• NOWOŚCI W BIBLIOTECE - ZNAJDZIESZ NAS NA PÓŁCE...
    • NOWOŚCI W BIBLIOTECE - ZNAJDZIESZ NAS NA PÓŁCE...

    • 16.11.2021 12:24
    • Począwszy od początku września br. do chwili obecnej, tj. 16 XI , nasza szkolna biblioteka wzbogaciła się o  105 egzemplarzy. Złożyły się nań książki zakupione ze środków własnych szkoły oraz darowizny. Dzięki zakupowi uzupełnione zostały zestawy lektur przede wszystkim dla klasy trzeciej. Na półkach przybyło: „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego, „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza,  „Innego świata” Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, „Procesu” Franca Kafki,  „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall, „Granicy” Zofii Nałkowskiej, „Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta i „Pożegnania z Marią i innych opowiadań” Tadeusza Borowskiego. W formie darowizny otrzymaliśmy od Spółki „Books” po kilka egzemplarzy „Jądra ciemności” Josepha Conrada i „Glorii victis” Elizy Orzeszkowej.
    • więcej
    • KTO KOCHA – MAŁE MU OGROMNIEJE I LADA PROMYK ZOLBRZYMIA NADZIEJĘ.  Cyprian Kamil Norwid
    • KTO KOCHA – MAŁE MU OGROMNIEJE I LADA PROMYK ZOLBRZYMIA NADZIEJĘ. Cyprian Kamil Norwid

    • 19.11.2021 08:21
    • Wśród patronów 2021 roku ustanowionych przez Sejm RP znalazł się Cyprian Kamil Norwid. W podjętej przez Sejm uchwale można przeczytać: „Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida”.  Analogiczną uchwałę podjął również Senat RP.
        

    • więcej
    • BUDZENIE ZACIEKAWIENIA POMORZEM ŚRODKOWYM: Z WIZYTĄ W IZBIE TRADYCJI REGIONALNEJ
    • BUDZENIE ZACIEKAWIENIA POMORZEM ŚRODKOWYM: Z WIZYTĄ W IZBIE TRADYCJI REGIONALNEJ

    • 27.10.2021 08:11
    •          Począwszy od 15 X uczniowie klas pierwszych i drugich mają możliwość obejrzenia w Izbie Tradycji Regionalnej dwóch stałych wystaw, a mianowicie ekspozycję poświęconą historii miasta Białogard i regionu oraz kolekcję odznaczeń Aleksandra Kwaśniewskiego, prezydenta RP od 23 XII 1995 r. do 23 XII 2005 r.                                                                                                                                                                
    • więcej
    • PIERWSZOKLASIŚCI W IZBIE TRADYCJI REGIONALNEJ
    • PIERWSZOKLASIŚCI W IZBIE TRADYCJI REGIONALNEJ

    • 15.10.2021 09:34
    • Uczniowie wszystkich klas pierwszych w dniach od 7 do 13 X br. mieli możliwość zapoznania się z książkami z prezydenckiej biblioteki Aleksandra Kwaśniewskiego zgromadzonymi w Izbie Tradycji Regionalnej. Trudno w ciągu około czterdziestu minut zaprezentować chociażby te najbardziej unikatowe, najpiękniej wydane czy z dedykacjami znanych osób przede wszystkim ze świata polityki. A jednak zabieg ten udał się p. Patrycji Bazylińskiej i p. Marcinowi Baranowi, pracownikom placówki, którzy w sposób interesujący zaprezentowali księgozbiór zwracając uwagę na egzemplarze szczególnie ważne i cenne oraz umożliwili fizyczny kontakt z większością woluminów. Mimo szczupłości czasu przeznaczonego na pobyt w Izbie, młodzież nie tylko zetknęła się ze zbiorem książek oraz została poinformowana na temat kulturalnych przedsięwzięć czytelniczych organizowanych przez Białogardzką Bibliotekę Publiczną im. Karola Estreichera, ale i obejrzała wystawę prac polskiego artysty malarza Wojciecha Sawilskiego* udostępnioną w podziemiach Izby.

    • więcej
    • DESZCZ NAGRÓD W JESIENNEJ EDYCJI KONKURSÓW BIBLIOTECZNYCH
    • DESZCZ NAGRÓD W JESIENNEJ EDYCJI KONKURSÓW BIBLIOTECZNYCH

    • 05.10.2021 12:18
    • We wrześniu  szkolny bibliotekarz zaproponował uczniom klas pierwszych, drugich i trzecich konkursy biblioteczne, które w kolejności były zatytułowane tak: HUMANISTYCZNY „GROCH  Z  KAPUSTĄ”; DUDEKÓWNA  SZŁA  Z  PANEM  PIÓRO;  ZAMEK  W  ZAMKU. Z zaproszenia skorzystało łącznie 211 osób, które na miarę swoich możliwości starały się wykonać jak najlepiej konkursowe zadania.                   
    • więcej