

        Małżonka przepracowała 37 lat. Dumny jestem z osiągnięć życiowych naszych absolwentów, z radością i uśmiechem spotykam się często z nimi, a wiele z nich to moi najbliżsi przyjaciele. Sukcesy życiowe osiągnęli głównie dzięki swojej wytężonej pracy, dzięki swoim rodzinom, środowiskom rówieśniczym i w jakiejś części dzięki szkołom i uczelniom, przez które przeszli. Cieszę się, gdy w tym wszystkim odczuwają chociaż mały ślad odciśnięty przez nas. Na uwagę zasługuję fakt, że ponad połowę grona nauczycielskiego szkoły stanowili nasi absolwenci, w tym pełniący funkcję dyrektora szkoły Henryk Młynarczyk, Elwira Marcinkiewicz  i Alicja Flis.

          Dobra szkoła powinna  być szkołą trudną. Tylko taka szkoła dobrze przygotować może do dalszego życia. Ale szkoła nie może  przekraczać pewnych barier pozostawiających złe wspomnienia  dotyczące braku poszanowania godności człowieka, niesprawiedliwych ocen, nierówności traktowania uczniów, nietolerancji, braku wyrozumiałości czy też widzenia ucznia z perspektywy jednego , swojego, „najważniejszego” przedmiotu. Wielka wrażliwość młodzieży powoduje, że nawet po tak wielu latach, te odległe, przykre przeżycia szkolne, tkwią bolesną zadrą w sercach naszych wielu absolwentów do dzisiaj. Z perspektywy lat i my, pedagodzy, widzimy to inaczej, dostrzegamy swoje błędy i ich żałujemy. Dlatego jako najdłużej , w powojennej historii szkoły, kierujący tą placówką dyrektor, pragnę przeprosić naszych dawnych uczniów za wszystkie przykrości i niemiłe przeżycia, które spotkały ich w szkole. Bardzo chciałbym, aby wszyscy absolwenci wspominali tę szkołę tak jak ja ją wspominam- z dumą i miłością.

Aktualności

Kontakt

  • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
    ul. Grunwaldzka 46
    78-200 Białogard
  • stacjonarny: 94 312-23-31
    komórkowy: 519 849 355

Galeria zdjęć