Menu główne

Zasady zdawania egzaminu maturalnego

   Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, będą takie same jak dotychczas: język polski, matematyka i język obcy. Jednak każdy absolwent będzie musi również obowiązkowo przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub - w przypadku języka obcego nowożytnego - rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 

1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

2. W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych:

 • absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej
 • absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz przedmiotu, do którego przystępuje obowiązkowo
 • wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.

 

3. Do egzaminu maturalnego - zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej - zdający przystępuje w szkole, którą ukończył.

4. W szczególnych wypadkach absolwent może zostać skierowany na egzamin maturalny do innej szkoły, np.

 • w przypadku części ustnej - jeżeli w danej szkole nie ma nauczycieli specjalistów z zakresu danego języka obcego nowożytnego
 • w przypadku części ustnej i/lub pisemnej - jeżeli macierzysta szkoła absolwenta została zlikwidowana lub przekształcona.

 

Przedmioty obowiązkowe
część pisemna część ustna

język polski
(poziom podstawowy)

język obcy nowożytny
(poziom podstawowy)

matematyka
(poziom podstawowy)

język mniejszości narodowej
(poziom podstawowy)

język polski
(bez określania poziomu)

język obcy nowożytny
(bez określania poziomu)
język mniejszości narodowej
(bez określania poziomu)

 

Każdy absolwent przystępujeobowiązkowo do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego.  Wybór spośród:

część pisemna część ustna

biologia
(poziom rozszerzony)

chemia
(poziom rozszerzony)

filozofia
(poziom rozszerzony)

fizyka
(poziom rozszerzony)

geografia
(poziom rozszerzony)

historia
(poziom rozszerzony)

• historia muzyki
(poziom rozszerzony)

• historia sztuki
(poziom rozszerzony)

informatyka
(poziom rozszerzony)

• język łaciński i kultura antyczna
(poziom rozszerzony)

• język mniejszości etnicznej
(poziom rozszerzony)

• język mniejszości narodowej
(poziom rozszerzony)

• język obcy nowożytny
(poziom rozszerzony lub dwujęzyczny) 2

• język polski
(poziom rozszerzony)

• język regionalny
(poziom rozszerzony)

• matematyka
(poziom rozszerzony)

• wiedza o społeczeństwie (WOS)
(poziom rozszerzony)
wybór spośród:

• język mniejszości etnicznej
(bez określania poziomu) 3

• język mniejszości narodowej
(bez określania poziomu) 3 4

• język obcy nowożytny
(bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny) 2 3 4

• język regionalny
(bez określania poziomu) 3

Aktualności

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
  ul. Grunwaldzka 46
  78-200 Białogard
 • stacjonarny: 94 312-23-31
  komórkowy: 519 849 355

Galeria zdjęć