• Zasady pedagogiczne

   • 08.10.2017 09:27
   •      
    Zasady pedagogiczne obowiązujące pedagoga szkolnego:
     
    1. Zasada dyskretnej opieki, która wynika z prawa dziecka, ucznia do godności osobistej  i szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.

    2. Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każda osoba jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.
     
    3. Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajda wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.

    4. Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że uczeń jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.
     
    5. Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym, jak i najbliższym środowisku.

    Tematyka zajęć prowadzonych przez pedagoga szkolnego:
     
     1. Zajęcia integracyjno - adaptacyjne
     2. Zasady dobrej komunikacji
     3. Budowanie poczucia własnej wartości
     4. Moje wady i zalety
     5. Trening pozytywnego myślenia o sobie, ćwiczenia zmieniające stosunek do samego siebie
     6. Edukacja z zakresu problemów alkoholowych
     7. Sztuka odmawiania: Co to znaczy być asertywnym
     8. Uczenie jak radzić sobie ze stresem
     9. Jak się uczyć szybko i skutecznie?
    10. W życiu jak w tańcu - każdy krok ma znaczenie-profilaktyka HIV/AIDS
    11. Palenie papierosów i jego skutki dla organizmu człowieka
    12. Wpadka - dzieci wychowują dzieci
    13. Zaburzenia odżywiania - anoreksja, bulimia
    14. Piłem  - brałem
    15. Moje zainteresowania
    16. Określenie cech temperamentu
    17. Funkcje i zadania pedagoga szkolnego
    18. Dojrzałość, odpowiedzialność za podejmowane decyzje
    19. Bezpieczeństwo na drodze to nie przypadek
    20 Przyczyny i skutki zachowań agresywnych wśród młodzieży
    21. Tolerancja - czy dlatego, że inny?
    22. Tatuaż - czy warto go robić?
    23. Wyloguj się do życia
    24. Co motywuje mnie do działania?
    25. Czy potrafię się uczyć?
     
     
     

     
   • Wróć do listy artykułów
 • Aktualności

  • Kontakt

   • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
   • stacjonarny: 94 312-23-31 komórkowy: 519 849 355
   • ul. Grunwaldzka 46 78-200 Białogard Poland
   • Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
   • ePUAP /LO_Bialogard/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych