• FAKTY I MITY NT. UZALEŻNIENIA OD INTERNETU
    • FAKTY I MITY NT. UZALEŻNIENIA OD INTERNETU

    • 25.01.2021 11:36
    • 1. Nadużywanie Internetu wynika z nudy

     Odpowiedź: FAŁSZ

     Komentarz: Nadużywanie komputera czy Internetu może być objawem realnych kłopotów psychicznych, emocjonalnych dziecka. Długie godziny przed komputerem spędzają dzieci osamotnione, odrzucone przez rówieśników, reagujące agresją na niepowodzenia w kontaktach z rówieśnikami.

     2. Większość nastolatków korzystających z sieci nie jest zagrożonych uzależnieniem od Internetu.

     Odpowiedź: PRAWDA

     Komentarz: Badania wskazują, iż większość nastolatków korzystających z Internetu używa go w bezpieczny i odpowiedzialny sposób. Tylko niewielka grupa młodych ludzi zagrożona jest uzależnieniem. Według badania CBOS z 2016 r. 3/4 uczniów szkół ponadpodstawowych to przeciętni internauci, 1/5 korzysta z sieci w sposób problemowy (jest zagrożona uzależnieniem), natomiast czterech młodych ludzi na stu przejawia symptomy uzależnienia.

     3. Chłopcy są bardziej narażeni na uzależnienie od Internetu niż dziewczynki.

     Odpowiedź: FAŁSZ

     Komentarz: Wbrew obiegowej opinii nie ma na to dowodów. Prawdą jest, że chłopcy w inny sposób używają Internetu i nowych mediów. Chłopcy częściej grają w gry komputerowe, natomiast dziewczęta częściej używają komunikatorów i serwisów społecznościowych.

     4. Procent młodych ludzi w wieku dojrzewania uzależnionych od grania w gry online stale rośnie.

     Odpowiedź: PRAWDA

     Komentarz: Badania wskazują, iż zaburzenie korzystania z gier internetowych jest coraz powszechniejsze. Odsetek osób uzależnionych od grania waha się od 0,2% do 50% w zależności od kraju i kultury (najwyższy procent osób uzależnionych występuje w krajach azjatyckich) i jest wyższy wśród adolescentów niż w populacji osób dorosłych. Dane z badań europejskich wskazują, iż w grupie nastolatków w wieku od 11 do 18 lat odsetki osób uzależnionych wynoszą: w Hiszpanii 7,7%, w Wielkiej Brytanii 14,6%, w Niemczech 1,6% (dane z lat 2014–15 za: Izdebski P., Kotyśko M., Problemowe korzystanie z nowych mediów, [w:] Habrat B. (red.), Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 2016).

     5. Problemy z hazardem są dużo częstsze wśród populacji młodych ludzi niż w przypadku osób dorosłych

     Odpowiedź: PRAWDA

     Komentarz: Wśród dzieci i młodzieży do 18 r.ż. obserwuje się najwyższy, w porównaniu z innymi grupami wiekowymi, odsetek osób zagrożonych uzależnienia od hazardu – 12,3% (raport CBOS 2012 r.). Mimo że do 18. roku życia uprawianie hazardu jest w Polsce zabronione, w rzeczywistości online wiek tak naprawdę nie limituje dostępności do hazardu, co sprawia, że młodzież może dość wcześnie rozpocząć granie w gry hazardowe. Rozwój technologii, w szczególności dostępność do kasyn online, w tym w wersji mobilnej na smartfony, sprawił, że hazard przestał być rozrywką zarezerwowaną tylko dla dorosłych. Jednocześnie badania wskazują, że młodzież jest szczególnie narażona na problemy z hazardem, ponieważ młodzi ludzie są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka i mniej krytycznie oceniają zagrożenia.

     6. Ludzie wykształceni są mniej podatni na uzależnienia.

     Odpowiedź: FAŁSZ

     Komentarz: Wykształcenie i wiedza nie chronią przed uzależnieniem. Ludziom wykształconym, o wysokiej pozycji społecznej, trudniej jednak jest się przyznać do nałogu. Mają też zwykle więcej środków na realizację swoich pragnień i mogą lepiej je maskować (przynajmniej do pewnego momentu).

     7. Osoby uzależnione mogłyby zerwać z nałogiem, gdyby tylko chciały.

     Odpowiedź: FAŁSZ

     Komentarz: Długotrwałe używanie substancji czy czynności zmienia funkcjonowanie mózgu. Mózg sygnalizuje silne pragnienie zażycia substancji (podjęcia aktywności), któremu towarzyszy poczucie przymusu przyjmowania substancji (podjęcia czynności). Te zmiany w mózgu sprawiają, że niezwykle trudno jest zerwać z nałogiem.

      

    • więcej
    • UZALEŻNIENIE OD INTERNETU
    • UZALEŻNIENIE OD INTERNETU

    • 25.01.2021 11:34
    • Uzależnienie od Internetu to zjawisko stosunkowo nowe, które pojawiło się wraz z rozwojem technologii (komputerów, smartfonów, tabletów).

     • Badania kliniczne wskazują na podobne mechanizmy neurobiologiczne leżące u podstaw zarówno uzależnień od substancji psychoaktywnych, jak i uzależnień behawioralnych, w tym uzależnienia od grania czy Internetu. Podobnie jak w przypadku substancji psychoaktywnych, również w uzależnieniach behawioralnych główną rolę odgrywa dopamina i tzw. układ nagrody. Okazuje się, iż czynności takie, jak np. granie w gry komputerowe, wyzwalają zmiany chemiczne w układzie mezolimbicznym (układzie nagrody), podobnie, jak czynią to środki chemiczne.

     • Internet może być miejscem realizacji uzależnień z rzeczywistości: np. hazardu, seksoholizmu, grania w gry itp. W grupie młodzieży do najczęściej spotykanych uzależnień należą: uzależnienie od Internetu, smartfona, grania w gry komputerowe oraz uzależnienie od hazardu online.

     • Szczególnie wysoki potencjał uzależniający mają gry komputerowe ze względu na zabiegi, które stosują producenci gier, aby uzależnić konsumentów od grania (więcej informacji o tym możesz znaleźć np. w poradniku „Dzieci w świecie gier komputerowych” dostępnym na stronie www. akademia.nask.pl/baza wiedzy).

     • Hazard w Internecie to kolejne zachowanie ryzykowne związane z nowymi technologiami, które spotykamy wśród nastolatków. Polska młodzież przejawia wysokie zainteresowanie hazardem online (uprawia go 16% uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, a 5% robi to regularnie, co najmniej raz w tygodniu – badanie CBOS „Młodzież 2016”). Tymczasem ta forma rozrywki charakteryzuje się silnym potencjałem uzależniającym. Zagrożenie zwiększa fakt, iż serwisy hazardowe, choć z założenia przeznaczone dla dorosłych, dostępne są dla dzieci i młodzieży, co stwarza wysokie zagrożenie nie tylko uzależnieniem, ale i możliwymi konsekwencjami finansowymi.

     • Na uzależnienie narażone są szczególnie nastolatki i dzieci. Czynniki ryzyka związane z uzależnieniem mogą wywierać wyjątkowo silny wpływ we wczesnych okresach rozwojowych. Dzieci i wczesne nastolatki są szczególnie podatne na uzależnienie, ponieważ ich zdolność kontrolowania własnych zachowań jest jeszcze słaba. Negatywne następstwa nadużywania Internetu i gier komputerowych pojawiają się u nich szybciej i są bardziej destrukcyjne, bowiem organizm znajduje się w fazie intensywnego wzrostu, a osobowość nie jest jeszcze do końca ukształtowana.

     • Zagrożone są osoby, które w Internecie poszukują przede wszystkim ucieczki od problemów życiowych, osoby osamotnione, doświadczające negatywnych relacji rodzinnych (przemoc, zaniedbanie) i społecznych.

     Internet pełni ważną rolę w życiu współczesnych nastolatków, ponieważ pozwala zaspokajać wiele potrzeb rozwojowych młodych ludzi w okresie dojrzewania, takich jak potrzeba kontaktu z rówieśnikami, potrzebę doświadczania wrażeń czy też potrzebę określenia własnej tożsamości. Jednak zbytnie zaangażowanie w świat cyfrowy i utrata kontroli nad użytkowaniem Internetu i komputera może zaburzać prawidłowy rozwój młodych ludzi.

     Konsekwencji nadużywania komputera i Internetu przez dziecko może być wiele poczynając od utraty zainteresowań i znajomych oraz narastających konfliktów rodzinnych, przez pogorszenie wyników w nauce, aż po zaburzenia zdrowia. Dlatego też warto podejmować działania, kiedy tylko pojawią się pierwsze oznaki dysfunkcyjnego korzystania z sieci i komputera.

     • Planując interwencję należy pamiętać, że dysfunkcyjne korzystanie z Internetu to problem kompleksowy, złożony, którego nie da się rozwiązać jedynie za pomocą ograniczeń czasowych bądź całkowitego odcięcia dziecka od komputera.

      

    • więcej
    • ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM
    • ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM

    • 25.01.2021 11:03
    • Sieć wirtualna rozwija się w bardzo dużym tempie i wciąż pojawiają się w niej nowe zjawiska, mniej lub bardziej pozytywne. Stwarza to różne możliwości, ale także zagrożenia, na różnych płaszczyznach. Dostęp do Internetu mają coraz młodsze dzieci, które szybko chłoną nowe informacje, a nie do końca potrafią jeszcze rozróżniać, co jest dobre, a co złe. Poniżej znajduje się lista kilku najczęstszych negatywnych zjawisk związanych z poruszaniem się w przestrzeni wirtualnej. Te zjawiska można podzielić na 4 główne obszary: KOMERCJA (wiąże się z nieuczciwym marketingiem, wyłudzaniem danych), AGRESJA (treści pełne przemocy, hejt, mowa nienawiści), SEKS (uwodzenie dzieci przez internet, seksting), WARTOŚCI (treści rasistowskie, ukazujące różne zachowania patologiczne). W zapobieganiu negatywnym zjawiskom najważniejsze jest szczera rozmowa z dzieckiem w celu uświadomienia go o zagrożeniach oraz pokazania, że ma w nas wsparcie i może nam ufać.

     https://api.zawszejestjakieswyjscie.pl/media/article/internet_mlodziez.pdf

     https://api.zawszejestjakieswyjscie.pl/media/article/internet_dorosli.pdf

      

    • więcej
    • Poradnia psychologiczna on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.
    • Poradnia psychologiczna on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.

    • 25.01.2021 11:04
    • Pandemia to bardzo trudny czas niepokoju, niepewności i często samotności. Wiele osób w tym czasie potrzebuje wsparcia. Nasilają się objawy lęku, paniki, stanów depresyjnych, prób samobójczych i zachowań destrukcyjnych itp. Poradnia on-line jest narzędziem, które ułatwi w tak trudnym dla wszystkich okresie dostęp do pomocy specjalistycznej w sposób bezpieczny, szybki i skuteczny.

     Celem jest:

     • zwiększenie dostępności i skrócenie czasu do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów/wychowanków, kadry pedagogicznej i rodziców poprzez on-line ( video czat/ czat)

     • zwiększenie wiedzy poprzez udostępnienie szerokiej bazy materiałów z obszaru kryzysu i zaburzeń psychicznych, problemu samobójstw, uzależnień i przemocy oraz edukacji seksualnej uczniów z niepełnosprawnością

      

     Zachęcam do zapoznania się z ofertą poradni on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. Poradnia jest w trakcie pozyskiwania specjalistów, dlatego baza psychologów, pedagogów, każdego dnia zwiększa się.

     Poradnia on-line umożliwia: prowadzenie indywidulanych porad, konsultacji, wsparcia, psychoterapii. Każdy specjalista posiada na swoim profilu dostępny grafik spotkań.

     Możliwe jest prowadzenie grupowych form wsparcia, konsultacji, warsztatów, superwizji. System rezerwacji zajęć grupowych jest do maksimum 12 osób. 

      

     Poradnia on-line powstała w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

     Wsparcie specjalistów poradni on-line na portalu  dla zarejestrowanych użytkowników jest bezpłatne.

     Linki:

     https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl

     https://www.youtube.com/watch?v=MTrZiO7z30c

    • więcej
    • Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania i czat internetowy dedykowany młodym ludziom
    • Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania i czat internetowy dedykowany młodym ludziom

    • 17.12.2020 12:45
    • Przemoc ze strony rówieśników, dyskryminacja, hejt w szkole i Internecie. Brak zrozumienia przez dorosłych. Odebrana przez epidemię swoboda… Dramaty, które przeżywają młodzi ludzie, narastają błyskawicznie. Na pomoc medyczną trzeba długo czekać, ale wiele problemów można rozwiązać zwykłą rozmową. Od dziś działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 i specjalny czat internetowy – darmowa poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży.

     Uruchomienie całodobowego telefonu zaufania i czatu internetowego jest działaniem wspierającym dzieci i młodzież w obliczu kryzysu systemu psychologicznej opieki zdrowotnej. Dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponosisz żadnych kosztów. Zarówno czat internetowy i telefon zaufania prowadzony jest przez profesjonalnych psychologów.

      

     Czat jest darmowy, nie wymaga logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika.

     Telefon zaufania 800 12 12 12

     Czat internetowy prowadzony na stronie https://brpd.gov.pl/sos-czat/

    • więcej
 • Aktualności

  • Kontakt

   • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
   • stacjonarny: 94 312-23-31
    komórkowy: 519 849 355
   • ul. Grunwaldzka 46
    78-200 Białogard
    Poland
   • Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
   • ePUAP /LO_Bialogard/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych