• FAKTY I MITY NT. UZALEŻNIENIA OD INTERNETU
   • FAKTY I MITY NT. UZALEŻNIENIA OD INTERNETU

   • 25.01.2021 11:36
   • 1. Nadużywanie Internetu wynika z nudy

    Odpowiedź: FAŁSZ

    Komentarz: Nadużywanie komputera czy Internetu może być objawem realnych kłopotów psychicznych, emocjonalnych dziecka. Długie godziny przed komputerem spędzają dzieci osamotnione, odrzucone przez rówieśników, reagujące agresją na niepowodzenia w kontaktach z rówieśnikami.

    2. Większość nastolatków korzystających z sieci nie jest zagrożonych uzależnieniem od Internetu.

    Odpowiedź: PRAWDA

    Komentarz: Badania wskazują, iż większość nastolatków korzystających z Internetu używa go w bezpieczny i odpowiedzialny sposób. Tylko niewielka grupa młodych ludzi zagrożona jest uzależnieniem. Według badania CBOS z 2016 r. 3/4 uczniów szkół ponadpodstawowych to przeciętni internauci, 1/5 korzysta z sieci w sposób problemowy (jest zagrożona uzależnieniem), natomiast czterech młodych ludzi na stu przejawia symptomy uzależnienia.

    3. Chłopcy są bardziej narażeni na uzależnienie od Internetu niż dziewczynki.

    Odpowiedź: FAŁSZ

    Komentarz: Wbrew obiegowej opinii nie ma na to dowodów. Prawdą jest, że chłopcy w inny sposób używają Internetu i nowych mediów. Chłopcy częściej grają w gry komputerowe, natomiast dziewczęta częściej używają komunikatorów i serwisów społecznościowych.

    4. Procent młodych ludzi w wieku dojrzewania uzależnionych od grania w gry online stale rośnie.

    Odpowiedź: PRAWDA

    Komentarz: Badania wskazują, iż zaburzenie korzystania z gier internetowych jest coraz powszechniejsze. Odsetek osób uzależnionych od grania waha się od 0,2% do 50% w zależności od kraju i kultury (najwyższy procent osób uzależnionych występuje w krajach azjatyckich) i jest wyższy wśród adolescentów niż w populacji osób dorosłych. Dane z badań europejskich wskazują, iż w grupie nastolatków w wieku od 11 do 18 lat odsetki osób uzależnionych wynoszą: w Hiszpanii 7,7%, w Wielkiej Brytanii 14,6%, w Niemczech 1,6% (dane z lat 2014–15 za: Izdebski P., Kotyśko M., Problemowe korzystanie z nowych mediów, [w:] Habrat B. (red.), Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 2016).

    5. Problemy z hazardem są dużo częstsze wśród populacji młodych ludzi niż w przypadku osób dorosłych

    Odpowiedź: PRAWDA

    Komentarz: Wśród dzieci i młodzieży do 18 r.ż. obserwuje się najwyższy, w porównaniu z innymi grupami wiekowymi, odsetek osób zagrożonych uzależnienia od hazardu – 12,3% (raport CBOS 2012 r.). Mimo że do 18. roku życia uprawianie hazardu jest w Polsce zabronione, w rzeczywistości online wiek tak naprawdę nie limituje dostępności do hazardu, co sprawia, że młodzież może dość wcześnie rozpocząć granie w gry hazardowe. Rozwój technologii, w szczególności dostępność do kasyn online, w tym w wersji mobilnej na smartfony, sprawił, że hazard przestał być rozrywką zarezerwowaną tylko dla dorosłych. Jednocześnie badania wskazują, że młodzież jest szczególnie narażona na problemy z hazardem, ponieważ młodzi ludzie są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka i mniej krytycznie oceniają zagrożenia.

    6. Ludzie wykształceni są mniej podatni na uzależnienia.

    Odpowiedź: FAŁSZ

    Komentarz: Wykształcenie i wiedza nie chronią przed uzależnieniem. Ludziom wykształconym, o wysokiej pozycji społecznej, trudniej jednak jest się przyznać do nałogu. Mają też zwykle więcej środków na realizację swoich pragnień i mogą lepiej je maskować (przynajmniej do pewnego momentu).

    7. Osoby uzależnione mogłyby zerwać z nałogiem, gdyby tylko chciały.

    Odpowiedź: FAŁSZ

    Komentarz: Długotrwałe używanie substancji czy czynności zmienia funkcjonowanie mózgu. Mózg sygnalizuje silne pragnienie zażycia substancji (podjęcia aktywności), któremu towarzyszy poczucie przymusu przyjmowania substancji (podjęcia czynności). Te zmiany w mózgu sprawiają, że niezwykle trudno jest zerwać z nałogiem.

     

   • Wróć do listy artykułów