• POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA W BIAŁOGARDZIE NFZ
    • POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA W BIAŁOGARDZIE NFZ

    • 10.03.2021 12:20
    • W obecnej, trudnej sytuacji wiele dzieci i młodzieży potrzebuje specjalistycznej pomocy. Chciałam poinformować, że w naszym mieście rozpoczął działalność Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Misją Ośrodka jest pomoc rodzicom i opiekunom w zrozumieniu problemu ich podopiecznych oraz wsparcie. Ośrodek oferuje wsparcie zespołu psychologów i psychoterapeutów dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, zaburzeniami nastroju, zachowania i innymi  w tym dla dzieci:
     - poniżej 7 roku życia,
     - dzieci i młodzieży,
     - rodziców i opiekunów prawnych.
     Świadczenia udzielane są BEZPŁATNIE w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. 
     Rejestracja bez skierowania od lekarza rodzinnego.

     Telefon: 531 679 567

     e-mail: recepcja.ppd@rehamedica.info.pl      www.rehamedica.info.pl
     adres: ul. Sikorskiego 12/14  78-200 Białogard.

     Zachęcam do korzystania z pomocy specjalistów w Ośrodku.
      
    • więcej
    • LISTA SYGNAŁÓW OSTRZEGAWCZYCH
    • LISTA SYGNAŁÓW OSTRZEGAWCZYCH

    • 25.01.2021 11:38
    • Poniższa lista zachowań wskazuje obszary, którym rodzice mogą się przyjrzeć, jeśli czują się zaniepokojeni tym, w jaki sposób ich dziecko korzysta z Internetu/ komputera/smartfona. Warto pamiętać jednak, że może ona jedynie pomóc w zidentyfikowaniu problemu i zainicjowaniu rozmowy z nastolatkiem. Nie zastąpi diagnozy przeprowadzonej przez specjalistę.

     Zachowania, które mogą wskazywać na pojawienie się problemów z nadużywaniem komputera/Internetu:

     • Izolowanie się, wycofywanie się z wcześniej istotnych dla nastolatka relacji z przyjaciółmi/kolegami, utrzymywanie kontaktów tylko z tymi rówieśnikami, z którymi nastolatek spotyka się online. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów tylko przez Internet (np. z graczami lub osobami poznanymi poprzez media społecznościowe).

     • Aktywność w sieci staje się monotonna i jednorodna (np. wielogodzinne/całonocne granie w jedną grę komputerową, przeglądanie profili na mediach społecznościowych, oglądanie jednego filmiku za drugim na YouTube, bezcelowe surfowanie po przypadkowo wybranych stronach itp.).

     • Korzystanie z Internetu/komputera/smartfona w sposób przymusowy (niemożność zaprzestania aktywności, nawet jeśli nie sprawia już przyjemności).

     • Ukrywanie przez nastolatka faktu korzystania z Internetu/komputera/smartfona, kłamstwa mające na celu ukrycie czasu korzystania z sieci.

     • Wydawanie coraz większych kwot na gry, dodatki do gier, logowania do płatnych stron i aplikacje, lepszy sprzęt lub oprogramowanie itp.

     • Zauważalne zmiany w nastroju nastolatka (np. rozdrażnienie, złość) wiążące się bezpośrednio z niemożliwością korzystania z komputera/ Internetu/smartfona.

     • Pojawia się bardzo duże zaabsorbowanie aktywnościami online (graniem, sprawdzaniem powiadomień na portalach w mediach społecznościowych itp.), podekscytowanie na myśl o korzystaniu z komputera/Internetu.

     • Niemożność kontrolowania czasu, jaki spędza przed ekranem (wielogodzinne spędzanie czasu w Internecie/przed komputerem, smartfonem; stale wydłużający się czas spędzany w sieci).

     • Powtarzające (i nasilające) się kłótnie w domu związane z czasem poświęcanym na korzystanie z komputera/Internetu/smartfona.

     • Zaniedbywanie lub porzucenie dotychczasowych zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych na rzecz spędzania czasu przed ekranem.

     • Pogorszenie się wyników w nauce, zaniedbywanie obowiązków domowych (może pojawić się wagarowanie – dziecko wraca do domu, aby grać; nie odrabia prac domowych, spóźnia się do szkoły, nie może się skoncentrować na lekcjach, przysypia itp.).

     • Gry wideo, spędzanie czasu na portalach społecznościowych itp. stają się bardziej istotne niż wypoczynek (nastolatek kładzie się spać bardzo późno lub spędza w Internecie całe noce poświęcając czas przeznaczony na sen).

    • więcej
    • FAKTY I MITY NT. UZALEŻNIENIA OD INTERNETU
    • FAKTY I MITY NT. UZALEŻNIENIA OD INTERNETU

    • 25.01.2021 11:36
    • 1. Nadużywanie Internetu wynika z nudy

     Odpowiedź: FAŁSZ

     Komentarz: Nadużywanie komputera czy Internetu może być objawem realnych kłopotów psychicznych, emocjonalnych dziecka. Długie godziny przed komputerem spędzają dzieci osamotnione, odrzucone przez rówieśników, reagujące agresją na niepowodzenia w kontaktach z rówieśnikami.

     2. Większość nastolatków korzystających z sieci nie jest zagrożonych uzależnieniem od Internetu.

     Odpowiedź: PRAWDA

     Komentarz: Badania wskazują, iż większość nastolatków korzystających z Internetu używa go w bezpieczny i odpowiedzialny sposób. Tylko niewielka grupa młodych ludzi zagrożona jest uzależnieniem. Według badania CBOS z 2016 r. 3/4 uczniów szkół ponadpodstawowych to przeciętni internauci, 1/5 korzysta z sieci w sposób problemowy (jest zagrożona uzależnieniem), natomiast czterech młodych ludzi na stu przejawia symptomy uzależnienia.

     3. Chłopcy są bardziej narażeni na uzależnienie od Internetu niż dziewczynki.

     Odpowiedź: FAŁSZ

     Komentarz: Wbrew obiegowej opinii nie ma na to dowodów. Prawdą jest, że chłopcy w inny sposób używają Internetu i nowych mediów. Chłopcy częściej grają w gry komputerowe, natomiast dziewczęta częściej używają komunikatorów i serwisów społecznościowych.

     4. Procent młodych ludzi w wieku dojrzewania uzależnionych od grania w gry online stale rośnie.

     Odpowiedź: PRAWDA

     Komentarz: Badania wskazują, iż zaburzenie korzystania z gier internetowych jest coraz powszechniejsze. Odsetek osób uzależnionych od grania waha się od 0,2% do 50% w zależności od kraju i kultury (najwyższy procent osób uzależnionych występuje w krajach azjatyckich) i jest wyższy wśród adolescentów niż w populacji osób dorosłych. Dane z badań europejskich wskazują, iż w grupie nastolatków w wieku od 11 do 18 lat odsetki osób uzależnionych wynoszą: w Hiszpanii 7,7%, w Wielkiej Brytanii 14,6%, w Niemczech 1,6% (dane z lat 2014–15 za: Izdebski P., Kotyśko M., Problemowe korzystanie z nowych mediów, [w:] Habrat B. (red.), Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 2016).

     5. Problemy z hazardem są dużo częstsze wśród populacji młodych ludzi niż w przypadku osób dorosłych

     Odpowiedź: PRAWDA

     Komentarz: Wśród dzieci i młodzieży do 18 r.ż. obserwuje się najwyższy, w porównaniu z innymi grupami wiekowymi, odsetek osób zagrożonych uzależnienia od hazardu – 12,3% (raport CBOS 2012 r.). Mimo że do 18. roku życia uprawianie hazardu jest w Polsce zabronione, w rzeczywistości online wiek tak naprawdę nie limituje dostępności do hazardu, co sprawia, że młodzież może dość wcześnie rozpocząć granie w gry hazardowe. Rozwój technologii, w szczególności dostępność do kasyn online, w tym w wersji mobilnej na smartfony, sprawił, że hazard przestał być rozrywką zarezerwowaną tylko dla dorosłych. Jednocześnie badania wskazują, że młodzież jest szczególnie narażona na problemy z hazardem, ponieważ młodzi ludzie są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka i mniej krytycznie oceniają zagrożenia.

     6. Ludzie wykształceni są mniej podatni na uzależnienia.

     Odpowiedź: FAŁSZ

     Komentarz: Wykształcenie i wiedza nie chronią przed uzależnieniem. Ludziom wykształconym, o wysokiej pozycji społecznej, trudniej jednak jest się przyznać do nałogu. Mają też zwykle więcej środków na realizację swoich pragnień i mogą lepiej je maskować (przynajmniej do pewnego momentu).

     7. Osoby uzależnione mogłyby zerwać z nałogiem, gdyby tylko chciały.

     Odpowiedź: FAŁSZ

     Komentarz: Długotrwałe używanie substancji czy czynności zmienia funkcjonowanie mózgu. Mózg sygnalizuje silne pragnienie zażycia substancji (podjęcia aktywności), któremu towarzyszy poczucie przymusu przyjmowania substancji (podjęcia czynności). Te zmiany w mózgu sprawiają, że niezwykle trudno jest zerwać z nałogiem.

      

    • więcej