• Poradnik dla rodziców pt. "O lekach, marihuanie, dopalaczach..."

    • 23.04.2020 16:48


    • Drodzy Rodzice 

     Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich rodziców. Dla tych, którzy już zetknęli się z używaniem przez dzieci narkotyków, a  także dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej, choć nie mają tego problemu. Publikacja ta kierunkowana jest zarówno na zwiększenie wiedzy jak również zwiększenie umiejętności wychowawczych. Porusza m.in. zagadnienia związane ze zjawiskiem odurzania się lekami, używaniem marihuany, „dopalaczy” oraz przeciwdziałaniu im poprzez nawiązywanie poprawnych relacji z dorastającym dzieckiem.
      

     http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=3208713
      
    • więcej
    • ROZMOWY, KTÓRE DAJĄ SIŁĘ...

    • 23.04.2020 16:12
    •  

     Wykaz telefonów w trudnych sytuacjach

      

     W związku z zaistniałą sytuacją uczniowie i rodzice mogą skorzystać z telefonów, gdy zajdzie taka potrzeba. Rozmowa nie zmieni od razu sytuacji, ale daje szansę na jej rozwiązanie.

      

     Proszę też pamiętać, że specjaliści pracujący w naszej białogardzkiej
     poradni psychologiczno - pedagogicznej oferują swoją pomoc.

     Poradnia jest do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00

      

     CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

     tel. 800 080 222

     www.liniadzieciom.pl

      

     BEZPŁATNY KRYZYSOWY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

     tel. 116 111

     https://116111.pl/

      

     MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAUFANIA

     tel. 192 88

      

     BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY RZECZNIKA PRAW DZIECKA

     800 12 12 12

      

     TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

     tel. 800 100 100

     https://800100100.pl/

      

     ANONIMOWA POLICYJNA LINIA SPECJALNA – ZATRZYMAĆ PRZEMOC

     tel. 800 120 148

      

     NARKOMANIA – POMOC RODZINIE INFOLINIA TOWARZYSTWA RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH „POWRÓT Z U”

     tel. 800 120 359

      

     POMARAŃCZOWA LINIA – PROGRAM INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW DZIECI PIJĄCYCH ALKOHOL
      I ZAŻYWAJĄCYCH NARKOTYKI

     tel. 801 140 068

      

     INTERNETOWY TELEFON ZAUFANIA „ANONIMOWY PRZYJACIEL”

     tel. 85 92 88

      

     OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”

     tel. 800 120 002

      

     TELEFONICZNA PIERWSZA POMOC PSYCHOLOGICZNA

     tel. 22 425 98 48

      

     ANTYDEPRESYJNY TELEFON FORUM PRZECIW DEPRESJI

     tel. 22 594 91 00

      

     ITAKA – ANTYDEPRESYJNY TELEFON ZAUFANIA

     tel. 22 484 88 01

      

     TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB  DOROSŁYCH W KRYZYSIE EMOCJONALNYM

     tel. 116 123

      

     OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA „UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE”

     tel. 801 889 880

    • więcej
    • Spis instytucji gdzie można uzyskać pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych

    • 01.04.2020 09:36

    •         

                  INSTYTUCJE WSPARCIA

      

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
     w Białogardzie

      ul. Plac Wolności 1   tel. 094-312-8888

      

     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie
       ul. Dworcowa 2

      tel. 094-312-2596


     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie

     ul. Krótka 1

     tel. 723 221 639

      

     Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie

     ul. Kołobrzeska 43

     tel. dyżurny- 094-315-8511

      

     Punkt Konsultacyjny „Teen Challenge”
     ds. Narkomanii w Białogardzie

     Małgorzata Kwiatkowska

     ul. Świdwińska 21e

     tel. 094-312-78-10

      

     Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
     i Współuzależnienia w Białogardzie

     ul. Krótka 1

     tel.  094-312-2100

      

     Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia
     od Alkoholu  i Współuzależnienia

     Stanomino 5

     tel.094-311-06-40
      

     Przychodnia Terapii i Uzależnienia od Alkoholu
      i  Współuzależnienia w Kołobrzegu

     ul. Jagiellońska 11

     tel. 094-352-26-37


     Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
      dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

     ul. Grunwaldzka 49 , Białogard

     tel. 094 311 3250

     tel. kom. 667 994 721

      

     Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
     w Koszalinie

     ul. Morska 43

     tel. 094-34-301-99

      

     Poradnia Zdrowia Psychicznego
      Dla Dzieci i Młodzieży w Białogardzie

     ul. Chopina 29

     tel. rejestr.  094-31- 37-74

     tel. poradnia  094-311-3738

      

     Centrum Psychoterapii  i Leczenia Uzależnień ANON

     Poradnia Uzależnień w Koszalinie

     ul. Monte Casino13

     tel. 094-343-07-48

      

     Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
     oddział w Koszalinie

     Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
     dla Dzieci i Młodzieży

     ul. Zwycięstwa 168

     tel. 094- 34-10-101

      

     Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii

     „Młodzi- Młodym”  w Koszalinie

     ul. Zwycięstwa 168

     tel. 094-34-03-522
      

      „Niebieska Linia”- Ogólnopolskie Pogotowie
      Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

     tel. 800 120 002

     www.niebieskalinia.pl

      

     „Pomarańczowa Linia”- Ogólnopolskie Pogotowie
      dla Rodziców Pijących Nastolatków

     tel. 801-140-068

      

      

     Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania

     „Narkotyki-Narkomania”

     tel. 0-801-199-990

      

     Telefon Zaufania Anonimowych Alkoholików
     w Koszalinie

     tel. 094- 342-40-53

      

     Telefon Zaufania Policyjny w Kołobrzegu

     tel. 094- 354-27-77

      

     Telefon Zaufania Policyjny w Koszalinie

     tel. 94 342 93 33


     Centrum Wsparcia dla osób w stanie

     kryzysu psychicznego

     800 70 22 22
      

      Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

     Rzecznik Praw Dziecka

     800 12 12 12

      

            

      

    • więcej
    • Zasady pedagogiczne

    • 08.10.2017 09:27
    •      
     Zasady pedagogiczne obowiązujące pedagoga szkolnego:
      
     1. Zasada dyskretnej opieki, która wynika z prawa dziecka, ucznia do godności osobistej  i szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.

     2. Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każda osoba jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.
      
     3. Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajda wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.

     4. Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że uczeń jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.
      
     5. Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym, jak i najbliższym środowisku.

     Tematyka zajęć prowadzonych przez pedagoga szkolnego:
      
      1. Zajęcia integracyjno - adaptacyjne
      2. Zasady dobrej komunikacji
      3. Budowanie poczucia własnej wartości
      4. Moje wady i zalety
      5. Trening pozytywnego myślenia o sobie, ćwiczenia zmieniające stosunek do samego siebie
      6. Edukacja z zakresu problemów alkoholowych
      7. Sztuka odmawiania: Co to znaczy być asertywnym
      8. Uczenie jak radzić sobie ze stresem
      9. Jak się uczyć szybko i skutecznie?
     10. W życiu jak w tańcu - każdy krok ma znaczenie-profilaktyka HIV/AIDS
     11. Palenie papierosów i jego skutki dla organizmu człowieka
     12. Wpadka - dzieci wychowują dzieci
     13. Zaburzenia odżywiania - anoreksja, bulimia
     14. Piłem  - brałem
     15. Moje zainteresowania
     16. Określenie cech temperamentu
     17. Funkcje i zadania pedagoga szkolnego
     18. Dojrzałość, odpowiedzialność za podejmowane decyzje
     19. Bezpieczeństwo na drodze to nie przypadek
     20 Przyczyny i skutki zachowań agresywnych wśród młodzieży
     21. Tolerancja - czy dlatego, że inny?
     22. Tatuaż - czy warto go robić?
     23. Wyloguj się do życia
     24. Co motywuje mnie do działania?
     25. Czy potrafię się uczyć?
      
      
      

      
    • więcej
 • Aktualności

  • Kontakt

   • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
   • stacjonarny: 94 312-23-31
    komórkowy: 519 849 355
   • ul. Grunwaldzka 46
    78-200 Białogard
    Poland
   • Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
   • ePUAP /LO_Bialogard/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych