• 2017/2018

    • DNI OTWARTE W STOWARZYSZENIU INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZY

        27.09.2017r. uczniowie z klas: III a i III b wzięli udział w Dniach Otwartych Inkubatora Technologicznego w Białogardzie. Młodzież uczestniczyła w wykładzie nt. „Lokalnego modelu wsparcia przedsiębiorczości”. Uczniowie odwiedzili przedsiębiorstwa m.in. firmę "Valasis", norweską spółkę SBC Windows&Doors, Kabel-Technik-Polska, Centrum Malowania Proszkowego.
     Po zapoznaniu się z funkcjonowaniem firm uczniowie skorzystali z poczęstunku na strzelnicy, a następnie pod okiem instruktorów sprawdzali swoje umiejętności strzeleckie. [S.D.]

      

            


     TESTY PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

        17.10.2017r. uczniowie z klas: III a i III b w ramach zajęć z doradztwa zawodowego wypełniali testy predyspozycji zawodowych. Test zawierał 224 szczegółowe pytania. Z pewnością wyniki, które opracowane zostaną niebawem  przez doradcę przydadzą się
     w dużej mierze maturzystom w określeniu ich ścieżki zawodowej i edukacyjnej. Dziekujemy paniom: Justynie Kraszewskiej
     i Marcie Buler z Młodzieżowego Centrum Kariery w Białogardzie. [S.D.]

                    


           WARSZTATY PT."PO NITCE DO KŁĘBKA"          

        W ramach działalności Szkolnego Ośrodka Wspierania Kariery pedagog szkolny S. Derewońko zorganizowała 13 listopada warsztaty dla  uczniów  klas III,  prowadzone  przez przedstawicieli Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie: Konrada Zasztofta i Barbarę Kromską. Młodzież wzięła udział w zajęciach nt. „Po nitce do kłębka - czyli kilka słów o myśleniu projektowym i motywacji”. [S.D.]

          


     WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE

         29.10.2017r. gościliśmy przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Uczniowie mieli okazję, aby zapoznać się z kierunkami jakie proponuje placówka przyszłym studentom. [S.D.]

              


     PRZEDSTAWICIELE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W NASZEJ SZKOLE.

        6.12.2017r. uczniowie z klas III spotkali sie z pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego- p. Anetą Szeremetą, która przedstawiła ofertę edukacyjną oraz zasady rekrutacji w 2018/2019r. [S.D.]

           


     SPOTKANIE Z ŻOŁNIERZEM - P. TOMASZEM CIESIELSKIM

        8. 12. 2017r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z panem Tomaszem Ciesielskim - żołnierzem zawodowym JW 1223 w Koszalinie. Spotkanie zostało zorganizowane przez panią Sabinę Derewońko - szkolnego doradcę zawodowego
     w ramach zajęć z preorientacji zawodowej. W czasie spotkania pan Tomasz przedstawił młodzieży zasady rekrutacji do zawodowej służby wojskowej oraz służby w armii, a także podzielił się swoim doświadczeniem  nabytym m. in.  podczas zagranicznych misji wojskowych. 

            


     ZAJĘCIA NT. "RYNKU PRACY"

         14.12.2017r. dla uczniów z klas:IIa i IIb zorganizowano zajęcia dotyczące "Rynku pracy", które poprowadziła p. Justyna Kraszewska z Młodzieżowego Centrum Kariery w Białogardzie. Młodzież  pozyskała informacje nt. rynku pracy, stopy bezrobocia, zmian zapotrzebowania na pracowników w 2018r. w Polsce. Uczniowie zapoznali się ze skalą  bezrobocia w województwie zachodniopomorskim oraz z danymi dotyczącymi zapotrzebowania na zawody w powiecie koszalińskim, województwie zachodniopomorskim i w Polsce. [S.D]

            


     SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO
     W SZCZECINIE

         18.12.2017r. uczniowie z klasy IIIa i IIIb mieli możliwość spotkania  ze studentkami z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, które przedstawiły informacje nt. kierunków studiów, rekrutacji, wymiany studenckiej, systemu stypendialnego, kół zainteresowań czy życia studenckiego. Materiały dla zainteresowanych uczniów znajdują się u p. S. Derewońko.

        


     SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ - P. KINGĄ PLUCIŃSKĄ- GUDEŁAJSKĄ.

         W ramach doradztwa zawodowego koordynator Szkolnego Ośrodka Wspierania Kariery Pani Sabina Derewońko 
     w dniu 6 lutego 2018r. zorganizowała spotkanie, na którym uczniowie naszej szkoły mogli zapoznać się z zawodem POLICJANTA. Gościliśmy st. sierż. Kingę Plucińską–Gudełajską i st. sierż. Mirosława Rosiaka z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie.Podczas spotkania przekazano informacje nt. służby w Policji, postępowania kwalifikacyjnego, procesu rekrutacyjnego, testu wiedzy i testu sprawności fizycznej, badań psychologicznych, rozmowy kwalifikacyjnej oraz komisji lekarskiej. Mówiono także o adaptacji zawodowej, przebiegu kariery zawodowej i dodatkowych uprawnieniach policjantów.[S.D.]

                            


     VI TARGI EDUKACJI I PRACY 

      

     Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie,

     Szkolny Ośrodek Wspierania Kariery,
      Młodzieżowe Centrum Kariery
     oraz
     Punkt Pośrednictwa Pracy w Białogardzie

      

     zapraszają na

      

      

     VI TARGI EDUKACJI I PRACY
     SZKÓŁ WYŻSZYCH, POLICEALNYCH

     I ZAKŁADÓW PRACY.

      

     16 lutego 2018r.

      

     godz. 11.00-13.00

      

      

     Hala sportowa

     Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X

     ul. Grunwaldzka 46 w Białogardzie

      

      

         Za kilka miesięcy maturzyści staną przed ważnym wyborem- Na jakie studia składać dokumenty? Jaką uczelnię wybrać? W jakim zawodzie się kształcić? Są to trudne życiowe decyzje. Być może pomogą im w tym  VI Targi Edukacji i Pracy, które zostały zorganizowane 16 lutego 2018r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X
     w Białogardzie przez koordynatora Szkolnego Ośrodka Wspierania Kariery- p. Sabinę Derewońko. Współorganizatorami Targów był Szkolny Ośrodek Wspierania Kariery i Młodzieżowe Centrum Kariery
     w Białogardzie. Maturzyści naszej szkoły jak również zaproszeni uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie, Prywatnego Centrum Edukacyjnego „Szkoły Sukces” w Białogardzie  mogli zapoznać się z ofertą następujących uczelni i zakładów pracy:

     1. Uniwersytet Szczeciński.
     2. Akademia Morska w Szczecinie.

     3. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

     4. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

     5. Politechnika Koszalińska.

     6. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

     7. Akademia Pomorska w Słupsku.

     8. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie.

     9. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie.

     10. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK  w Kołobrzegu.

     11. Zespół Szkół Policealnych w Kołobrzegu.

     12. Policealna Szkoła Zawodowa Delta w Koszalinie.

     13. Szczecińska Szkoła Wyższa- Collegium Balticum.

     14. Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna w Koszalinie.

     15. ATUT Edukacja w Koszalinie.

     16. Społeczna Akademia Nauk w Kołobrzegu i w Szczecinku .
     17. Urząd Pracy w Białogardzie.

     18. Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces” w Białogardzie.

     19. Homanit w Karlinie.

     20. Imperial w Białogardzie.

     21. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych-Invest Park w Białogardzie.

     22. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

     23. Młodzieżowe Centrum Kariery w Białogardzie.

      

     Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy osobiście mogli porozmawiać
      z przedstawicielami uczelni, zapoznać się z proponowanymi kierunkami kształcenia na rok akademicki 2018/2019.


      

      

     SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM - P. SYLWESTREM JERENKIEWICZEM

      

        1 marca 2018r. uczniowie naszego liceum w ramach zajęć z doradztwa zawodowego mieli możliwość zapoznać się z kolejnym zawodem, tym razem – strażaka. Pan Sylwester Jerenkiewicz, który jest aspirantem w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie, mówił o działaniach podejmowanych przez strażaków oraz o organizacji Straży Pożarnej. Wyjaśnił młodzieży jak wygląda proces rekrutacji oraz nauka w szkole aspirantów, a także studia w szkole Głównej Państwowej Straży Pożarnej.Pan Jerenkiewicz przekazał uczniom szczegółowe informacje nt. tego jak jest funkcjonuje Komenda Straży Pożarnej w Białogardzie (jednostka ratowniczo – gaśnicza, administracja, dyżurni). Na koniec opowiedział o różnych akcjach prowadzonych przez strażaków, m.in. „czad” czy wypalanie traw.

      

           
      


      

     CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK Z KOSZALINA W NASZEJ SZKOLE

      

     18 kwietnia 2018r. gościliśmy przedstawicieli Centrum Nauki i Biznesu Żak z Koszalina. Pracownicy placówki mieli okazję przedstawić maturzystom ofertę edukacyjną na rok 2018/2019. Uczniowie zostali poczęstowani słodkimi upominkami.

      

              


      

     SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM-PSYCHOTERAPEUTĄ

      

           24 maja 2018r. zainteresowani uczniowie klas I i II, w ramach zajęć doradztwa zawodowego, spotkali się z psychologiem
     i psychoterapeutą Panią Barbarą Tabaką – Tomczyk. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jak przebiega edukacja na studiach psychologicznych, ile trwają studia, gdzie są największe ośrodki w Polsce oraz jakie staże i praktyki należy odbyć. Młodzież dowiedziała się także jakie są różnice między zawodami psychologa i psychoterapeuty. Uczniowie chętnie zadawali pytania związane z zawodem.