• BLISKIE SPOTKANIA Z TWÓRCZOŚCIĄ SZEKSPIRA
     • BLISKIE SPOTKANIA Z TWÓRCZOŚCIĄ SZEKSPIRA

     •  Czwartkowa pogoda (5 III) sprzyjała uczniom klas I a i I b, którzy tego dnia pod opieką  p. Joanny Grędeckiej i p. Artura Knapa, swoich wychowawców oraz p. Anny Traczyk, szkolnego bibliotekarza, wybrali się do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie, aby obejrzeć świetnie zrealizowany spektakl  zatytułowany „Dzieła wszystkie Szekspira … w nieco skróconej wersji” w reżyserii Piotra Krótkiego, uznanego i wielokrotnie nagradzanego koszalińskiego aktora.                             
    • ODKRYWANIE HISTORII NASZEJ „MAŁEJ OJCZYZNY”
     • ODKRYWANIE HISTORII NASZEJ „MAŁEJ OJCZYZNY”

     •          W poniedziałek, 2 III , gościnne progi białogardzkiej  Izby Tradycji Regionalnej podlegającej Miejskiej Bibliotece Publicznej odwiedzili uczniowie kl. I b, nad którymi opiekę sprawował szkolny bibliotekarz. Na miejscu licealistów oczekiwały p. Patrycja Bazylińska i p. Aneta Ślepaczuk, które w sposób  pełny i ciekawy zaprezentowały stałe wystawy placówki: „Historię Ziemi Białogardzkiej”  skupiającej historyczne pamiątki oraz  przedmioty codziennego użytku związane z Białogardem i okolicami; „Wojciech Sawilski – artysta, pierwszy kustosz muzeum powojennego Białogardu” przybliżającej  życie i dorobek pierwszego powojennego białogardzkiego muzealnika, który nie tylko zaopiekował się muzeum, ale i doprowadził je do stanu świetności czyniąc z podrzędnego muzeum placówkę, w której odbywały się liczne tematycznie różnorodne wystawy, w tym sprowadzane z największych polskich muzeów,  dzięki czemu wzmianka o białogardzkim muzeum została zamieszczona w wydanym w  1950 r. „Przewodniku po muzeach polskich”; „Wystawę orderów i odznaczeń Aleksandra Kwaśniewskiego, prezydenta RP w latach 1995 – 2005”  prezentującą szereg orderów i odznaczeń otrzymanych przez Aleksandra Kwaśniewskiego, rodowitego białogardzianina,  podczas jego prezydentury,  a które przekazał do nowo utworzonej izby jako wyraz szacunku dla białogardzian oraz okazanie przynależności i związków z miastem, które w czasie pełnienia najwyższej funkcji w państwie często odwiedzał.

      Interesująco poprowadzone spotkanie w ITR na pewno  wzmogło zainteresowanie młodzieży historią Białogardu i jego okolic oraz ich mieszkańców, a także rozbudziło apetyt na więcej. [A. T.]

    • Kalendarium wydarzeń w naszej szkole w styczniu i w lutym 2020r.
     • Kalendarium wydarzeń w naszej szkole w styczniu i w lutym 2020r.

     • 7-10 stycznia – matura próbna

       

      15 stycznia – zajęcia klasy I c w Sądzie Rejonowym w Białogardzie
       

      17 styczniawarsztaty dla klas I b i I c nt. komunikacji prowadzone przez pracowników PPP

       

      22 stycznia – wyjście klasy I c na wystawę do CKiSE

       

      25 stycznia– bal studniówkowy

       

      28 stycznia – wyjazd klas I c i I f do BTD w Koszalinie

       

      30 stycznia – wyjście klasy I d na wystawę do CKiSE

       

      31 stycznia – zajęcia dla klas III-ich prowadzone przez przedstawicieli Banku Spółdzielczego

       

      31 stycznia – wycieczka uczniów z klas I a, I c, I d, II b do Instytutu PAN w Sopocie i udział
      w warsztatach pt. „Ocean zmian”

       

      03 lutego – zajęcia klasy I d w Sądzie Rejonowym w Białogardzie

       

      25 lutego – warsztaty z WOPR dla klas I a, I b, I c

       

      27 lutego – warsztaty nt. zagrożenia hazardem dla klas I b, I c

       

      28 lutego – VIII Targi Edukacji i Pracy
       

    • Wyjazd klas I c i I f do BTD w Koszalinie
     • Wyjazd klas I c i I f do BTD w Koszalinie

     • We wtorek, 28 I, ponad trzydziestoosobowa grupa uczniów klas pierwszych (I c, I f) miała przyjemność obejrzeć w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym zabawną sztukę zatytułowaną „Dzieła wszystkie Szekspira … w nieco skróconej wersji” w reżyserii Piotra Krótkiego, który znalazł się także w jej obsadzie obok Katarzyny Ulickiej – Pydy i Jacka Zdrojewskiego, uznanych koszalińskich aktorów.     
    • Wyjście klasy I c na wystawę "Kreacja i spekulacja"
     • Wyjście klasy I c na wystawę "Kreacja i spekulacja"

     • Od kilku dni w CKiSE można obejrzeć ciekawą wystawę prac studentów studiów licencjackich i magisterskich Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej powstałych w Pracowni Artystycznej Katedry Sztuk Plastycznych, a zatytułowaną „Kreacja i spekulacja”.
    • Kalendarium wydarzeń w naszej szkole w grudniu
     • Kalendarium wydarzeń w naszej szkole w grudniu

     • 2-13 grudnia - akcja charytatywna - zbiórka karmy na schronisko dla zwierząt

      3 grudnia - czytanie bajek w Przedszkolu nr 3

      4 grudnia - wycieczka edukacyjna do Berlina

      5 grudnia - warsztaty nt feminizmu dla klas I d, e, f prowadzone przez uczennice z klasy III c

                       - Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Krąg"

                       - rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Wiedzy i HIV/AIDS

      6 grudnia - "Słodkie Mikołajki"

                       - zajęcia z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 4 prowdzone przez

                         uczniów z klasy III a

      9 grudnia - warsztaty z sądownictwa dla klasy II a

      10 grudnia - warsztaty nt feminizmu dla klas I a, b, c prowadzone przez uczennice z klasy III c

      11 grudnia - czytanie bajek w Przedszkolu nr 1

      12 grudnia - czytanie bajek w Przedszkolu nr 3

      13 grudnia - spotkanie z lokalnymi poetami dla klas II a, II b, III c

      18 grudnia - warsztaty dla klas III b, III c "Jak budować dobre relacje w Internecie?"

                         - wyjazd klas I d, II a do BTD w Koszalinie

                         - wyjazd klasy III a do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

      19 grudnia - warsztaty dla klasy I e nt samookaleczeń

      20 grudnia - szkolna wigilia

       

       

       

       

    • Wyjazd klas I d i II a do BTD w Koszalinie
     • Wyjazd klas I d i II a do BTD w Koszalinie

     • Ostatni przedświąteczny tydzień obfituje w naszej szkole w różnego rodzaju kulturalne przedsięwzięcia, do których należy zaliczyć wyjazd klas I d i II a do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie na spektakl zatytułowany „Like Fake. Historia, której nie było”. Sztuka Tomasza Ogonowskiego jest przewrotną osadzoną w „sieciowej” współczesności opowieść o ponadczasowej wartości ludzkich uczuć rozgrywającą się w świecie nastolatków, w którym królują wszechobecny internetowy cynizm i zdziczenie obyczajów. Kluczem do zrozumienia sztuki jest zdanie wypowiadziane przez jednego z bohaterów: „Nic nie jest takie, jakim się wydaje”.

    • Spotkanie z lokalnymi artystami
     • Spotkanie z lokalnymi artystami

     • W piątkowe przedpołudnie, 13 XII, uczniowie klasy II b oraz grupy z II a i III c mieli wielką przyjemność spotkać się z trójką lokalnych poetów: pp. Jadwigą Kulik, Katarzyną Anną Śliwiak i Marianem Kwidzińskim, którzy są dobrze znani mieszkańcom Białogardu i okolic ze względu na fakt prezentowania swojej twórczości w ramach Białogardzkiego Klubu Miłośników Poezji „Cztery Pory Roku”. Goście zostali zaproszeni przez szkolnego bibliotekarza za życzliwym pośrednictwem p. Joanny     Kowalewskiej.                                                                                                                                                                 
    • Spotkanie członków Stowarzyszenia Absolwent
     • Spotkanie członków Stowarzyszenia Absolwent

     • W czwartek 19 grudnia odbędzie się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Absolwent w Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie w sali konferencyjnej (hala sportowo-widowiskowa). Pierwszy termin godz. 10.00; drugi termin godz.10.15.

    • Kalendarium wydarzeń w naszej szkole w listopadzie
     • Kalendarium wydarzeń w naszej szkole w listopadzie

     • 04 listopada – Konkurs biblioteczny w klasie II a

      05 listopada – zajęcia klasy I f w Czytelni Księgozbioru A. Kwaśniewskiego

      07 listopada – warsztaty w klasie I f nt. skutecznej nauki

      08 listopada – apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

       

      11 listopada – udział szkolnej delegacji w miejskich uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości

      13 listopada – Konkurs biblioteczny w klasie III a

      14 listopada – warsztaty w klasie I e nt. skutecznej nauki

      15 listopada – zajęcia klasy I a i I c w Czytelni Księgozbioru A. Kwaśniewskiego

      18-29 listopada – konkursy przedmiotowe Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty organizowane dla uczniów szkół podstawowych

      19 listopada – wyjście uczniów do CKiSE na film „Mam dość” w ramach programu KinoSzkoła

      21 listopada – marsz ekologiczny uczniów naszej szkoły i uczniów ZSP w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej

      21 listopada – zajęcia klasy III a w Czytelni Księgozbioru A. Kwaśniewskiego

      22 listopada – apel informacyjno-porządkowy

      22 listopada – zajęcia klasy II a w Czytelni Księgozbioru A. Kwaśniewskiego

      25 listopada – zajęcia w klasie III c – ARS – jak dbać o miłość?

      26 listopada – szkolny etap VI Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS

      27 listopada – Powiatowa Sesja nt. Kompetencji Kluczowych

      29 listopada – VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS

    • Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Bibliotecznego
     • Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Bibliotecznego

     • Na apelu, który miał miejsce 22 XI oprócz spraw bieżących przekazanych uczniom przez p. Daniela Glinkę, dyrektora LO,  przez p. Annę Traczyk, szkolnego bibliotekarza, zostały wręczone dyplomy i drobne nagrody rzeczowe w postaci m.in. książek (począwszy od obyczajowych poprzez fantastykę do historycznych) laureatom – zdobywcom I miejsc w jesiennych konkursach bibliotecznych na poziomie klas pierwszych, drugich i trzecich.                                                                                             
      Indywidualnie nagrodzeni zostali : ex  aequo  Marcel Małecki i Konrad Michalik (I a)  oraz Adrian Żak  i Michał Żak (I e) ; Weronika Kamińska i Patryk Kościelniak (II b); Sandra Markowska i Julia Włodarz  (III a ). Natomiast grupowo wyróżniono  klasy:  I d, II b, III a, którym jako nagrody dostały się łakocie. 

      Za przygotowanie dyplomów p. Katarzynie Bąk oraz sponsorom za nagrody pozyskane przez p. Annę Traczyk dziękuje szkolny bibliotekarz. [A. T.]     

    • Prelekcja dla uczniów klas drugich nt. Olgi Tokarczuk
     • Prelekcja dla uczniów klas drugich nt. Olgi Tokarczuk

     • W piątkowe przedpołudnie, 22 XI, uczniowie z klas II a (grupa z rozszerzonym językiem polskim) i II b, pozostając  pod opieką p. Anny Traczyk, szkolnego bibliotekarza oraz p. Artura Knapa, nauczyciela historii, udali się do Czytelni Księgozbioru Aleksandra Kwaśniewskiego, gdzie oczekiwał ich pracownik placówki p. Marcin Pierzchliński z ciekawą prelekcją poświęconą sylwetce Olgi Tokarczuk, zdobywczyni Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (przyznana w 2019 za rok 2018). Ciekawemu ujęciu tematu towarzyszyły celowo dobrane obrazy oraz kilkuminutowy film, której bohaterką była, oczywiście, powieściopisarka.                                                                                                                              Pobytowi w Czytelni towarzyszyła  - jak zawsze - miła i ciepła atmosfera, za co dziękujemy p. M. Pierzchlińskiemu i mamy nadzieję na kolejne ciekawe spotkania. [A. T.]

    • KONKURS BIBLIOTECZNY DLA KLAS TRZECICH: „ZAMEK W ZAMKU” ROZSTRZYGNIĘTY
     • KONKURS BIBLIOTECZNY DLA KLAS TRZECICH: „ZAMEK W ZAMKU” ROZSTRZYGNIĘTY

     • Szkolny bibliotekarz zaproponował uczniom klas trzecich konkurs biblioteczny pod hasłem „Zamek  w zamku ” w wersji A oraz B. Przystąpiły do niego  43 osoby, które za wyjątkiem jednego zespołu z III b , pracowali   w parach. W ciągu ok. 45 minut należało wykonać 10 różnego typu zadań, np. :  rozpoznać po twarzach  i przedmiotach trzymanych w rękach/znajdujących się obok,  jacy polscy pisarze/poeci znajdują się  na dziesięciu portretach autorstwa Zbigniewa Lengrena (np. Jan Kochanowski /lipa, Bolesław Prus/lalka, Henryk Sienkiewicz/płonąca pochodnia, miecz) ; uzupełnić związki frazeologiczne (np. … spode łba, panna …, silny jak …); podać dwa zupełnie różne znaczenia  wyrazów i form gramatycznych (np. pensja, przypadek, muł).

       

    • KSIĄŻKA W SZTUKACH WIZUALNYCH
     • KSIĄŻKA W SZTUKACH WIZUALNYCH

     • We wtorek, 4 XI, uczniowie klasy I f pod opieką p. Anny Traczyk, szkolnego bibliotekarza oraz p. Artura Knapa, nauczyciela historii, udali się do Czytelni Księgozbioru Aleksandra Kwaśniewskiego, gdzie mieli możliwość wysłuchania arcyciekawego wykładu popartego celowo dobranymi obrazami zatytułowanego „Książka w sztukach wizualnych”.
    • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU BIBLIOTECZNEGO DLA KLAS DRUGICH: „DUDEKÓWNA SZŁA Z PANEM PIÓRO”
     • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU BIBLIOTECZNEGO DLA KLAS DRUGICH: „DUDEKÓWNA SZŁA Z PANEM PIÓRO”

     • Szkolny bibliotekarz zaproponował uczniom klas drugich jesienny konkurs biblioteczny zatytułowany „Dudekówna szła   z panem Pióro ”. Przystąpiły do niego 44 osoby, które za wyjątkiem jednej uczennicy, pracowały   w parach. W ciągu ok. 45 minut należało wykonać 8 różnego typu zadań, np.:  uchwycić różnicę między parami wyrazów i wyobrazić sobie sytuację, w której mogą być one błędnie użyte(np. polisa - pelisa; ułamek - ułomek); wskazać środowisko, dla którego charakterystyczne są podane wyrazy i zwroty (np. lufa, belfer, odwalić, waksy; zasobnik, przestój, kooperacja, suwnica); podać właściwą wskazaną formę rzeczowników i wyrażeń (np. N l. mn. rzeczownika „liść”; D l. poj. rzeczownika „tapczan”); odnaleźć błędy w zdaniach i tak je przekształcić, by były poprawne(np. Jeżeli dziecko coś przeskrobie, trzeba go koniecznie ukarać.); podać nazwę polskiego miasta, w którym znajdują się np. Krzywa Wieża czy romańskie rzeźbione drzwi brązowe. Była też zagadka zilustrowana dziesięcioma laurkami, z których jedna była przeznaczona dla Adama Mickiewicza – należało ją wskazać i napisać, dlaczego właśnie ta.                         
 • Aktualności

  • Kontakt

   • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
   • stacjonarny: 94 312-23-31 komórkowy: 519 849 355
   • ul. Grunwaldzka 46 78-200 Białogard Poland
   • Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
   • ePUAP /LO_Bialogard/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych