• DYREKCJA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

     IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE

      

     dyrektor mgr inż. Daniel Glinka

     Nauczyciel chemii i fizyki.

     Funkcję dyrektora sprawuje od 1 września 2016 roku

      

     Nauczyciele pełniący funkcję dyrektora szkoły

     Lp Imię i nazwisko Lata kadencji
     1. Władysław Vitek 1945-1953
     2. Jan Jurkowski 1953-1959
     3. Feliks Szudziński 1959-1961
     4. Andrzej Czarnik 1961-1964
     5. Krystyna Ucińska 1964-1967
     6. Henryk Młynarczyk 1967-1973
     7. Bogusław Nowak 1973-1976
     8. Andrzej Popinigis 1976-1984
     9. Wacława Grawicz 1984-1985
     10. Lidia Barańczuk 1985-1990
     11. Weronika Juszkiewicz 1990-1997
     12. Elwira Marcinkiewicz 1997-2002
     13. Alicja Flis 2002-2016

      

     Nauczyciele pełniący funkcję wicedyrektora szkoły

     Lp Imię i nazwisko Lata kadencji
     1. Krystyna Ucińska 1973-1982
     2. Weronika Juszkiewicz 1982-1990
     3. Ryszard Czarnecki 1990-1997
     4. Izabela Suckiel 1997-31.01.1998
     5. Alicja Flis od 01.02.1998-2002
     6. Jolanta Alaba 2002 - 31.08.2015

      

     Dyrektorzy LO dla Pracujących

     Lp Imię i nazwisko Lata kadencji
     1. Bolesław Pajączek 1956-1969
     2. Wacława Grawicz 1969-1978
     3. Andrzej Popinigis 1978-1991