• Harmonogram zajęć

          • W związku z sytuacją epidemiczną oraz wdrożonymi procedurami funkcjonowania szkoły w wariantach B i C, wszelkie informacje dotyczące zajęć zarówno szkolnych jak i projektowych przekazywane są za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości oraz terminarza.