Menu główne

Zamówienia w projekcie

07.11.2017 r. - Zapytanie ofertowe nr 7

Przedmiot zapytania:

Dostawa pomocy naukowych do nauczania biologii, chemii i geografii do  Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie w projekcie „Nowoczesna szkoła – nowoczesna edukacja” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Materiały do pobrania: rozpoznanie_cenowe_pomoce(2).pdf

 

31.10.2017 r. - Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6

Do pobrania: rozstrzygniecie_sprzet_multimedialny.pdf

 

31.10.2017 r. - Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5

Do pobrania: rozstrzygniecie_routery.pdf

 

31.10.2017 r. - Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4

Do pobrania: rozstrzygniecie_aparat.pdf

 

31.10.2017 r. - Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3

Do pobrania: rozstrzygniecie_komputery.pdf

 

27.10.2017 r. - Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2

Do pobrania: Protokół rozstrzygnięcia zapytania nr 2

 

24.10.2017 r. - Zapytanie ofertowe nr 6

Przedmiot zapytania:

Dostawa sprzętu multimedialnego (tablica interaktywna, projektory, ekrany, głosniki i osprzęt do montażu) do  Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie w projekcie „Nowoczesna szkoła – nowoczesna edukacja” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Materiały do pobrania: Zapytanie_ofertowe_sprzet_multimedialny.pdf

 

24.10.2017 r. - Zapytanie ofertowe nr 5

Przedmiot zapytania:

Zakup routerów bezprzewodowych dla  Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie w projekcie „Nowoczesna szkoła – nowoczesna edukacja” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Materiały do pobrania: Zapytanie_ofertowe_routery.pdf

 

24.10.2017 r. - Zapytanie ofertowe nr 4

Przedmiot zapytania:

Zakup lustrzanki cyfrowej z obiektywem na zajęcia koła dziennikarskiego w  Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X
w Białogardzie w projekcie „Nowoczesna szkoła – nowoczesna edukacja” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Materiały do pobrania: Zapytanie_ofertowe_aparat.pdf

 

24.10.2017 r. - Zapytanie ofertowe nr 3

Przedmiot zapytania:

Zakup komputerów All-in-One oraz komputerów przenośnych do zestawów interaktywnych i zestawów do wyświetlania dla  Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – nowoczesna edukacja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Materiały do pobrania: Zapytanie_ofertowe_komputery.pdf

 

19.10.2017 r. - Zapytanie ofertowe nr 2

Przedmiot zapytania:

Organizacja wyjazdów zawodowo-edukacyjnych dla 103 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie uczestniczących w projekcie „Nowoczesna szkoła – nowoczesna edukacja” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Materiały do pobrania: zapytanie_ofertowe_wyjazdy.pdf

 

27.09.2017 r. - Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1

Do pobrania: Protokół rozstrzygnięcia zapytania

 

19.09.2017 r. - Zapytanie ofertowe nr 1

Przedmiot zapytania:

Dostawa materiałów dydaktycznych dla 103 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie uczestniczących w projekcie „Nowoczesna szkoła – nowoczesna edukacja” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Materiały do pobrania: zapytanie_materialy.pdf

 


 

Aktualności

Kontakt

  • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
    ul. Grunwaldzka 46
    78-200 Białogard
  • stacjonarny: 94 312-23-31
    komórkowy: 519 849 355

Galeria zdjęć