• ROZSTRZYGNIĘCIE JESIENNEGO KONKURSU BIBLIOTECZNEGO DLA KLAS DRUGICH: „DUDEKÓWNA SZŁA Z PANEM PIÓRO”
     • ROZSTRZYGNIĘCIE JESIENNEGO KONKURSU BIBLIOTECZNEGO DLA KLAS DRUGICH: „DUDEKÓWNA SZŁA Z PANEM PIÓRO”

     • Szkolny bibliotekarz zaproponował uczniom klas drugich jesienny konkurs biblioteczny zatytułowany „Dudekówna szła   z panem Pióro ”. Wzięły w nim udział 44 osoby, które  pracowały   w parach. W ciągu ok. 45 minut należało wykonać 7 różnego typu zadań, np. :  uchwycić różnicę między parami wyrazów i wyobrazić sobie sytuację, w której mogą być one użyte(np. rzewnie - żywnie; status - statut); wskazać środowisko, dla którego charakterystyczne jest używanie przywołanych wyrazów i zwrotów (np. chata, fura, starzy, kolo; docisnąć do dechy, lewy kurs, kicha nawala, wyciągnąć setkę), podać właściwą wskazaną formę rzeczowników i wyrażeń (np. N l. mn. wyrażenia „dobre dziecko”; D l. poj. rzeczownika „siemię”); odnaleźć błędy w zdaniach i tak je przekształcić, by były poprawne(np. Przyjeżdżając w piątek, padał deszcz; Czy można dosypać cukier do cukiernicy?); podać nazwę polskiego miasta, w którym znajdują się np. Dwór Artusa  czy Mysia Wieża. Była też zagadka zilustrowana dziesięcioma laurkami, wśród których jedna była przeznaczona dla Adama Mickiewicza – należało ją wskazać i napisać, dlaczego właśnie ta.                         
    • JESIENNY KONKURS BIBLIOTECZNY DLA KLAS TRZECICH „ZAMEK W ZAMKU” ROZSTRZYGNIĘTY
     • JESIENNY KONKURS BIBLIOTECZNY DLA KLAS TRZECICH „ZAMEK W ZAMKU” ROZSTRZYGNIĘTY

     • Szkolny bibliotekarz zaproponował uczniom klas trzecich konkurs biblioteczny pod hasłem  „Zamek w zamku ”. Przystąpiły do niego  93 osoby, które za wyjątkiem pięciu zespołów , pracowały  w parach. W ciągu ok. 45 minut należało wykonać 10 różnego typu zadań, np. : rozpoznać po twarzach  i przedmiotach trzymanych w rękach/znajdujących się obok,  jacy polscy pisarze/poeci znajdują się  na dziesięciu portretach autorstwa Zbigniewa Lengrena (np. Jan Kochanowski /lipa, Bolesław Prus/lalka, Henryk Sienkiewicz/płonąca pochodnia, miecz) ; uzupełnić związki frazeologiczne (np. podobni do siebie jak …, przeczytać od…, smalić…); podać dwa zupełnie różne znaczenia  wyrazów i form gramatycznych (np. zasada, koło, bal).

    •      „MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ”. NA MARGINESIE 10. NARODOWEGO  CZYTANIA.
     • „MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ”. NA MARGINESIE 10. NARODOWEGO CZYTANIA.

     • W 2012 roku Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zainicjował ogólnopolską czytelniczą akcję, która zapoczątkowała wspólne czytanie największych dzieł polskiej literatury. Tegoroczne, już dziesiąte, miało miejsce 4 IX.  Pod honorowym patronatem pary prezydenckiej, jak Polska długa i szeroka, a i poza jej granicami,  czytany był młodopolski dramat „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

    • Zebranie z rodzicami
     • Zebranie z rodzicami

     •  W dniu 8 września odbędzie się zebranie z rodzicami według harmonogramu:

      - godz. 16.30 spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrektorem szkoły w auli

      - godz. 17.00 spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich z wychowawcami w klasach.

      Zapraszamy

    • 14 czerwca. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady
     • 14 czerwca. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

     • 8 VI 2006 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.  Ustanowiony przez Sejm dzień  jest hołdem pamięci wszystkich ofiar zbrodni hitlerowskich.

      Jest on obchodzony w Polsce co roku 14 VI w rocznicę przybycia pierwszego masowego transportu więźniów z okupowanej przez Niemców Polski  do wybudowanego decyzją władz niemieckich z 27 IV 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia KL Auschwitz, co miało miejsce 14 VI 1940 roku. Transport ten liczył 728 mężczyzn przywiezionych z więzienia w Tarnowie, wśród których znaleźli się m.in. żołnierze kampanii wrześniowej, którzy usiłowali przedrzeć się na Węgry, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci, robotnicy i inteligenci, a także kilku polskich Żydów. Pociąg składał się z wagonów osobowych drugiej klasy. Po przybyciu do Auschwitz więźniowie otrzymali numery od 31 do 758 i zostali umieszczeni w budynkach dawnego Polskiego Monopolu Tytoniowego, opodal terenu dzisiejszego Muzeum Auschwitz. Obóz nie był jeszcze gotowy na ich przyjęcie. Spośród wtedy przywiezionych wojnę przeżyło 298 osób.

    • WAKACJE Z … KRYSTYNĄ NEPOMUCKĄ
     • WAKACJE Z … KRYSTYNĄ NEPOMUCKĄ

     • Parafrazując  tytuł jednej z książek Krystyny Nepomuckiej,  uznanej polskiej pisarki, autorki wielu artykułów i ponad  30 powieści, „Wakacje z Penelopą”,  szkolny bibliotekarz proponuje wakacje z …Krystyną Nepomucką.       
    • FINAŁ KONKURSU BIBLIOTECZNEGO W RAMACH TYGODNIA BIBLIOTEK 2021
     • FINAŁ KONKURSU BIBLIOTECZNEGO W RAMACH TYGODNIA BIBLIOTEK 2021

     • Tegoroczny termin konkursu bibliotecznego zorganizowanego przez szkolnego bibliotekarza w ramach XVIII edycji ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek przebiegającego pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece” uległ przyspieszeniu, a i wydłużeniu z tygodnia do …aż pięciu, co w założeniu miało pozwolić wziąć udział w konkursie także uczniom klas trzecich, którzy lada dzień ukończą naukę.
    • Osoba i wychowanie do wartości.
     • Osoba i wychowanie do wartości.

     • Wychowanie i samowychowanie to najważniejsze i najtrudniejsze zadanie przed jakim staje człowiek. Wielką radość przynosi spotkanie z dojrzałą i szlachetna osobą. Podstawą odpowiedzialnego wychowania jest antropologia personalistyczna: personalizm traktuje człowieka jako osobę, której niezwykła godność i możliwość rozwoju nie mają żadnego odpowiednika w świecie rzeczy i zwierząt.  Wychowanie to pomaganie wychowankowi, by coraz lepiej rozumiał i coraz dojrzalej kochał siebie i innych. Istotnymi elementami wychowania personalistycznego są formacje następujących sfer: cielesnej, dojrzałości postawy wobec płciowości, seksualnej, dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej, wrażliwości moralnej, duchowej, społecznej i religijnej.                                                                           
    •       „Znajdziesz mnie w bibliotece”
     • „Znajdziesz mnie w bibliotece”

     • „Znajdziesz mnie w bibliotece” tak brzmi hasło tegorocznej XVIII już edycji ogólnopolskiego  programu jakim jest Tydzień Bibliotek. Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, świętować będziemy go w formie on – line, przy czym szkolny bibliotekarz ma nadzieję, że jak dotychczas będziemy razem. Ze względu na obecny trudny czas zdominowany przez pandemię, nasz szkolny Tydzień Bibliotek rozpocznie się i zakończy wcześniej, co spowoduje jego wydłużenie oraz pozwoli także uczniom klas trzecich wziąć udział w przygotowanym przez szkolnego bibliotekarza wiosennym konkursie bibliotecznym zorganizowanym w ramach TB, który będzie widniał na stronie szkoły i na ogłoszeniach w Librusie do 25 IV -  najpóźniej tego dnia  należy przesłać do szkolnego bibliotekarza rozwiązania. Na laureatów czekają ATRAKCYJNE  NAGRODY.

    • NICHOLAS SPARKS … NA POGODĘ I NIEPOGODĘ
     • NICHOLAS SPARKS … NA POGODĘ I NIEPOGODĘ

     •       Książki Nicholasa Sparksa, amerykańskiego pisarza, znane są na całym świecie – ukazują się w ponad 50 językach. Serca czytelników podbił „Pamiętnikiem” wydanym w 1997 r.

    • KSIĄŻKI  KATARZYNY  MICHALAK  W  NASZEJ  BIBLIOTECE
     • KSIĄŻKI KATARZYNY MICHALAK W NASZEJ BIBLIOTECE

     • Nasza szkolna biblioteka wzbogaciła się o darowane 24 książki Katarzyny Michalak z liczącej 31 tomów kolekcji „Książki Pełne Emocji” wydanej przez krakowskie Wydawnictwo Literackie. Autorka należy do  najpopularniejszych współczesnych polskich pisarek.
    • INNE ŚWIATY. ROK STANISŁAWA LEMA
     • INNE ŚWIATY. ROK STANISŁAWA LEMA

     • Rok 2021 został ustanowiony Rokiem Stanisława Lema, pozostających do dzisiaj jednym z najczęściej tłumaczonych polskich pisarzy. W uchwale Sejmu, opublikowanej z okazji roku pisarza, napisano: "Stanisław Lem kreował rzeczywistość futurologiczną, w której przedmiotem analizy nie były cywilizacje przyszłości, lecz rola humanistycznego systemu pojęć w zderzeniu z przewidywanymi okolicznościami."
    • NAGRODY DLA LAUREATÓW SZKOLNYCH JESIENNYCH KONKURSÓW BIBLIOTECZNYCH
     • NAGRODY DLA LAUREATÓW SZKOLNYCH JESIENNYCH KONKURSÓW BIBLIOTECZNYCH

     • W ramach jesiennych konkursów bibliotecznych przeprowadzone zostały następujące konkursy:                       
        * dla klas pierwszych: „Humanistyczny groch z kapustą ‘’, w którym wzięły udział 52 osoby. Wszystkie premiowane miejsca przypadły w udziale uczennicom klasy I b: I - zdobyła  Martyna Husak, II  - Zuzanna Swędrowska, III - Julia Klimek;                                                                                                                     
    • Co się działo w listopadzie?
     • Co się działo w listopadzie?

     • Choć od kilku tygodni trwa nauka w trybie zdalnym, to życie szkolne nadal w pełni funkcjonuje. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią musieliśmy zrezygnować z kilku zaplanowanych przedsięwzięć. Ale jak zawsze możemy liczyć na naszych uczniów. Dzięki ich zaangażowaniu odbyło się kilka  imprez ważnych dla naszej lokalnej społeczności i narodowej tradycji. Oto one:

      1 listopada  – udział w  ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta”

      10 listopada  – udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”

      14 listopada – przystąpienie szkoły do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”

      16 listopada – przystąpienie szkoły do 22 edycji europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej

      27 listopada – finał Powiatowego Konkursu Profilaktycznego organizowanego przez naszą szkołę pod hasłem "HIV/AIDS – Żyję bez ryzyka”

      30 listopada finał szkolnego konkursu na logo Samorządu Uczniowskiego.

       

    • Powiatowy Konkurs Profilaktyczny "HIV/AIDS - Żyję bez ryzyka"
     • Powiatowy Konkurs Profilaktyczny "HIV/AIDS - Żyję bez ryzyka"

     • W tym roku po raz kolejny zaprosiliśmy uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w Powiatowym Konkursie Profilaktycznym „HIV/AIDS – Żyję bez ryzyka”.

      Swoje prace nadesłało 22 uczniów

      Dziękujemy wszystkim uczniom i ich opiekunom za zaangażowanie

      Nagrody będzie można odebrać w sekretariacie swojej szkoły w dniu 2 grudnia 2020 r. po godzinie 12.

      Przypominamy, że nagrody ufundowali Starosta Białogardzki Pan Piotr Pakuszto oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Białogardzie, za co BARDZO DZIĘKUJEMY❗

       

      Oto Laureaci Konkursu:

      Kategoria: Szkoły podstawowe

      I miejsce - Julia Hałuszka (SP3 Białogard)

      II miejsce - Oliwia Bąk (SP4 Białogard)

      III miejsce - Hanna Kołodziej (SP4 Białogard)

      III miejsce - Wiktoria Kępka (SP1 Białogard)

       

      Kategoria: Szkoły ponadpodstawowe

      I miejsce - Klaudia Szczepańska (LO Białogard)

      II miejsce - Konrad Pietniczka (ZSP Białogard)

      III miejsce - Ada Ozimkowska (LO Białogard)

      III miejsce - Maja Łojek (LO Białogard)

       

      Gratulujemy!!!

       

 • Aktualności

  • Kontakt

   • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
   • stacjonarny: 94 312-23-31 komórkowy: 519 849 355
   • ul. Grunwaldzka 46 78-200 Białogard Poland
   • Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
   • ePUAP /LO_Bialogard/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych