•  Konkurs fotograficzny, pt. „OBLICZA NATURY 2000”
   •  Konkurs fotograficzny, pt. „OBLICZA NATURY 2000”

   • 27.08.2021 12:24
   • W grudniu odbył się konkurs fotograficzny „Oblicza Natury 2000” zorganizowany przez naszą szkołę oraz Nadleśnictwo Białogard. Celem konkursu było uwidocznienie piękna siedlisk przyrodniczych Nadleśnictwa należących do Europejskiej Sieci Ekologicznej obszarów ochrony Natura 2000, rozwijanie pasji i uzdolnień oraz popularyzacja fotografii przyrodniczej.

   • W grudniu odbył się konkurs fotograficzny „Oblicza Natury 2000” zorganizowany przez naszą szkołę oraz Nadleśnictwo Białogard. Celem konkursu było rozwijanie pasji i uzdolnień popularyzacja fotografii przyrodniczej, a przede wszystkim uwidocznienie piękna siedlisk przyrodniczych Nadleśnictwa należących do Europejskiej Sieci Ekologicznej obszarów ochrony Natura 2000, które są najmłodszą z form ochrony przyrody, wprowadzoną w 2004 r. w Polsce jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Obszary te powstają we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną obszarów ochrony Natura 2000.

    Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej.

    Dziękujemy Nadleśnictwu Białogard za owocną współpracę i uczestnikom za prace przedstawiające piękno i urok naszego regionu.

    Gratulujemy nagrodzonym:

    I miejsce – Ada Ozimkowska, klasa 1a

    II miejsce - Amelia Didycz, klasa 2f

    II miejsce - Kinga Szczęśniak, klasa 2c

    III miejsce – Damian Skinder, klasa 2e


   • Wróć do listy artykułów