Menu główne

geografia

Lekcja 1. Wody na Ziemi

Nauczę się czym jest hydrosfera, zróżnicowanie przestrzenne występowania wód na Ziemi, będę wiedzieć, jaki jest wpływ dostępności wody na cywilizację ludzką w przeszłości, obecnie i w przyszłości.

Lekcja 2. Jak lodowce i lądolody przekształcają powierzchnię Ziemi?

Nauczę się: opisywać warunki, w jakich tworzą się lodowce i lądolody; wyjaśniać, jak lodowce kształtują podłoże skalne; wymieniać przyczyny aktualnego rozmieszczenia lodowców na Ziemi; przedstawiać konsekwencje zlodowaceń.

 

Aktualności

Kontakt

  • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
    ul. Grunwaldzka 46
    78-200 Białogard
  • (+94) 312-23-31

Galeria zdjęć