• Sekretariat

     •  

      Sekratariat szkoły czynny jest codziennie w godzinach 7.00 - 15.00. Swoim wieloletnim doswiadczeniem i kompetencją służy tu pani Anna Łukowska.

      W sekretariacie uczniowie oraz ich rodzice mogą załatwić m. in. następujące sprawy:

      • złożyć dokumenty potrzebne przy rekrutacji uczniów do klas pierwszych;
      • odebrać dokumenty złożone przy rekrutacji do klasy pierwszej;
      • odebrać świadectwa;
      • odebrać legitymacje szkolne;
      • uaktualnić legitymacje szkolne;
      • wyrobić duplikat legitymacji szkolnej;
      • pobrać zaświadczenia o realizowaniu nauki w LO;
      • złożyć wypełnione deklaracje maturalne;
      • dokonać korekty w wypełnionych deklaracjach maturalnych;
      • złożyć podania, prośby kierowane do Dyrektora szkoły.