• Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Zimowy pejzaż”
     • Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Zimowy pejzaż”

     • Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Zimowy pejzaż”, którego organizatorem był Samorząd Uczniowski.
      Konkurs został rozstrzygnięty 18 lutego 2019 r.
      Komisja powołana przez Pana Dyrektora szkoły Daniela Glinkę, dokonała oceny prac i wyłoniła zwycięzców:

      I miejsce - Władysław Zwiranowski (III a)
      II miejsce - Katarzyna Podgórzańska (I b)
      III miejsce - Justyna Pastuch (II b)

      Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a zwycięzcom GRATULUJEMY!!!

       

    • Wyjazd klasy II b do BTD w Koszalinie
     • Wyjazd klasy II b do BTD w Koszalinie

     • Środowe przedpołudnie (13 lutego) uczniowie z klasy II b wraz ze swoją wychowawczynią Panią Jolantą Musiał i bibliotekarką Panią Anną Traczyk spędzili nie w szkole, ale w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie, gdzie mieli przyjemność obejrzeć „Dzieła wszystkie Szekspira”, oczywiście, w nieco skróconej wersji, bo jak można w ciągu ok. 100 minut zaprezentować to wszystko, co Szekspir zdołał napisać: kroniki, komedie, poematy, sonety, tragedie, które zapewniły mu sławę, majątek, tytuł szlachecki oraz miejsce w panteonie twórców czytanych i wystawianych do dziś. Na adaptację jego dzieł podaną w lekkiej przezabawnej formie, która nie została pozbawiona refleksji na temat życia, miłości, zdrady i przyjaźni, złożyły się obok genialnych tekstów, muzyka, taniec, ciekawa scenografia i duże umiejętności koszalińskich aktorów: Katarzyny Ulickiej – Pydy, Piotra Krótkiego i Jacka Zdrojewskiego. Spektakl rozpoczął się od „Romea i Julii”, a zakończył „Hamletem”.
      Warto było skorzystać z zaproszenia BTD

          

    • Warsztaty w ramach programu KinoSzkoła
     • Warsztaty w ramach programu KinoSzkoła

     • W ramach Programu KinoSzkoła nasi uczniowie uczestniczyli w czwartek 14 lutego w CKiSE w warsztatach, których tematem było bezpieczeństwo w sieci.
      Częścią warsztatów była projekcja filmu pt. "Snowden".

    • SPOSÓB NA ZŁOŚĆ - WARSZTATY DLA RODZICÓW
     • SPOSÓB NA ZŁOŚĆ - WARSZTATY DLA RODZICÓW

     •                                         Rodzicu!

       

      Jeśli interesuje Cię:

      jaką rolę spełnia złość,

       jakie potrzeby kryją się pod złością,

       jakie myśli towarzyszą złości,

       jak nie zarażać się złością,

      jak wspierać dziecko i siebie w sytuacjach napięcia emocjonalnego,

      to

      zajęcia są dla Ciebie!

       

      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      w Białogardzie

      serdecznie zaprasza na warsztat:

       

      „SPOSÓB NA ZŁOŚĆ

       

      28 lutego 2019 r. (czwartek)

      godz. 17:00

       

       gabinet nr 3 (parter)

       

      Prowadzące: Ewa Cieszko-Kowalska – psycholog

                          Anna Politowska-Kowal – pedagog

    • Studniówka - 26.01.2019 r.
     • Studniówka - 26.01.2019 r.

     • W dniu 26 stycznia 2019 r. odbyła się studniówka uczniów klas trzecich. Bal został przygotowany przez rodziców maturzystów we współpracy z wychowawcami.

    • Kalendarium wydarzeń w naszej szkole w styczniu 2019 r.
     • Kalendarium wydarzeń w naszej szkole w styczniu 2019 r.

     • 3 stycznia – próbny egzamin maturalny z języka polskiego

      4 stycznia – próbny egzamin maturalny z matematyki

      7 stycznia – próbny egzamin maturalny z języka obcego

      8 stycznia – próbny egzamin maturalny z dodatkowego przedmiotu

      9 stycznia – Bałtycki Konkurs Języka Angielskiego

      10 stycznia – Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – etap szkolny

      11 stycznia – zajęcia w klasie III b nt. motywacji do nauki

      17 stycznia – czwarty apel porządkowo-informacyjny

      18 stycznia – spotkanie klas drugich z policjantką, zajęcia nt. narkotyków

      23 stycznia – wyjazd klasy I b do BTD w Koszalinie

                           zebranie z rodzicami – spotkanie z terapeutą uzależnień 
                          B. Mieszkowiczem – Adamowiczem

      26 stycznia – studniówka

    • Spotkanie Pana Dyrektora Daniela Glinki z uczniami
     • Spotkanie Pana Dyrektora Daniela Glinki z uczniami

     • Dzisiaj (17 stycznia 2019 r.) odbyło się kolejne spotkanie Pana Dyrektora Daniela Glinki z uczniami naszej szkoły.
      Pan Dyrektor podsumował wyniki I semestru. Pogratulował klasie IIa najwyższej średniej ocen oraz klasie I b najlepszej średniej frekwencji.
      Następnie omówiono bieżące sprawy szkoły, w tym bezpieczeństwo w czasie zbliżających się ferii zimowych.
      Pani Anna Traczyk razem z Panem Dyrektorem wręczyli nagrody laureatom konkursów bibliotecznych, a Pani pedagog Sabina Derewońko przedstawiła propozycje Samorządu Uczniowskiego na najbliższy czas.
      Na koniec Pan Dyrektor zachęcił uczniów do dalszego angażowania się w życie szkoły.

          

    • KONKURS FOTOGRAFICZNY "ZIMOWY PEJZAŻ"
     • KONKURS FOTOGRAFICZNY "ZIMOWY PEJZAŻ"

     • Samorząd Uczniowski zaprasza uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie fotograficznym
      pt. "Zimowy pejzaż".

      Regulamin konkursu

      Założenia ogólne:

      1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski działający w Liceum Ogólnokształcącym
      im. Bogusława X w Białogardzie.

      2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły.
      3. Komisję, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu, powołuje Dyrektor szkoły.
      4. Organizatorzy konkursu przewidują nagrody dla zwycięzców.
      5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.02.2019r.
      6. Nagrody i upominki zostaną wręczone 19.02.2019r.

      Cele konkursu: 
      1. Zachęcanie młodzieży do czynnego obcowania z naturą poprzez fotografię.
      2. Uwrażliwienie na piękno natury , rozwijanie wyobraźni i spostrzegawczości.
      3. Rozwijanie umiejętności obserwacji świata wokół nas.
      4. Zaszczepianie i rozwijanie pasji fotograficznej.
      5. Pobudzenie aktywności twórczej uczestników.

      Kryteria oceniania prac:
      1. Ogólne wrażenie artystyczne.
      2. Interpretacja tematu.
      3. Pomysłowość.
      4. Jakość zdjęć.

      Zasady uczestnictwa w konkursie:

      1. Uczestnik konkursu może zaprezentować tylko jedną fotografię.
      2. Fotografia musi być stworzona przez ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X
      w Białogardzie.

      3. Fotografia powinna przedstawiać dowolny krajobraz zimowy np.: góry, łąki, lasy, stawy, rzeki.
      4. Fotografia musi być zapisana w formacie JPG, a wymiary najmniejszego boku muszą wynosić min 1600 pixeli.
      5. Fotografia nie może być modyfikowana w programach graficznych.
      6. Fotografię należy przesłać  do dnia 14.02.2019r. do godziny 0:00  na adres
      samorzad@lobialogard.pl lub dostarczyć w formie elektronicznej do pedagoga szkolnego do dnia 14.02.2019r. do godz. 13.00.

      7. Uczestnik konkursu wysyłając fotografię pod wskazany adres e-mail powinien w polu tekstu e-maila wpisać w kolejności:

      1. imię, nazwisko uczestnika i klasę;
      2. swój dowolny Nick (pseudonim), który będzie opisywał zdjęcie uczestnika;
      3. tytuł zdjęcia uczestnika.

      Wszystkie fotografie zostaną zaprezentowane na stronie Liceum dnia 18.02.2019r.

    • Akcja "Wielka zbiórka dla schroniska"
     • Akcja "Wielka zbiórka dla schroniska"

     • W dniu 3 stycznia organizatorki akcji „Wielka zbiórka dla schroniska” Sandra Szadziewska i Martyna Jonko dostarczyły zwierzakom zebrane rzeczy.
      Akcja udana. Uczniowie chętnie zaangażowali się i trochę tego zebraliśmy
      W imieniu zwierzaków dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję.
      Gratulujemy Sandrze i Martynie – dobra robota !!!

       

    • Próbne egzaminy maturalne
     • Próbne egzaminy maturalne

     • Nasi maturzyści od 3 do 8 stycznia zmagają się z próbnymi egzaminami maturalnymi. Zdają kolejno: język polski, matematykę,  język obcy i wybrany przedmiot dodatkowy.
      Trzymamy kciuki !!!

    • Kalendarium wydarzeń w grudniu w naszej szkole
     • Kalendarium wydarzeń w grudniu w naszej szkole

     •  

      4 grudnia – spotkanie klas trzecich z przedstawicielami Uniwersytetu  

                         Szczecińskiego

                         zajęcia klasy I a w czytelni księgozbioru Aleksandra Kwaśniewskiego

    • Zajęcia klas pierwszych w Czytelni Księgozbioru Aleksandra Kwaśniewskiego
     • Zajęcia klas pierwszych w Czytelni Księgozbioru Aleksandra Kwaśniewskiego

     • W ostatnich dniach listopada i w pierwszych grudnia w Czytelni Księgozbioru Aleksandra Kwaśniewskiego gościły dwie klasy: I a i I b, które podobnie jak drugo- i trzecioklasiści uczestniczyły w prelekcjiMarcina Pierzchlińskiego na temat bibliotek w filmach począwszy od "Śniadania u Tiffany'ego" z roku 1961, a skończywszy na
      produkcjach prawie najnowszych. Opiekę nad uczniami sprawował szkolny
      bibliotekarz, będący jednocześnie pomysłodawcą udziału w tej ciekawej
      czytelniczej imprezie.

       
    • V Miejski Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS rozstrzygnięty
     • V Miejski Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS rozstrzygnięty

     • 7 grudnia w auli naszej szkoły zostały wręczone nagrody i dyplomy laureatom V MIEJSKIEGO KONKURSU WIEDZY O HIV/AIDS pt. „Żyję bez ryzyka”, którego organizatorem było nasze Liceum i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białogardzie.

      Laureaci konkursu:
      Szkoły ponadgimnazjalne
      I miejsce - Bartosz Błażejczyk – ZSP
      II miejsce - Julia Jerenkiewicz – LO
      III miejsce - Zuzanna Amarowicz – LO

      Oddziały gimnazjalne
      I miejsce - Aleksandra Roman – SP4
      II miejsce - Rozalia Materko – SP4
      III miejsce - Weronika Chyła – SP1
      III miejsce - Olga Sowa – SP1

      Szkoły podstawowe
      I miejsce - Klaudia Możdżonek – SP5
      II miejsce - Natalia Wielocha – SP5
      III miejsce - Kornelia Milto – SP5

      GRATULUJEMY !!!

          

    • Szlachetna paczka w naszej szkole
     • Szlachetna paczka w naszej szkole

     • W dniu 6 grudnia klasa 1a przy wsparciu wychowawczyni Elwiry Medzińskiej i ks.Tomasza Kędzierskiego przyłączyła się do akcji „Szlachetna Paczka", która już kolejny raz organizowana jest w naszym mieście.
      Młodzież, o niezwykłej wrażliwości serca, postanowiła zrezygnować z obdarowywania siebie nawzajem prezentami mikołajkowymi i przeznaczyć pieniądze na zakup artykułów spożywczych oraz środków czystości dla wybranej osoby potrzebującej takiego wsparcia.
      Dodatkowo słowa podziękowania należą się panu Janowi (pragnie pozostać anonimowy), który pomógł nam wesprzeć i uszczęśliwić człowieka w potrzebie i ufundował drewno opałowe dla samotnego seniora.
      „Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” (Papież Franciszek).
      Klaso 1a! Kochani! Jesteście wspaniali