Menu główne

Wspomnienia byłych dyrektorów LO o naszej szkole

Mgr Krystyna Ucińska – dyrektor szkoły w latach 1964 – 1967
 
             Po odejściu Pana Andrzeja Czarnika do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Koszalinie powierzono mi pełnienie obowiązków dyrektora liceum. Było to w kwietniu 1964 roku. Zgodziłam się, bo grono pedagogiczne z aplauzem przyjęło moją kandydaturę, a władze oświatowe wyraziły zgodę. Myślałam, że jest to sytuacja tymczasowa, do chwili mianowania nowego dyrektora szkoły. Czekałam całe wakacje. Złożyłam trzy podania o zwolnienie mnie z pełnionej funkcji. Na próżno. 1 września 1964 roku przyjechał  kurator Alfons Prondziński i stwierdził, że skoro przygotowałam rozpoczęcie nowego roku szkolnego, to znaczy, że wszystko mi dobrze poszło i że się nadaję na stanowisko dyrektora.

           Był to niezwykle trudny okres w moim życiu prywatnym i zawodowym. W mieszkaniu miałam kapitalny remont, dwóch małych synów. Jeden chory na zapalenie płuc. Spaliśmy wśród taczek z cementem. W szkole budynki w opłakanym stanie. Trzeba było dokończyć remont internatu. Tam, gdzie obecnie znajduje się budynek WT i PO, za moich czasów były toalety. Podjęłam się przebudowy tych pomieszczeń  na sale zajęć technicznych. Była to pierwsza tego typu pracownia w województwie. W urządzaniu pracowni pomagał mi Stanisław Junikiewicz. Opiekunem szkoły był Zakład Energetyczny, który wraz z Komitetem Rodzicielskim mocno wspierali moje poczynania. Później nastąpiła dalsza rozbudowa tego budynku. Było bardzo ciężko pozyskać pieniądze i materiały budowlane. Od władz miasta otrzymaliśmy budynek do rozbiórki . Młodzież własnoręcznie rozbijała mury i pozyskiwała cegły. Musieliśmy mieć 25 % własnego udziału, aby otrzymać dotację. Wszystko robiliśmy w czynie społecznym. Było bardzo ciężko. Nie miałam zastępcy, więc musiałam sama martwić się o wadliwą instalację elektryczną i  stronę dydaktyczną szkoły. Odpoczywałam na lekcji. Bardzo lubiłam uczyć młodzież. Wspólnie wskrzesiliśmy  bale studniówkowe.  Wprowadziliśmy tradycję setnych lekcji. Prowadziła je młodzież, która musiała wykazać się inwencją twórczą. Mile wspominam grono pedagogiczne: Wandę Srokową, Zofię Wojtkiewiczową, Walerię Buchowską, Andrzeja Popinigisa, Bogusława Nowaka, Weronikę Juszkiewicz,  Jadwigę Walkiewicz, Teodorę Roślik. Wśród kadry pedagogicznej było wielu indywidualistów, ludzi ambitnych i wymagających. Grono pracowało bezinteresownie. Często kłóciliśmy się o bezpłatne zastępstwa , bowiem każdemu zależało na sukcesach. Nie szczędziliśmy swojego czasu w przygotowaniu uczniów do olimpiad przedmiotowych. Często odnosiliśmy sukcesy. Wyniki nauczania były wysokie. Świadczyły o tym przyjęcia na studia.  W czasie matury przyjeżdżali do szkoły przedstawiciele wyższych uczelni oraz wizytatorzy z Kuratorium. Wyłapywali uczniów zdolnych. Każdy z nich chciał mieć najbardziej utalentowaną młodzież. Bywało, że często sprzeczali się między sobą  o wybitnego ucznia.

                 Były to bardzo ciężkie czasy ze względu na brak odpowiednich warunków nauki dla młodzieży i brak środków finansowych. Komitet Rodzicielski działał niezwykle prężnie. Organizował festyny i bale sylwestrowe, z których dochód przeznaczony był na remont szkoły i wycieczki dla młodzieży.

              W szkole panowała duża dyscyplina i rygor. Było wiele nakazów i zakazów, którym uczniowie musieli się podporządkować. W związku z tym do liceum przylgnęła druga nazwa „Klasztor”. Nauczyciele pełnili dyżury. Wraz z przedstawicielami Komitetu Rodzicielskiego chodzili po mieście, zaglądali do klubów i kawiarni, odwiedzali uczniów w domach. Po prostu sprawdzali, czy uczniowie nie przebywają poza domem po godzinie 22.  Śmiałków czekała nagana na apelu przed całą szkołą, obniżone sprawowanie, wezwanie rodziców do szkoły.

             W 1967 roku, na moją prośbę, zostałam przeniesiona do Kolegium Nauczycielskiego w Kołobrzegu. Po roku wróciłam do liceum w Białogardzie. W latach 1973 –1982 pełniłam funkcję wicedyrektora szkoły, najpierw u boku Bogusława Nowaka,  później Andrzeja Popinigisa.

Aktualności

Kontakt

  • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
    ul. Grunwaldzka 46
    78-200 Białogard
  • stacjonarny: 94 312-23-31
    komórkowy: 519 849 355

Galeria zdjęć