Menu główne

Program stypendialny

Informacje o stypendium

Głównym celem realizacji projektu stypendialnego na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019 jest:

a) stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia uczniom napotykającym na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym i geograficznym utrudniające rozwój edukacyjny,

b) ukierunkowanie uczniów na rozwój kluczowych kompetencji zwiększających możliwość przyszłego zatrudnienia,

c) wzmocnienie zainteresowania uczniów matematyką, przedmiotami przyrodniczymi, informatyką i językiem obcym.

Wsparciem stypendialnym w ramach projektu objętych zostanie 6 uczniów w każdym roku szkolnym. Stypendium w wysokości 2375,00 zł przyznawane jest na okres roku szkolnego.

Stypendium w ramach projektu na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019 mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie,
 2. uzyskali na koniec poprzedniego roku szkolnego ocenę bardzo dobrą z conajmniej jednego z następujących przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, przyroda, informatyka lub język obcy
 3. pochodzą z rodzin, w których średni dochód netto na osobę z trzech ostatnich miesięcy nie przekraczał średniej kwoty minimum socjalnego określonej w IPiSS
 4. brał udział w konkursach przedmiotowych conajmniej na szczeblu szkolnym.

 

Poniżej dokumenty do pobrania:

- Regulamin przyznawania stypendium

Wniosek o przyznanie stypendium

Aktualności

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
  ul. Grunwaldzka 46
  78-200 Białogard
 • stacjonarny: 94 312-23-31
  komórkowy: 519 849 355

Galeria zdjęć