• LITERACKI TURNIEJ Z „DZIADAMI CZ. II” ADAMA MICKIEWICZA W ROLI GŁÓWNEJ
     • LITERACKI TURNIEJ Z „DZIADAMI CZ. II” ADAMA MICKIEWICZA W ROLI GŁÓWNEJ

     • „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,                                                         
      Co to będzie, co to będzie?”

      A to będzie propozycja turnieju literackiego oscylującego wokół „Dziadów cz. II” Adama Mickiewicza skierowanego do wszystkich uczniów naszej szkoły, do którego zaprasza szkolny bibliotekarz. 

    • GODZINA INNA NIŻ POZOSTAŁE 23: SPOTKANIE Z POEZJĄ
     • GODZINA INNA NIŻ POZOSTAŁE 23: SPOTKANIE Z POEZJĄ

     • Udało się zaskoczyć uczniów klasy I c: niespodziewanie dla siebie samych  w środę, 24 XI, zostali zaproszeni na spotkanie z poezją , którą mieli możliwość zaprezentować dla nich lokalni poeci będący członkami Białogardzkiego Klubu Miłośników Poezji „Cztery Pory Roku” , a mianowicie pp. Jadwiga Kulik, Jadwiga Elżbieta Sokołowska i Marian Kwidziński, którym towarzyszyła i zwróciła się ze słowem wstępnym do młodzieży p. Joanna Kowalewska, dobry duch Klubu. Każdy z gości, nim  zaprezentował młodzieży po kilka swoich utworów, krótko opowiedział to i owo o sobie i swoich pasjach.

    • „Żołnierz, poeta, czasu kurz”. Krzysztof Kamil Baczyński.
     • „Żołnierz, poeta, czasu kurz”. Krzysztof Kamil Baczyński.

     •      W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, niepodległości i kultury, w 100 – lecie jego urodzin przypadających 22 I, Sejm ogłosił rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jednego z najwybitniejszych  przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów, pokolenia, które swoje życie poświęciło Ojczyźnie. Od wczesnej młodości wyróżniał się niezwykłym talentem literackim i plastycznym. Był uczniem słynnego Liceum im. Stefana Batorego.

    • Wyjazd do BTD
     • Wyjazd do BTD

     • We wtorek, 23 XI, grupa licząca 44 naszych licealistów [z klas I a, II b (grupa humanistyczna) oraz III c] z przyjemnością obejrzała na deskach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego ciekawy spektakl autorstwa Ireneusza Iredyńskiego zatytułowany „Bajka”, którego premiera miała miejsce 19 XI br. Obsadę stanowili Marcin Borchardt i Wojciech Kowalski, muzykę skomponował Juliusz Kapka, a tekst piosenki napisał Władysław Zaporowski.

    • WYDARZENIA W ZAPRZYJAŻNIONEJ BIBLIOTECE
     • WYDARZENIA W ZAPRZYJAŻNIONEJ BIBLIOTECE

     • **Pierwszy zakup nowości książkowych z dotacji Biblioteki Narodowej. 

      BBP dokonała pierwszego zakupu  nowości książkowych dla swoich czytelników - osób dorosłych i dzieci. Zakup został sfinansowany  ze środków otrzymanych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu m.in. Biblioteki Narodowej, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

    • Zebranie z rodzicami
     • Zebranie z rodzicami

     • Planowane na dzień 17 listopada zebranie z rodzicami nie odbędzie się w formie stacjonarnej. Wychowawcy klas skontaktują się z rodzicami w wybranej przez siebie formie w celu poinformowania o bieżących ocenach, frekwencji i sprawach szkolnych.

       

    • NOWOŚCI W BIBLIOTECE - ZNAJDZIESZ NAS NA PÓŁCE...
     • NOWOŚCI W BIBLIOTECE - ZNAJDZIESZ NAS NA PÓŁCE...

     • Począwszy od początku września br. do chwili obecnej, tj. 16 XI , nasza szkolna biblioteka wzbogaciła się o  105 egzemplarzy. Złożyły się nań książki zakupione ze środków własnych szkoły oraz darowizny. Dzięki zakupowi uzupełnione zostały zestawy lektur przede wszystkim dla klasy trzeciej. Na półkach przybyło: „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego, „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza,  „Innego świata” Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, „Procesu” Franca Kafki,  „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall, „Granicy” Zofii Nałkowskiej, „Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta i „Pożegnania z Marią i innych opowiadań” Tadeusza Borowskiego. W formie darowizny otrzymaliśmy od Spółki „Books” po kilka egzemplarzy „Jądra ciemności” Josepha Conrada i „Glorii victis” Elizy Orzeszkowej.
    • KTO KOCHA – MAŁE MU OGROMNIEJE I LADA PROMYK ZOLBRZYMIA NADZIEJĘ.  Cyprian Kamil Norwid
     • KTO KOCHA – MAŁE MU OGROMNIEJE I LADA PROMYK ZOLBRZYMIA NADZIEJĘ. Cyprian Kamil Norwid

     • Wśród patronów 2021 roku ustanowionych przez Sejm RP znalazł się Cyprian Kamil Norwid. W podjętej przez Sejm uchwale można przeczytać: „Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida”.  Analogiczną uchwałę podjął również Senat RP.