• BLISKIE SPOTKANIA Z TWÓRCZOŚCIĄ SZEKSPIRA
     • BLISKIE SPOTKANIA Z TWÓRCZOŚCIĄ SZEKSPIRA

     •  Czwartkowa pogoda (5 III) sprzyjała uczniom klas I a i I b, którzy tego dnia pod opieką  p. Joanny Grędeckiej i p. Artura Knapa, swoich wychowawców oraz p. Anny Traczyk, szkolnego bibliotekarza, wybrali się do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie, aby obejrzeć świetnie zrealizowany spektakl  zatytułowany „Dzieła wszystkie Szekspira … w nieco skróconej wersji” w reżyserii Piotra Krótkiego, uznanego i wielokrotnie nagradzanego koszalińskiego aktora.                             
    • ODKRYWANIE HISTORII NASZEJ „MAŁEJ OJCZYZNY”
     • ODKRYWANIE HISTORII NASZEJ „MAŁEJ OJCZYZNY”

     •          W poniedziałek, 2 III , gościnne progi białogardzkiej  Izby Tradycji Regionalnej podlegającej Miejskiej Bibliotece Publicznej odwiedzili uczniowie kl. I b, nad którymi opiekę sprawował szkolny bibliotekarz. Na miejscu licealistów oczekiwały p. Patrycja Bazylińska i p. Aneta Ślepaczuk, które w sposób  pełny i ciekawy zaprezentowały stałe wystawy placówki: „Historię Ziemi Białogardzkiej”  skupiającej historyczne pamiątki oraz  przedmioty codziennego użytku związane z Białogardem i okolicami; „Wojciech Sawilski – artysta, pierwszy kustosz muzeum powojennego Białogardu” przybliżającej  życie i dorobek pierwszego powojennego białogardzkiego muzealnika, który nie tylko zaopiekował się muzeum, ale i doprowadził je do stanu świetności czyniąc z podrzędnego muzeum placówkę, w której odbywały się liczne tematycznie różnorodne wystawy, w tym sprowadzane z największych polskich muzeów,  dzięki czemu wzmianka o białogardzkim muzeum została zamieszczona w wydanym w  1950 r. „Przewodniku po muzeach polskich”; „Wystawę orderów i odznaczeń Aleksandra Kwaśniewskiego, prezydenta RP w latach 1995 – 2005”  prezentującą szereg orderów i odznaczeń otrzymanych przez Aleksandra Kwaśniewskiego, rodowitego białogardzianina,  podczas jego prezydentury,  a które przekazał do nowo utworzonej izby jako wyraz szacunku dla białogardzian oraz okazanie przynależności i związków z miastem, które w czasie pełnienia najwyższej funkcji w państwie często odwiedzał.

      Interesująco poprowadzone spotkanie w ITR na pewno  wzmogło zainteresowanie młodzieży historią Białogardu i jego okolic oraz ich mieszkańców, a także rozbudziło apetyt na więcej. [A. T.]

    • Kalendarium wydarzeń w naszej szkole w styczniu i w lutym 2020r.
     • Kalendarium wydarzeń w naszej szkole w styczniu i w lutym 2020r.

     • 7-10 stycznia – matura próbna

       

      15 stycznia – zajęcia klasy I c w Sądzie Rejonowym w Białogardzie
       

      17 styczniawarsztaty dla klas I b i I c nt. komunikacji prowadzone przez pracowników PPP

       

      22 stycznia – wyjście klasy I c na wystawę do CKiSE

       

      25 stycznia– bal studniówkowy

       

      28 stycznia – wyjazd klas I c i I f do BTD w Koszalinie

       

      30 stycznia – wyjście klasy I d na wystawę do CKiSE

       

      31 stycznia – zajęcia dla klas III-ich prowadzone przez przedstawicieli Banku Spółdzielczego

       

      31 stycznia – wycieczka uczniów z klas I a, I c, I d, II b do Instytutu PAN w Sopocie i udział
      w warsztatach pt. „Ocean zmian”

       

      03 lutego – zajęcia klasy I d w Sądzie Rejonowym w Białogardzie

       

      25 lutego – warsztaty z WOPR dla klas I a, I b, I c

       

      27 lutego – warsztaty nt. zagrożenia hazardem dla klas I b, I c

       

      28 lutego – VIII Targi Edukacji i Pracy
       

  • Aktualności

   • Kontakt

    • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
    • sekretariat@lobialogard.pl
    • stacjonarny: 94 312-23-31 komórkowy: 519 849 355
    • ul. Grunwaldzka 46 78-200 Białogard Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych