• 2020/2021

    • PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE


     Informacje dotyczące oferty edukacyjnej PWSZ w Koszalinie na rok akademicki 2021/2022. PWSZ jest bezpłatną publiczną uczelnią zawodową o profilu praktycznym. W dniach  13-23 kwietnia 2021r. odbywać się będą Wirtualne Dni Otwarte  PWSZ w Koszalinie pod hasłem  „Żeby pasja stała się zawodem”  na fanpage’u uczelni na FB, w czasie których  uczelnia zaprezentuje swoją ofertę kształcenia na rok akademicki 2021/2021. W programie zaplanowane są quizy i atrakcyjne konkursy z nagrodami.

      

     Strona internetowa             www.pwsz-koszalin.pl

     Facebook                             pwsz.koszalin

     Instagram                            pwszkoszalin

     YouTube                             PWSZ Koszalin

     Link do filmu o uczelni „Żeby życie stało się zawodem” 

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------

     DZIEŃ OTWARTY NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ

     25.03.2021

        25 marca 2021 r. o godz. 10.00 - 12. 00 (na profilu Facebook Politechnika Koszalińska Oficjalne Konto) odbędzie się Dzień Otwarty Politechniki Koszalińskiej w formie online.

         Wirtualny Dzień Otwarty będzie doskonałą okazją nie tylko do prezentacji Uczelni, oferty kształcenia, poszczególnych kierunków, laboratoriów i realizowanych projektów, lecz także – za pośrednictwem czatu –
     do zadawania pytań.

         We wskazanych dwóch godzinach zostaną przedstawione zasady rekrutacji na studia, zaprezentowane Wydziały i Filia w Szczecinku, przybliżone życie studenckie.

         Będą konkursy z nagrodami i możliwość pobrania materiałów informacyjnych.

     HARMONOGRAM

                                                                                                                                           mgr Sabina Derewońko

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     SALON MATURZYSTÓW PERSPEKTYWY 2021 ONLINE

     Uczniów klas maturalnych  zachęcam do udziału w  Salonie Maturzystów PERSPEKTYWY 2021 online,
     który odbędzie się  6, 13 i 20 marca 2021r.
     Trzy kolejne soboty marca to czas dla Was. Na Salonie, spotkacie uczelnie z całej Polski, a w programie każdego wydarzenia inspiracyjne spotkania przydatne do wyboru studiów, i tak kolejno ,,pod lupą będą studia humanistyczne, techniczne, medyczne i przyrodnicze.
     Dodatkowo każdy maturzysta, który odwiedzi stoisko Perspektyw otrzyma e-booka z Informatorem dla Maturzystów 2021.

     W części EXPO znajdziecie stoiska uczelni z całego kraju, które przedstawią swoją ofertę studiów na rok akademicki 2021/2022. Będzie tam można poznać zasady rekrutacji i przebieg studiów, a także porozmawiać na czacie
     z przedstawicielami uczelni o wszystkim, co interesuje kandydatów.

     Link do Programu na 6,13,20 marca 2021 r. oraz link do indywidualnej rejestracji.
     https://liblink.pl/l89ZIHV0wk

                                                                                                                                       mgr Sabina Derewońko 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     KIERUNKI STUDIÓW 2021

      

     Zachęcam do zapoznania się z wykazem KIERUNKÓW STUDIÓW 2021 przygotowanym przez serwis www.otouczelnie.pl

     Wykaz zawiera uczelnie wyższe w Polsce oraz zasady rekrutacji na studia 2021/22.

     LINK do wykazu:

     https://liblink.pl/q3aNj5NkPr

      

     mgr Sabina Derewońko

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

      

     JAKIE STUDIA WYBRAĆ W 2021 ROKU?


     Każdego roku w głowach wielu maturzystów kłębią się pytania – jakie studia wybrać? Podjęcie ostatecznej decyzji nie jest wcale łatwe. Młodzi ludzie nie tylko żyją z poczuciem odpowiedzialności za swoją intelektualną i zawodową przyszłość.

     Za wyborem studiów kryją się także oczekiwania społeczne oraz wizje kariery zaplanowanej przez rodziców – czy jednak zawsze należy korzystać z rad innych czy może warto tę trudną decyzję podjąć samodzielnie?

     Już niebawem staniecie przed trudnym wyborem ścieżki edukacyjno - zawodowej , dlatego zachęcam Was do zapoznania się
     z materiałami.

     Poniżej linki do artykułu i filmu.

     https://www.otouczelnie.pl/artykul/14483/Jakie-studia-w-wybrac-w-2021-roku

     https://www.youtube.com/watch?v=5SIDXyNCIQ8

      

      

     mgr Sabina Derewońko

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

      

     UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

     INFORMATOR 2021 / 2022

     Drodzy Uczniowie
     Poniżej znajduje się link do oferty edukacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego na rok akademicki 2021/2022.
     Informator zawiera szczegółowy opis wszystkich kierunków, jakie Uniwersytet Szczeciński proponuje na studia pierwszego stopnia
     i jednolite magisterskie.

      

     https://kandydaci.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Informator-I-stopie%C5%84-i-JM-2021-2022-1.pdf

      

     mgr Sabina Derewońko

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

      

     AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE


     Filmy promocyjne Wydziału Mechatroniki, Wydziału Nawigacji - kierunek Geodezja i Kartografia, Wydziału Nawigacji.

      

     https://drive.google.com/file/d/1kXCkVJCowgslO0G3_blepyl84h8T6lhk/view

     https://drive.google.com/file/d/1lNfFNqOnwWGEBjrb8eQq8U_-fiXdeqLV/view

     https://drive.google.com/file/d/186ny_vq8nmZsD75B4imyStqhlxrJyneP/view

      

     mgr Sabina Derewońko

      

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ANALIZA SWOT

     w wyznaczaniu ścieżki edukacyjno - zawodowej

      

      

        W dobie rozwoju nowych technologii, zmiany stylów życia, trudno jest znaleźć odpowiedź na pytanie jaki wybrać zawód,
     czy kierunek studiów, którego ukończenie dawałoby gwarancję zatrudnienia. Warto więc zawczasu podejmować działania,
     które pozwolą na skuteczne i efektywne zarządzanie własną karierą.

        Strategię rozwoju kariery zawodowej można opracować wykorzystując metody, jakich używa się do opracowania strategii przedsiębiorstwa np. analizę SWOT. Nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich wyrazów

     S – strengths/ siła,
     W – weaknesses/ słabości,

     O – opportunities/ szanse,
     T – threats/ zagrożenia.

     Jest to uniwersalne narzędzie, stosowane najczęściej do oceny wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji organizacji w odniesieniu do jej pozycji na rynku. Z powodzeniem może być jednak wykorzystywana do analizy własnej pozycji na rynku pracy i służyć do opracowania strategii działania związanej z budową ścieżki kariery zawodowej.

         Wyznaczanie ścieżki kariery należy rozpocząć od identyfikacji swojej największej pasji, zainteresowań oraz czynności wykonywanych najchętniej, sprawiających zadowolenie. Dzięki temu zwiększamy szansę na to, że obrana kariera przyniesie nam satysfakcję i pomoże odnieść sukces, w przeciwieństwie do sytuacji wyboru kierunku dla nas obojętnego, niezgodnego z naszymi zainteresowaniami, czy wręcz z predyspozycjami. Każda pasja, zainteresowania, czy zdolności pozwalają na wybór kilku możliwych, potencjalnych ścieżek kariery. Jeżeli na przykład naszą pasją jest motoryzacja, to wśród możliwych rodzajów kariery możemy rozważać pracę na stanowisku: mechanika samochodowego, kierowcy, dealera samochodów, rzeczoznawcy samochodowego, dziennikarza piszącego artykuły do czasopism motoryzacyjnych, sprzedawcy części samochodowych i wielu innych.

        Jeżeli zaś jesteśmy osobami otwartymi, szybko nawiązujemy kontakty interpersonalne, chętnie przebywamy wśród ludzi, potrafimy słuchać, tłumaczyć, lubimy pomagać i doradzać innym możemy pomyśleć o karierze psychologa, nauczyciela, terapeuty, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego czy sprzedawcy.

        Po dokonaniu samooceny, zidentyfikowaniu swoich preferencji i predyspozycji zawodowych, głównych zainteresowań, a także ustaleniu potencjalnych, możliwych ścieżek kariery, rozpoczynamy analizę SWOT. Jej przeprowadzenie pomaga zweryfikować nasze silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, w odniesieniu do wybranych karier, a to z kolei ułatwia dokonanie wyboru konkretnego kierunku zawodowego i sprecyzowanie jego dalszej strategii rozwoju.

        Silne i słabe strony to nasze czynniki wewnętrzne, na które zwykle mamy bezpośredni wpływ. Silne strony powinniśmy wzmacniać i wykorzystać w planowaniu ścieżki kariery, słabe zaś niwelować. Silne strony to np.: wykształcenie, bardzo dobra znajomość języków obcych czy obsługi komputera, umiejętności interpersonalne, dobra kondycja fizyczna, mobilność, rozwinięta sieć kontaktów, itp. Słabe strony ograniczają nasz rozwój, mogą to być np. brak konkretnych kompetencji, niska wiara we własne możliwości, brak zabezpieczenia finansowego, itp.

         Możliwości i zagrożenia to z kolei czynniki, które występują w otaczającej nas rzeczywistości,
     na które nie mamy bezpośredniego wpływu. Możliwości to pozytywne, zewnętrzne uwarunkowania, które możemy uwzględniać przy podejmowaniu decyzji dotyczących pracy: zapotrzebowanie na specjalistów w naszej branży, rozwój tej branży, nowe inwestycje na lokalnym rynku. Zagrożenia są od nas niezależne jednak ich skutki powinniśmy przewidywać i brać pod uwagę.
     Może to być: wzrost bezrobocia, duża konkurencja wśród specjalistów w naszej branży czy brak inwestycji.

     Analizę SWOT najprościej przeprowadzić odpowiadając na przykładowe pytania:

      

                SILNE STRONY  (Strengths)

      

     - jakie mam zalety?

     - co robię dobrze, lepiej od innych?

     - co robię chętnie?

     - za co cenią mnie inni?

     - jakie mam kompetencje?

     - co może być moją siłą?

     - co wyróżnia mnie na tle innych?

            

              SŁABE STRONY (Weaknesses)

      

     - do czego nie mam predyspozycji?

     - czego nie lubię robić?

     - jakich umiejętności mi brakuje?

     - jakich czynności unikam?

     - jakie są moje słabości?

              

                  SZANSE  (Opportunities)

      

     - jakie trendy i tendencje na rynku pracy są dla mnie korzystne?

     - jakie szanse i możliwości dla siebie dostrzegam?

     - w jakim kierunku rozwija się moja branża?

              

     ZAGROŻENIA  (Threats)

      

     - jakie stoją przede mną zagrożenia?

     - jakiej konkurencji mogę się spodziewać?

     - czy zachodzące zmiany na rynku pracy mogą mi zaszkodzić?

      

            Przystępując do analizy należy oprzeć się na ustalonych wcześniej naszych potencjalnych ścieżkach kariery i adekwatnie ocenić zarówno swoje mocne, jak i słabe strony. Trzeba uważać, żeby nie być zbyt skromnym, a także by nie przeceniać własnych możliwości. Po przeprowadzeniu analizy SWOT, można przystąpić do zawężenia listy potencjalnych karier. W tym celu przyglądamy się mocnym stronom i zaznaczamy te kariery, które nas najbardziej pociągają i do których mamy największe predyspozycje. Dalej oceniamy możliwości. Zwracamy uwagę na te kariery, wobec których otwierają się przed nami najlepsze perspektywy – pozwalające na podnoszenie kwalifikacji, dokształcanie się, szybkie przekwalifikowanie, czy dające zadawalające dochody. Przyglądamy się również naszym słabym stronom, aby wykreślić kariery, które nas nie pociągają, i do których nie mamy predyspozycji. Na końcu zaznaczamy ścieżki tych karier, które niosą ze sobą najwięcej zagrożeń. Uzyskany rezultat pozwoli nam się zorientować, która z wyznaczonych przez nas potencjalnych ścieżek kariery najbardziej odpowiada naszym zainteresowaniom, wykorzystując nasze mocne strony oraz możliwości, jakie stwarza otoczenie, a zarazem nie jest obciążona słabościami, ani zagrożeniami zewnętrznymi.

     Dokładne określenie swojej sytuacji na rynku pracy – precyzyjna samoocena, rzetelna wiedza
     o otoczeniu - dostrzeżenie okazji oraz zagrożeń, warunkuje trafność opracowania skutecznej strategii rozwoju zawodowego, a tym samym zaplanowania kariery zawodowej.

         Dzięki przeprowadzonej analizie preferencji i predyspozycji zawodowych, wiemy dokładnie, jakiej pracy szukamy, dlatego nie błądzimy i szybciej ją znajdujemy, bo nie tracimy czasu na szukanie pracy w miejscach, które nie są dla nas odpowiednie 
     lub w miejscach, w których jej nie ma. Mamy także większą świadomość swoich zalet i umiejętności, co z kolei pozwala nam szybciej przekonać pracodawcę do siebie np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zwiększa to również poczucie pewności siebie, pozwala przezwyciężać obawy i bezradność, która może się pojawić w związku z trudną sytuacją na rynku pracy. Aby dobrze zaplanować swoje życie zawodowe, oprócz dobrej znajomości samego siebie, swoich atutów i słabości, musimy mieć również świadomość tego, co dzieje się w otoczeniu, w którym funkcjonujemy, na rynku pracy oraz w branży, w której chcemy działać, jakie występują tendencje, i w którym kierunku zachodzą zmiany. Wiedza ta ułatwia podjęcie trafnej decyzji związanej z wyborem zawodu i kierunku dalszego rozwoju.

     mgr Sabina Derewońko

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     14 Zachodniopomorska Brygada Terytoriana
     Wojska Obrony Terytorialnej

      

     Dołącz do żołnierzy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej!

     Razem z nami bądź wsparciem dla społeczności lokalnej – naszych rodzin, kolegów, sąsiadów.

     Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej nie koliduje z nauką czy wykonywaną pracą.

     To satysfakcja z niesienia pomocy najbliższym i swojemu otoczeniu.

     Nasi żołnierze to uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy, pracownicy firm i administracji, biznesmeni;
     kobiety i mężczyźni. To całe rodziny, koleżanki i koledzy z pracy, uczniowie z jednej klasy  i studenci z tej samej grupy.
     Działamy ramię w ramię - wspólnie tworzymy wielką rodzinę

     - Brygadę Braci.

     Chcesz do nas dołączyć? Żołnierzem może zostać każdy pełnoletni niekarany Polak.

     Rozpocznij swoją przygodę z Terytorialsami już dziś!

     Dzwoń! Pisz! Skontaktujemy się z Tobą!

      

     MOBILNY ZESPÓŁ REKRUTACYJNY 14 ZBOT

     tel. komórkowy 722 385 548; tel. stacjonarny 261 452 812

     *Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

      

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     SPOSOBY UCZENIA SIĘ

     MÓZG

          Zdolność zapamiętywania stanowi jedną z najwspanialszych umiejętności człowieka. Badania nad pamięcią wsparło odkrycie, że tak naprawdę mamy „dwa mózgi”.

     Mózg składa się z prawej i lewej półkuli połączonych ze sobą skomplikowaną siecią włókien nerwowych zwanych ciałem modzelowatym .

     U większości ludzi lewa (logiczna) półkula mózgu odpowiada za analizę, linearność, logikę, cyfry, słowa, porządek. Prawa półkula (twórcza) wiąże się z obrazami, syntezą, kolorami, marzeniami, przestrzenią, muzyką, intuicją.

     Udoskonalając naszą pamięć powinniśmy zintegrować działanie obu półkul mózgowych. Wszystkie techniki zapamiętywania angażują logikę i kreatywność. Optymalne zapamiętanie i odtworzenie informacji może nastąpić wówczas, gdy informacje będą podane w taki sposób, że trafią one zarówno do prawej, jak i do lewej półkuli mózgu. W tradycyjnych systemach nauki wykorzystywana jest przede wszystkim lewa półkula, co często jest źródłem wielu niepowodzeń w nauce. Efekty są znacznie bardziej zadawalające, gdy wykorzystujemy aktywność całego mózgu, a nie nadmiernie obciążamy jedną półkulę. Gdy obie półkule pracują jednocześnie, każda z nich korzysta z tej współpracy.

      

     STYLE UCZENIA SIĘ

          W procesie uczenia się bardzo ważne jest dostosowanie sposobu nauczania do indywidualnego stylu przyswajania wiedzy. Jak twierdzi Linksman (2001) każdy z nas jest obdarzony charakterystycznym „superłączem edukacyjnym”, czyli sposobem przetwarzania informacji, dzięki któremu uczenie się staje się bardziej efektywne, łatwiejsze i przyjemniejsze. Wykorzystanie dominującego szlaku neuronowego to najprostsza metoda umożliwiająca nam sprawne kodowanie, przechowywanie i odtwarzanie wiadomości. Indywidualny sposób wykorzystywania możliwości mózgu to powiązanie naszego stylu uczenia się oraz aktywności tej strony mózgu, którą głównie używamy w procesie przyswajania i magazynowania informacji.

      

     Preferencja w wykorzystaniu półkul mózgowych dotyczy tego, w jaki sposób przetwarzamy docierające do nas informacje, czyli jak myślimy, w jaki sposób przechowujemy wiedzę
     w naszym mózgu.

     W zależności od preferowanej sensoryczności, wyróżniamy cztery główne style uczenia się:

     § wzrokowy § słuchowy § dotykowy § kinestetyczny

     sposób uczenia się = dominacja półkulowa + styl uczenia się

      

     DOMINACJA PÓŁKULOWA

     Każdy z nas używa obu półkul mózgowych. Ze względu na dominację jednej z nich, można podzielić nas na:

      lewo-półkulowych,

      prawo-półkulowych,

      obu- półkulowych.

     Sensoryczne impulsy odbierane przez oczy, uszy, zmysł dotyku i mięśnie naszego ciała mogą być przekazywane do prawej lub lewej półkuli mózgowej. Każda z półkul działa
     w odmienny sposób.

      Lewa strona naszego mózgu (nazywana logiczną) jest odpowiedzialna za myślenie logiczno-racjonalne, liczby, mowę, itp. Przetwarza ona dane w sposób symboliczny w formie liter, cyfr, słów. Pomaga nam analizować
     i organizować doświadczenia, podporządkowywać je poszczególnym kategoriom. Bez niej nie moglibyśmy mówić, docierałoby do nas tylko to, co widzimy, słyszymy, smakujemy, wąchamy i dotykamy, a także nasze ruchy – bez słów.

     Prawa półkula mózgu (kreatywna) ułatwia nam zrozumieć świat poprzez obrazy, fantazję, wyobraźnię, intuicję. Przetwarza ona informacje w sposób sensoryczny, za pośrednictwem zmysłów, bez udziału słów. To dzięki prawej półkuli mamy świadomość przestrzeni, możemy dokonywać syntezy wrażeń, rozpoznawać twarze, wzory, oceniać rozmiary, trafiać do domu.

     Wszyscy odbieramy informacje językowe, ale jedni najpierw ujmują wszystko w słowa, a inni jako sensoryczne doświadczenia. Płynące z otaczającego nas świata dane przetwarzamy w naszym umyśle „myśląc” o nich albo
     w formie słownej (toczy się w naszej głowie dialog), bądź w kategoriach sensorycznych wyobrażeń wypełnionych obrazami i doznaniami zmysłowymi (dźwiękiem, zapachem, smakiem, dotykiem, ruchem). Nie oznacza to jednak, że nie używamy obu półkul mózgowych. Potrafimy jednocześnie mówić i odbierać doznania sensoryczne. Łącząc te dwie zdolności ze sobą uczymy się i podejmujemy różnorodne działania. Jednak, jeśli pierwszy raz uczymy się czegoś nowego, przetwarzamy nowy materiał z pomocą preferowanej strony mózgu. Dzięki odbieraniu informacji za pośrednictwem dominującej półkuli uczymy się łatwiej i szybciej. Wtedy proces ten przebiega w naturalny         
      i automatyczny sposób.

     STYLE UCZENIA SIĘ

      

     Bodźce, które oddziałują na nasz mózg przyczyniają się do powstania nowych połączeń między neuronami (komórkami nerwowymi). Zdolność tę nazywamy plastycznością mózgu. Im więcej bodźców dociera do nas ze świata zewnętrznego, tym więcej tworzy się połączeń
     i powstają charakterystyczne dla każdego człowieka wzorce uczenia się. Wykorzystując określone sposoby uczenia się sprawiamy, że stają się one dominujące i zaczynamy ich używać w sposób automatyczny. Dzięki temu szybciej
     i skuteczniej uczymy się, rozwijając indywidualny, najlepszy dla nas styl uczenia się.

     W procesie zapamiętywania posługujemy się wszystkimi swoimi zmysłami. Najlepsze rezultaty tego działania są jednak wtedy, gdy głównie wykorzystujemy zmysł dominujący. Dzięki temu efektywność uczenia się wyraźnie wzrasta.

     Każdy człowiek w odmienny sposób odbiera i przekazuje impulsy z otaczającego świata. Na ukształtowanie się charakterystycznego dla nas stylu uczenia się ma wpływ zarówno natura, jak i wychowanie.

     Tendencje:

      - mogą być dziedziczone,

      - niektóre są wynikiem wieloletniego oddziaływania środowiska,

      - kształtują się wtedy, gdy odbierając bodźce często używamy jednego organu zmysłu.

     Powtarzające się działania utrwalają określone drogi przekazu między narządami zmysłów a mózgiem.
     Badania prowadzone nad stylami przetwarzania informacji wykazują, że:

     około 30% ludzi zapamiętuje trzy czwarte tego, co usłyszy,

     około 40% zapamiętuje trzy czwarte z tego, co przeczyta lub zobaczy,

     około 15% najlepiej uczy się dotykowo,

     około 15% z nas uczy się poprzez ruch, działanie (kinestetycznie).

      

     Według takiej dominacji można podzielić nas na grupy:

     Wzrokowcy

     Słuchowcy

     Dotykowcy

     Kinestetycy

      Wzrokowcy lubią porządek wokół siebie, pamiętają dobrze kolory i rysunki oraz lokalizację przedmiotów. Mają problemy z zapamiętaniem nazwisk, tytułów, nazw itp. Używają zwrotów: „ciemno to widzę”, „zobacz, jaka piękna muzyka”, „popatrz, jak łatwo to zrozumieć”, „spójrz, jak to pięknie pachnie”.

      Słuchowcy lubią mówić i dobrze im to wychodzi. Uczą się, słuchając innych, słysząc w rozmowie samych siebie oraz dyskutując z innymi. Mogą mieć kłopoty z odczytaniem map i geometrią, za to dobrze zapamiętują muzykę, dialogi. Często używają sformułowań: „coś mi tu zgrzyta”, „słuchaj, jakie to ciekawe”, „posłuchaj jakie to dobre”.

      Dotykowcy/czuciowcy to najczęściej osoby refleksyjne, wrażliwe i spokojne. Uczą się, dotykając, doznając wrażeń na powierzchni skóry, używając rąk i palców, łącząc to, czego się uczą, ze zmysłem dotyku i emocjami.
     Używa zwrotów „czuję…”, „mam wrażenie…”.

      Kinestetycy uczą się najchętniej w ruchu, angażując się aktywnie w procesie uczenia się poprzez stymulacje, odgrywanie ról, eksperymenty, badania i ruch oraz uczestnicząc w czynnościach z życia codziennego. Męczą się słuchając wykładów i potrzebują wtedy choćby najmniejszej formy ruchu. Lubią nieporządek. Charakterystyczne dla nich zwroty to: „to mnie porusza”, „czuję nacisk/napięcie” ...

     mgr Sabina Derewońko