• Działania w projekcie:

     • Działania w Projekcie "Fabryka kompeencji kluczowych" w naszej szkole:

      - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języków obcych 
      - indywidualne doradztwo zawodowe 
      - grupowe doradztwo zawodowe 
      - stypendia naukowe dla uczniów 
      - koło rozwijające z geografii 
      - koło rozwijające z biologii z zajęciami laboratoryjnymi 
      - koło rozwijające z chemii z zajęciami laboratoryjnymi 
      - koło programistyczne z elementami mechatroniki 
      - doposażenie w sprzęt TiK 
      - zakup zestawów wspomagających nauczanie programowania 
      - doposażenie pracowni językowej 
      - doposażenie pracowni biologicznej 
      - doposażenie pracowni chemicznej 
      - doposażenie pracowni gegraficznej