Menu główne

Fotoalbum

Jubileusz 70-lecia LO

              W dniu 24 października LO obchodziło jubileusz 70-lecia istnienia. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Narodzenia NMP koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. prałata Krzysztofa Włodarczyka dyrektora Wydziału Duszpasterskiego w Kurii Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. We Mszy św., która była w intencji absolwentów, uczniów i pracowników szkoły, uczestniczyła społeczność szkolna, zaproszeni goście oraz reprezentanci szkół z powiatu białogardzkiego. Momentem kulminacyjnym było poświęcenie Sztandaru szkoły. Po Mszy św. wszyscy w uroczystym pochodzie udali się do szkoły, gdzie w hali sportowo-widowiskowej odbyły się uroczystości oficjalne z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.

 

     

              Uroczystości oficjalne zostały poprzedzone także otwarciem w białogardzkim muzeum sali im. Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, który został darczyńcą bogatego księgozbioru i pamiątek dla muzeum. Aleksander Kwaśniewski  miał uczestniczyć w uroczystościach, jako gość honorowy i absolwent naszej szkoły, ale niestety obowiązki uniemożliwiły przyjazd dostojnego gościa do Białogardu.

         

           Uroczystości oficjalne rozpoczęły się w hali sportowo-widowiskowej o godz. 11.30. Po wprowadzeniu Pocztów Sztandarowych i odśpiewaniu Hymnu narodowego, głos zabrała Dyrektor LO pani Alicja Flis. Swoje przemówienie pani Dyrektor rozpoczęła od powitania przybyłych gości: Senator panią Grażynę Annę Sztark, Posła pana Stefana Strzałkowskiego, Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego pana Jarosława Rzepę, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego pana Jerzego Kotlęgę, Starostę Białogardzkiego pana Tomasza Hyndę  i Wicestarostę pana Piotra Pakuszto, Przewodniczącego Rady Powiatu pana Henryka Budzyłę i radnych Powiatu Białogardzkiego, Burmistrza Miasta Białogard pana Krzysztofa Bagińskiego  i Wiceburmistrz panią Małgorzatę Stachowiak, księdza prałata Krzysztofa Włodarczyka, dyrektora wydziału duszpasterskiego diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej, księdza Jana Gardulskiego dziekana dekanatu białogardzkiego, księdza Witolda Karczmarczyka proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP, przedstawicieli służb mundurowych, dyrektorów banków, prezesów firm, mieszkańców Białogardu, byłych dyrektorów LO,  Dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół i placówek oświatowych oraz dyrektorów jednostek samorządowych, przewodniczącego Rady Rodziców pana Artura Klimowicza, byłych przewodniczących Rady Rodziców, przyjaciół naszej szkoły oraz rodziców uczniów naszego liceum, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi, emerytowanych pracowników Liceum oraz obecnych  uczniów naszej szkoły,  przedstawicieli mediów i ABSOLWENTÓW naszego Liceum, którzy tłumnie przybyli na zjazd z różnych stron Polski i świata. W dalszej części przemówienia pani Dyrektor przedstawiła najważniejsze wydarzenia z dziejów szkoły oraz wymieniła najbardziej znanych i zasłużonych absolwentów.

Oto fragmenty przemówienia Pani dyrektor Alicji Flis:

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY ABSOLWENCI

Mam zaszczyt być gospodarzem Szkoły w Jej roku jubileuszowym, i nie ukrywam, że jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, ale także wyjątkowe przeżycie. Jestem, bowiem absolwentką tego Liceum. Z prawdziwym wzruszeniem wspominam swoich profesorów oraz koleżanki i kolegów z klasy.  Nie sądziłam, że po latach wrócę do tej szkoły z lat  młodości, jako nauczyciel i jej dyrektor.

4 września 2015 roku minęło dokładnie 70 lat od dnia, w którym Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X rozpoczęło swoją działalność.

Dzieje tej szkoły to istotna część historii miasta, której integralne ogniwo stanowią ludzie wychowani i wykształceni w murach tej szkoły. Jesteśmy dumni z naszych absolwentów, wśród których są osoby piastujące wysokie stanowiska w państwie, regionie, powiecie. Nasi absolwenci są lekarzami, prawnikami, politykami, dziennikarzami. Znani są w Polsce i za granicą naszego kraju. Wśród nich jest Prezydent RP- Aleksander Kwaśniewski.

W gronie absolwentów naszej szkoły jest wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki, humanistów o znaczących osiągnięciach, inżynierów i nauczycieli.

Obchody rocznicowe stanowią okazję do wspomnień. Sięgamy myślą do przeszłości szkoły i do ludzi, bez których trudno byłoby wyobrazić sobie naszą codzienność.

Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie wrosło w pejzaż miasta i stało się szkołą pokoleniową, w której naukę pobierało i wciąż pobiera kilka osób z tej samej rodziny. W ciągu 70 lat szkołę opuściło ponad sześć i pół tysiąca  absolwentów. Dla każdego z nich,  jej historia ma inny wymiar. To w jej murach rodziły się pierwsze przyjaźnie, młodzieńcze zauroczenia, życiowe pasje, wzruszenia, sukcesy, czasami porażki i dramaty. Dlatego z takim sentymentem wspominamy swoją młodość, szkołę i pracę. Wielu absolwentów Liceum powróciło do Szkoły, aby kształcić w niej kolejne pokolenia naszych uczniów. Jesteśmy spadkobiercami dobrej tradycji i świadomie wykorzystujemy ją do budowania nowych idei i wartości ważnych dla współczesnych pokoleń.

Od początku swego istnienia szkoła pracowała na niekwestionowany autorytet w mieście i okolicy, nauczyciele cieszyli się szacunkiem, a matura zdana w naszym liceum nobilitowała i stanowiła posag na całe życie. Była powodem do dumy, że weszło się w krąg elity, ludzi, którzy tworzyli i ciągle jeszcze tworzą wielką księgę intelektualnego rozwoju miasta i państwa. Oprócz wiedzy z przedmiotów humanistycznych i matematyczno – przyrodniczych, które uczyły pojmować świat i dawały przepustkę w przyszłość, w liceum z powodzeniem uprawiano sport, recytowano, tańczono, śpiewano w zespołach, występowano na scenach w spektaklach teatralnych i kabaretowych. Uczniowie - intelektualiści rywalizowali o laury w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, nierzadko na szczeblu ogólnopolskim czy międzynarodowym. Wymienię sukcesy tylko kilku naszych uczniów: Damiana Sobienia, który zdobył srebrny medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego w Moskwie, Wojciecha Burego, wielokrotnego finalistę centralnych i ogólnopolskich olimpiad chemicznych, Joannę Mierzyńską - laureatkę konkursów chemicznych i biologicznych na szczeblu ogólnopolskim i zdobywczynię brązowego medalu w XI Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Turcji i w XII  Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Belgii, Bartosza Owczarzaka - laureata XLIX Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego w Toruniu, Olgę Dragańską -  zdobywczynię I miejsca w finale Ogólnopolskiego Konkursu „Państwo Prawa i Sprawiedliwości” w Szczecinie, Agnieszkę Regdosz - finalistkę etapu centralnego XL Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Patrząc na tych mądrych, inteligentnych i nieprzeciętnych ludzi, czujemy się szczęściarzami, że dane nam było ich uczyć w murach tej szkoły.

Zapewne zauważyliście Państwo zmiany, jakie zaszły w naszej szkole w ciągu ostatnich 10 lat. Znajdujemy się dzisiaj w nowoczesnej Hali Sportowej, która została wybudowana w 2007 roku. W nieco późniejszym czasie dokonano termomodernizacji całego budynku szkoły i przeprowadzono remont kapitalny wewnątrz liceum.

W monografii wydanej z okazji jubileuszu Liceum, znajdziecie Państwo wiadomości dotyczące niemalże każdej sfery życia szkoły, poznacie jej niezwykłą historię i ludzi, którzy ją tworzyli. Szkoła  jest świadkiem historii pisanej przez Nas wszystkich: uczniów,   nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także  przyjaciół  i rodziców. Każdy, zostawił tu cząstkę swojego życia.

70 lat w życiu człowieka - to niekiedy całe życie, 70 lat w życiu szkoły - to młodość wielu pokoleń.

Pamiętamy o tych, którzy pełnili funkcję dyrektora Liceum. Byli to Władysław Vitek, Bolesław Pajączek, Jan Jurkowski, Feliks Szudziński, Andrzej Czarnik, Henryk Młynarczyk.

Pamiętamy również o nauczycielach. Odeszli od nas: Leonarda Węzik, Wanda Sroka, Teodora Roślik, Zygmunt Bednarski, Maria Krasucka, Jan Kopak, Waleria Buchowska.

Z ogromnym szacunkiem czcimy pamięć o wszystkich, którzy odeszli.

O szczególnym związku uczniów z nauczycielami pisze we wspomnieniach nasza absolwentka pani Janina Kłódka –Tańska, która uczęszczała do naszej szkoły pod koniec lat czterdziestych ubiegłego wieku. Jej serce pokochało łacinę i profesora Bolesława Filusa, który uczył tego przedmiotu. Marzeniem pani Janiny było odnalezienie grobu profesora i złożenie na nim kwiatów.

„Byłam bardzo wzruszona – wspomina pani Janina - że jestem na cmentarzu w Siedlcach, z synem Państwa Filusów i jego rodziną. Kiedy szłam z kwiatami i zniczami do grobu pp. Filusów to strasznie „waliło” mi to stare, skołatane życiem serce. Wreszcie jestem tu, gdzie chciałam bardzo przyjechać. Zapaliłam znicze. Powiedziałam na głos: Panie Profesorze, powiedział nam Pan na lekcji łaciny w naszym ukochanym liceum: „Zapomnicie wszystkie koniugacje, zapomnicie wszystkie deklinacje, ale mowy rycerza w senacie rzymskim nie zapomnicie”. I miał Pan rację! Postaram się Panu powiedzieć ją po łacinie, chociaż pamięć już nie ta. I fragment mowy rycerza przeciwko Senatowi powiedziałam na tym siedleckim cmentarzu. Nie wiem, co Pan Profesor na tę moją mowę „powiedział”, ale Boże, jaką ulgę poczułam! Oddałam hołd moim ukochanym profesorom.”

Pragnę również wyrazić uznanie dla wysiłku i pracy dyrektorów i nauczycieli, pracowników administracji i obsługi liceum, którzy przed nami tworzyli historię naszej szkoły.

Bo, dobre rzeczy zawsze rodzą się tam, gdzie zbierają się dobrzy ludzie, gdzie jest przestrzeń dla marzeń. Szkoła jest właśnie takim miejscem. Tu właśnie są kształcone prawdziwe wartości życiowe, tu rodzą się najpiękniejsze i najbardziej nieprawdopodobne marzenia, tu dorastają najbardziej twórczy i utalentowani młodzi ludzie, rozsławiający Białogard na całym świecie.

Składam serdeczne podziękowania pedagogom i obecnym pracownikom Liceum za wszystko to,  co powstało i powstaje w naszej szkole – za wspólne działania dla dobra uczniów. Bez wspólnego zaangażowania i wytężonej pracy nie byłoby dzisiejszego Święta.

       

          Po wystąpieniu pani Dyrektor Alicji Flis, głos zabrała Wiceburmistrz Białogardu pani Małgorzata Stachowiak, która odczytała zebranym list od  byłego Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego jaki wystosował z okazji jubileuszu szkoły. Następnie głos zabierali kolejno: poseł Stefan Strzałkowski, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Jerzy Kotlęga, Starosta Białogardzki Tomasz Hynda. W swoich wystąpieniach wszyscy prelegenci podkreślali wkład szkoły dla miasta i regionu, gratulowali jubileuszu i życzyli dalszych dekad owocnego kształcenia młodzieży.

     

           W imieniu absolwentów LO głos zabrał Wicestarosta  białogardzki Piotr Pakuszto, a następnie w imieniu dyrektorów białogardzkich szkół i placówek oświatowych przemówiła Dyrektor ZSP pani Danuta Kuklinowska. Kolejnym punktem obchodów jubileuszu było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przedstawiającej popiersie patrona szkoły księcia Bogusława X oraz fragment szkolnego hymnu: „Sztandar złocony haftem wspomnień Powiewa nam siedemdziesiąt lat…”. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: Starosta Białogardu Tomasz Hynda i Burmistrz miasta Białogard Krzysztof Bagiński. Po odsłonięciu tablicy odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy tym samym zostali przyjęci w poczet społeczności szkolnej.

     

                Po ślubowaniu uczniów klas pierwszych głos zabrała ponownie pani Dyrektor Alicja Flis, która jako gospodarz uroczystości, złożyła podziękowania wszystkim przybyłym gościom. Szczególne wyrazy wdzięczności pani Dyrektor skierowała do sponsorów, dzięki którym ta uroczystość się odbyła. Ostatnim punktem części oficjalnej uroczystości było wspólne odśpiewanie szkolnego Hymnu, po którym nastąpiło odprowadzenie Pocztów Sztandarowych.

              Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna, którą przygotowały panie: Anna Dziwior-Dudek i Joanna Szwed. Były to występy wokalno-taneczne w wykonaniu byłych i obecnych uczniów naszej szkoły. Byli uczniowie, którzy wystąpili, to: Ania Brzezińska i Jola Tubielewicz – wokalistki oraz Marcin Konopacki – tancerz, natomiast obecni uczniowie to wokaliści: Ania Dąbrowska, Karolina Masłowska i Michał Margoś oraz chór szkolny.  Część artystyczną prowadził absolwent LO, a obecnie student UAM w Poznaniu, Karol Dziwior. Wystąpieniom artystycznym towarzyszyły projekcje zdjęć szkolnych z przestrzeni 70-lat w formie prezentacji multimedialnych. Były tam przedstawione m. in. zdjęcia z różnych imprez i uroczystości szkolnych, zdjęcia klasowe, uczniów, profesorów, a także przedstawiono losy absolwentów naszego LO.

        

              Po zakończeniu uroczystości w hali sportowo-widowiskowej absolwenci udali się na spotkania w klasach z nauczycielami i kolegami ze szkolnych lat. Każdy przybyły gość otrzymał podarunek, była to tzw. Teczka absolwenta, w której znajdowała się monografia szkoły, pamiątkowy długopis oraz  notes. 

Uwieńczeniem obchodów jubileuszu 70-lecia szkoły był Bal Absolwenta, który rozpoczął się o godz. 19.00 Royal House. Goście bawili się wraz z zespołem Joli Tubielewicz, również absolwentki LO, do białego rana.

  

 

  

  

  

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
    ul. Grunwaldzka 46
    78-200 Białogard
  • stacjonarny: 94 312-23-31
    komórkowy: 519 849 355

Galeria zdjęć