Menu główne

Artykuł o projekcie

Wraz z pierwszym dzwonkiem szkolnym w dziewiętnastu szkołach powiatu białogardzkiego rozpocznie się rekrutacja do nowego projektu pn. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”.

Projekt opiewający na łączną wartość 2 837 878,72 zł realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w wysokości 2 412 196,91 zł).

Celem projektu jest:

- doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzącego do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia,

- szkolenia dla nauczycieli i rodziców,

- doposażenie szkół.

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów realizowane będą w okresie 01 września 2017 r. –
30 czerwca 2019 r. w następujących szkołach:

w mieście Białogard:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Świdwińska 7,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bol. Krzywoustego, ul. Chopina 8,

- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. M. Kopernika, ul. Grunwaldzka 53,

- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego, ul. Kołobrzeska 23;

w gminie Białogard:

- Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Rogowie,

- Szkoła Podstawowa w Stanominie,

- Szkoła Podstawowa im. ppor. R. Kuleszy w Kościernicy,

- Gimnazjum im. I. Krasickiego w Pomianowie;

w gminie Karlino:

- Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie,

- Szkoła Podstawowa im. L. Kruczkowskiego w Karścinie,

- Szkoła Podstawowa w Daszewie,

- Szkoła Podstawowa Karwinie,

- Zespół Szkół w Karlinie;

w gminie Tychowo:

- Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Tychowie,

- Szkoła Podstawowa w Dobrowie;

w powiecie białogardzkim:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. J. Radomskiego w Tychowie,

- Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie.

 

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa, zgody
na udział w projekcie podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wszelkie informacje na temat projektu oraz niezbędne formularze można otrzymać już
01 września 2017 r. w ww. szkołach.

 

Termin realizacji projektu: 01 sierpień 2017 r. – 31 lipiec 2019 r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Aktualności

Kontakt

  • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
    ul. Grunwaldzka 46
    78-200 Białogard
  • stacjonarny: 94 312-23-31
    komórkowy: 519 849 355

Galeria zdjęć