• 2018/2019

    •  

     Spotkanie z lekarzem - Panią Beatą Sielewicz

     28 marca 2019r. zainteresowana młodzież z naszej szkoły miała okazję spotkać się z lekarzem - panią Beatą Sielewicz. Pani doktor podzieliła się swoim doświadczeniem zawodowym i szeroką wiedzą z zakresu medycyny. Zajęcia zorganizowano w ramach działalności Szkolnego Ośrodka Wspierania Kariery. 

                                                                             

      

     VII Targi Edukacji i Pracy

     Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie,

     Szkolny Ośrodek Wspierania Kariery
     i Młodzieżowe Centrum Kariery

      

     zapraszają na

      

     VII TARGI EDUKACJI I PRACY
     SZKÓŁ WYŻSZYCH, POLICEALNYCH

     I ZAKŁADÓW PRACY.

      

     22 lutego 2019r.

     godz. 11.00-13.00

      

      

     Hala widowiskowo-sportowa

     Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X

     ul. Grunwaldzka 46 w Białogardzie

      

      

     "Dodaj mi skrzydeł! Jak wzmocnić motywację wewnętrzną?"

     W grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r. uczniowie z klasy III a i III b wzieli udział w warsztatach zorganizowanych przez szkolnego doradcę zawodowego, a poprowadzonych przez Ewę Cieszko-Kowalską i Annę Politowską-Kowal z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie. Celem zajęć było poznanie rodzajów i procesu motywacji oraz wzmocnienie motywacji wewnętrznej szczególnie do nauki, wśród tegorocznych maturzystów.

      

     Spotkanie z fizjoterapeutą panem Piotrem Sikorskim

     W dniu 14 grudnia 2018 r. uczniowie klas II i III mieli okazję poznać specyfikę zawodu fizjoterapeuty. Spotkanie z Panem Piotrem Sikorskim zostało zorganizowane w ramach doradztwa zawodowego przez Szkolny Ośrodek Wspierania Kariery.

     Spotkanie z przedstawicielką Uniwersytetu Szczecińskiego

     W dniu 4 grudnia 2018 r. uczniowie z klas III a i III b mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego. Pani Aneta Szeremeta przedstawiła najważniejsze informacje niezbędne podczas rekrutacji na uczelnię.

      

         

     Testy zainteresowań zawodowych

     W dniach 14 i 23 listopada 2018 r. uczniowie z klas III a i III b wypełniali komputerowe testy zainteresowań zawodowych, które przeprowadziła p. Justyna Kraszewska z Młodzieżowego Centrum Kariery Zawodowej w Białogardzie. 

                                 

     "Dzień Kandydata" na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu
      

     W dniu 26 października 2018r. 41 uczniów z klas II-III wraz z opiekunami  S. Derewońko, J. Szwed i ks. T. Kędzierskim uczestniczyło w „Dniu Kandydata” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Młodzież mogła zapoznać się z kompleksową ofertą dydaktyczną uczelni, zobaczyć prezentacje wydziałów i jednostek zamiejscowych. Uczniowie spotkali się z przedstawicielami Samorządu Studenckiego i Biura Karier, pozyskali informacje o wyjazdach zagranicznych, zajęciach sportowych i zajęciach dodatkowych. Dla zainteresowanych zorganizowano także wykłady , warsztaty i spotkania z naukowcami.

                         

      

     Zajęcia w Urzędzie Pracy w Białogardzie

     W dniu 23 października 2018 r. uczniowie z klasy II c spotkali się z pracownikiem Urzędu Pracy Karoliną Krawczyńską, która omówiła zagadnienia dotyczące: działalności Urzędu, pośrednictwa pracy, ofert pracy w naszym powiecie, poza powiatem i Europą, dofinansowania do szkoleń, kursów i studiów podyplomowych, a także zapoznali się z funkcjonowaniem agencji pracy tymczasowej. Podjęto temat założenia własnej działalności gospodarczej. Licealiści mieli możliwość wysłuchania pani podoficer z  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kołobrzegu, która omawiała możliwości kształcenia na wojskowych uczelniach w Polsce tj. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademii Wojsk Lądowych w Łodzi. Uczniom przedstawiono informacje nt. służby w wojsku i związane z tym możliwości własnego rozwoju.

              

      

     Zajęcia Europass-"Papiery do kariery"

     W dniu 19 października 2018r. uczniowie z klasy IIIa i IIIb wzięli udział w 90-minutowych warsztatach prowadzonych przez p. Kamilę Bieniecką z Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego
     w Szczecinie. Zajęcia nt. ,,Papiery do kariery” przybliżyły młodzieży ideę portfolio 
     Europass – zestawu dokumentów, który przydaje się w codziennym życiu młodego mobilnego człowieka. Europass CV można wypełnić w postaci przyjaznego szablonu. Podczas oceny  swoich kompetencji językowych warto sięgnąć po dokument Paszport Językowy.

      

             

      Zajęcia w Inkubatorze Technologicznym

     W dniu 25.09.2018r. uczniowie z klas: III a i III b pod opieką S. Derewońko i A. Knapa wzięli udział w Dniach Otwartych Inkubatora Technologicznego w Białogardzie. Młodzież uczestniczyła w wykładzie nt. „Regionalny rynek pracy i perspektywy jego rozwoju”.  Uczniowie odwiedzili przedsiębiorstwa m.in. firmę "Valasis", norweską spółkę SBC Windows&Doors, Centrum Malowania Proszkowego. Po zapoznaniu się z funkcjonowaniem firm uczniowie skorzystali z poczęstunku na strzelnicy, a następnie pod okiem instruktorów sprawdzali swoje umiejętności strzeleckie.