Menu główne

geografia

Lekcja 1. Czym jest rolnictwo ekologiczne?

Nauczę się: analizować wpływ czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na możliwości przemian strukturalnych w rolnictwie Polski; przedstawiać cechy systemu rolnictwa ekologicznego w Polsce; charakteryzować wymagania, które muszą spełniać gospodarstwa ekologiczne; wyjaśniać cele certyfikacji i nadzoru żywności produkowanej w ramach systemu rolnictwa ekologicznego; charakteryzowac perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Dowiem się o metodach uprawy w rolnictwie ekologicznym. Poznam odpowiedź na pytanie, czy "ekologiczne" znaczy „lepsze"?
Zapoznam się z tym co znaczą etykiety: eko, bio, organic, naturalne.

Lekcja 2. Zróżnicowanie rozmieszczenia upraw na świecie

Nauczę się: opisywać rozmieszczenie głównych obszarów upraw na świecie; objaśniać przyczyny przestrzennego zróżnicowania głównych obszarów upraw na świecie; odróżniać rolnictwo intensywne od ekstensywnego.
Dowiem się o rolnictwie na świecie: główne uprawy i chów zwierząt

Lekcja 3. Zróżnicowanie rozmieszczenia chowu zwierząt gospodarskich na świecie

Nauczę się: odróżniać chów od hodowli; wyjaśniać, w jaki sposób cechy środowiska wpływają na chów zwierząt; opisywać uwarunkowania kulturowe chowu zwierząt; wskazywać rozmieszczenie głównych zwierząt hodowlanych na świecie.

Lekcja 4. Żywność na świecie. Pomoc głodującym

Nauczę się: odróżniać głód rzeczywisty, głód utajony i niedożywienie; charakteryzować rozmieszczenie obszarów nadwyżek i niedoborów żywności; wyjaśniać przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia żywności na świecie; opisywać konsekwencje niewłaściwego odżywiania; wymieniać sposoby pomocy regionom dotkniętym niedostatkiem żywności.

 

Aktualności

Kontakt

  • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
    ul. Grunwaldzka 46
    78-200 Białogard
  • stacjonarny: 94 312-23-31
    komórkowy: 519 849 355

Galeria zdjęć